Pregled konverzija posjeta trgovini

Ako se želite usredotočiti na posjete fizičkim lokacijama tvrtke na koje je utjecao klik na oglas ili vidljivo pojavljivanje (što se naziva konverzijama posjeta trgovini), postoji nekoliko načina da te informacije učinite vidljivijima u svojim izvješćima.

U ovom članku pokazat ćemo vam kako vidjeti podatke o posjetima trgovini prilikom pregledavanja izvješća.

U ovom ćete članku pronaći sve upute. Da biste najprije dobili pregled konverzija posjeta trgovini, proučite odjeljak O konverzijama posjeta trgovini.

Napomena: posjeti trgovini pripisani vidljivim pojavljivanjima dostupni su samo za kampanje na prikazivačkoj mreži ili oglase koji se poslužuju na Google prikazivačkoj mreži (za standardne Shopping kampanje Google prikazivačka mreža uključuje YouTube, Gmail i Google Discover).

Upute

Prema zadanim postavkama izvješće o posjetima trgovini nalazi se u stupcu “Sve konverzije”. Da biste konverzije posjeta trgovini uključili u stupac “Konverzije” izvješća, trebate ručno odabrati postavku “Uključi u 'Konverzije'”.

Uključivanje posjeta trgovini u stupac “Konverzije” uključuje ih i u vaše strategije pametnog licitiranja za pretraživačke i Shopping kampanje.

Kako pregledati podatke o konverzijama u tablici statistike?

Konverzije posjeta trgovini dodat će se u stupac "Sve konverzije" u izvješćima kampanje, grupe oglasa, ključne riječi i grupe proizvoda (za Shopping oglase). Ako već niste, morat ćete taj stupac dodati u izvješća:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Ovisno o podacima koje želite pregledati, kliknite Kampanje, Grupe oglasa, Oglasi i proširenja, Ključne riječi ili Grupe proizvoda na izborniku stranica slijeva.
 3. Kliknite ikonu stupaca Stupci iznad tablice statistike.
 4. S padajućeg izbornika odaberite Izmijeni stupce.
 5. Kliknite odjeljak Konverzije i potvrdite okvir pokraj opcije Sve konv.
 6. Kliknite Primijeni. Stupac "Sve konverzije" sada će se prikazivati u vašim izvješćima.

Ako imate kampanju na prikazivačkoj mreži, konverzije posjeta trgovini dodat će se i stupcu "Konverzije nakon pregleda" u izvješćima kampanje i grupe oglasa. Ako već niste, morat ćete taj stupac dodati u izvješća:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Ovisno o podacima koje želite pregledati, kliknite Kampanje ili Grupe oglasa na izborniku stranica slijeva.
 3. Kliknite ikonu stupaca Stupci iznad tablice statistike.
 4. S padajućeg izbornika odaberite Izmijeni stupce.
 5. Kliknite odjeljak Konverzije i potvrdite okvir pokraj opcije Konv. nakon pregleda.
 6. Kliknite Primijeni. Stupac "Konv. nakon pregleda" sada će se prikazivati u vašim izvješćima.

Kako segmentirati podatke o konverzijama da biste vidjeli posjete trgovini?

Posjeti trgovini dostupni su na razini kampanje, grupe oglasa i ključne riječi i mogu se segmentirati po uređaju. Da biste vidjeli posjete trgovini zasebno od ostalih konverzija, npr. radnji na web-lokaciji ili konverzija pozivom, slijedite upute u nastavku da biste segmentirali stupce: Prije nego što započnete, provjerite jeste li već dodali stupac "Sve konverzije" u izvješća.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Ovisno o podacima koje želite pregledati, kliknite Kampanje, Grupe oglasa ili Ključne riječi na izborniku stranica slijeva.
 3. Kliknite ikonu segmenta Segment, a zatim odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Odaberite Konverzije > Izvor konverzije. Vaši će se konverzije segmentirati prema izvoru, a konverzije posjeta trgovini prikazat će se u segmentu "Posjeti trgovini". Izvor konverzije pokazuje gdje su vaši klijenti izvršili konverzije koje pratite.
  • Odaberite Konverzije > Radnja konverzije. Vidjet ćete retke u kojima su navedeni podaci po pojedinoj radnji konverzije. Pronađite radnje konverzije koje upotrebljavate za praćenje konverzija posjeta trgovini.

Napomena: ne možete segmentirati podatke na razini grupe proizvoda unutar Google Adsa. Možete, međutim, segmentirati grupe proizvoda prema izvoru konverzije i radnji konverzije prilikom preuzimanja izvješća.

Kako pregledati podatke o posjetima trgovini u zasebnom stupcu?

Unaprijed definirani prilagođeni stupci

Unaprijed definirani prilagođeni stupci (PCC-ovi) stupci su utemeljeni na formuli koji su oglašivačima dostupni u alatu za odabir stupaca. Pomoću PCC-ova oglašivači mogu odabrati te stupce kao početak za daljnju prilagodbu stupaca.

Napomena: to je dostupno samo u izvješćima o kampanjama, grupi oglasa i ključnim riječima.

Primjer PCC-ova

Posjeti trgovini
Cijena/posjet trgovini
Stopa posjeta trgovini (posjeti trgovini/interakcije)
Vrijednost posjeta trgovini
Vrijednost posjeta trgovini/cijena
Vrijednost posjeta trgovini/interakcije
Vrijednost posjeta trgovini/posjete trgovini
Posjeti trgovini utemeljeni na prikazu oglasa

Prilagođeni stupci

Da biste vidjeli posjete trgovini u zasebnom stupcu bez segmentiranja kampanja ili grupa oglasa, možete dodati prilagođeni stupac slijedeći upute u nastavku. To možete učiniti ako vam unaprijed definirani prilagođeni stupci (PCC-ovi) nisu dostupni (u izvješćima koja nisu Kampanje, Grupe oglasa ili Ključne riječi ili ako gledate YouTube kampanju).

 1. Prijavite se na Google Ads račun.

 2. Ovisno o podacima koje želite pregledati, kliknite Kampanje ili Grupe oglasa na izborniku stranica slijeva.

 3. Kliknite ikonu stupaca Stupci iznad tablice statistike.

 4. S padajućeg izbornika odaberite Izmijeni stupce.

 5. Kliknite odjeljak Prilagođeni stupci, a zatim Novi stupac.

 6. Navedite više pojedinosti o stupcu:

  • Unesite naziv stupca (primjer: "Posjeti trgovini"). Taj će se naziv prikazati u zaglavlju.

  • Unesite opis stupca. Opis koji unesete prikazat će se svaki put kada zadržite pokazivač miša iznad naziva stupca.

  • Kliknite + Mjerni podatak, a zatim odaberite Konverzije > Sve konv.

  • Da biste uključili i podatke o konverzijama nakon pregleda, kliknite + kako bi se vaši mjerni podaci dodali zajedno, a zatim kliknite + Mjerni podatak i odaberite Konverzije > Konv. nakon pregleda.
   Napomena: ta je opcija dostupna samo korisnicima koji imaju kampanju na prikazivačkoj mreži.

 7. U odjeljku "Segment" s desne strane:

  • Da biste vidjeli ukupan broj konverzija posjeta trgovini, kliknite Konverzije > Izvor konverzije, a zatim odaberite Posjeti trgovini.

  • Da biste vidjeli broj konverzija posjeta trgovini za određenu radnju konverzije, kliknite Konverzije > Radnja konverzije, a zatim odaberite radnju konverzije.

 8. Kliknite Spremi. Vratit ćete se na stranicu "Izmjena stupaca".

 9. Odaberite stupac novih posjeta trgovini, a zatim kliknite Primijeni da biste ga pregledali u tablici statistike.

Da biste vidjeli posjete trgovini u zasebnom stupcu bez segmentiranja kampanja ili grupa oglasa, možete dodati i prilagođeni stupac slijedeći upute u nastavku: Prije nego što započnete, provjerite jeste li već dodali stupac "Sve konverzije" u izvješća.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Ovisno o podacima koje želite pregledati, kliknite Kampanje ili Grupe oglasa na izborniku stranica slijeva.
 3. Kliknite ikonu stupaca Stupci iznad tablice statistike.
 4. S padajućeg izbornika odaberite Izmijeni stupce.
 5. Kliknite odjeljak Prilagođeni stupci, a zatim Novi stupac.
 6. Navedite više pojedinosti o stupcu:
  1. Unesite naziv stupca (primjer: "Posjeti trgovini"). Taj će se naziv prikazati u zaglavlju.
  2. Unesite opis stupca. Opis koji unesete prikazat će se svaki put kada zadržite pokazivač miša iznad naziva stupca.
  3. Kliknite + Mjerni podatak, a zatim odaberite Konverzije > Sve konv.
  4. Da biste uključili i podatke o konverzijama nakon pregleda, kliknite + kako bi se vaši mjerni podaci dodali zajedno, a zatim kliknite + Mjerni podatak i odaberite Konverzije > Konv. nakon pregleda.
   Napomena: ta je opcija dostupna samo korisnicima koji imaju kampanju na prikazivačkoj mreži.
 7. U odjeljku "Segment" s desne strane:
  • Da biste vidjeli ukupan broj konverzija posjeta trgovini, kliknite Konverzije > Izvor konverzije, a zatim odaberite Posjeti trgovini.
  • Da biste vidjeli broj konverzija posjeta trgovini za određenu radnju konverzije, kliknite Konverzije > Radnja konverzije, a zatim odaberite radnju konverzije.
 8. Kliknite Spremi. Vratit ćete se na stranicu "Izmjena stupaca".
 9. Odaberite stupac novih posjeta trgovini, a zatim kliknite Primijeni da biste ga pregledali u tablici statistike.

Kako izraditi izvješće za posjete trgovini?

Poduzmite korake u nastavku da biste izradili izvješće koje je usmjereno na prikazivanje konverzija posjeta trgovini.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu izvješćivanja u gornjem desnom kutu računa, a zatim kliknite Unaprijed definirana izvješća (dimenzije) > Konverzije > Posjet trgovini.

Saznajte više o izradi izvješća u uređivaču izvješća.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem