Åtgärda problem vid import av Salesforce®-konverteringar

Ibland kan det inträffa fel när du länkar dina Google Ads- och Salesforce-konton, ställer in konverteringsåtgärder eller importerar konverteringar. I avsnitten nedan hittar du de fel som kan inträffa och hur du åtgärdar dem.

Om felet kräver ändringar i ditt Salesforce-konto kan det ta upp till 24 timmar innan ändringen återspeglas i Google Ads. Om felet kvarstår trots att du har åtgärdat det bör du vänta i 24 timmar. Du kan även prova att ta bort länken mellan kontona och länka dem igen.

Fel vid kontolänkning eller inställning av konverteringsspårning
 • Vi kan inte komma åt ditt Salesforce-konto. Kontakta administratören för ditt Salesforce-konto vid följande fel. Du kan till exempel se det här felet om dina behörigheter har ändrats, om du inte har rätt behörigheter för Salesforce-kontot eller om det har inträffat ett tillfälligt fel i Salesforce-kontot. Vi visar felinformationen från Salesforce. Logga in på ditt Salesforce-konto eller kontakta administratören för Salesforce-kontot och uppge informationen i felmeddelandet.
 • Ett fel uppstod i Google Ads API:et (AdWords API). Försök att länka ditt konto igen. Ett fel uppstod i Google Ads-API:et (AdWords API). Försök länka dina konton igen.
 • Dessa konton är redan länkade. Du har redan länkat Salesforce-kontot till ditt Google Ads-konto. Så här ser du dina länkade konton:
  • Klicka på verktygsikonen  uppe i det högra hörnet i ditt konto och klicka sedan på Länkade konton under Konfiguration.
 • Salesforce-inloggningen du angav har inte längre åtkomst till det här kontot. Användarnamnet och lösenordet du angav har inte längre åtkomst till kontot. Kontakta personen som hanterar ditt företags Salesforce-konto och begär att få åtkomst.
 • Du har inte länkat några Salesforce-konton. Du kan inte importera konverteringar förrän du har länkat dina konton.
 • Ditt Salesforce-konto har inga milstolpar (statusar för potentiella kunder eller möjligheter) att importera. Konfigurera statusar för potentiella kunder eller möjlighetsstadier i ditt Salesforce-konto.
Fel på kontonivå
 • Kontot är inte länkat. Visa länkade konton. Du har tagit bort länken till Salesforce-kontot från ditt Google Ads-konto.
 • Du har inte längre åtkomst till Salesforce-kontot. Kontakta din Salesforce-administratör. Salesforce-inloggningen du angav har inte längre åtkomst till kontot. Kontakta personen som hanterar ditt Salesforce-konto om att få åtkomst igen.
 • Det här Google Ads-kontot använder konverteringsspårning via ett förvaltarkonto. Länka Salesforce-kontot via ditt förvaltarkonto. Om kontot hanteras av ett förvaltarkonto som använder konverteringsspårning över flera konton måste du länka ditt Salesforce-konto till förvaltarkontot om du vill spåra konverteringar.
 • Inte konfigurerat. Du har länkat kontot men inte ställt in några konverteringsåtgärder ännu, så inga konverteringar importeras.
 • Du kan inte importera konverteringar för potentiella kunder eftersom du inte har åtkomst till de Salesforce-fält som behövs. Kontakta Salesforce-kontots administratör och kontrollera att du har åtkomst till obligatoriska fält. Tänk på att du kanske saknar åtkomst till flera fält.
 • Du kan inte importera konverteringar för möjligheter eftersom du inte har åtkomst till de Salesforce-fält som behövs. Kontakta Salesforce-kontots administratör och kontrollera att du har åtkomst till obligatoriska fält. Tänk på att du kanske saknar åtkomst till flera fält.
 • Du kan inte importera konverteringar för potentiella kunder eftersom GCLID-kolumnen inte finns med i dina potentiella kunder från Salesforce. Se steg 1 i den här artikeln när du vill lägga till GCLID-fältet i dina potentiella kunder i Salesforce.
 • Du kan inte importera konverteringar för möjligheter eftersom dina Salesforce-möjligheter saknar GCLID-kolumnen. Se steg 1 i den här artikeln när du vill lägga till GCLID-fältet i dina möjligheter i Salesforce.
 • Du kan inte importera konverteringar eftersom du inte har åtkomst till de Salesforce-fält som behövs. Kontakta Salesforce-kontots administratör och kontrollera att du har åtkomst till obligatoriska fält. Tänk på att du kanske saknar åtkomst till flera fält. 
 • Importen misslyckades. Åtgärda följande fel från Salesforce och försök igen. Du ser felinformation från Salesforce. Logga in på ditt Salesforce-konto eller kontakta administratören för Salesforce-kontot och uppge informationen i felmeddelandet.
Fel för enskilda milstolpar
 • Milstolpen importeras inte eftersom Google Ads-konverteringsåtgärden har tagits bort. Du måste återställa konverteringsåtgärdens status till Aktiverad eller skapa en ny konverteringsåtgärd för milstolpen (se steg 6 i den här artikeln).
 • Milstolpen importeras inte eftersom den inte finns i Salesforce längre. Milstolpen har tagits bort i Salesforce-kontot. Kontakta personen som hanterar ditt företags Salesforce-konto. Tänk på att du inte får det här felmeddelandet om milstolpen har tagits bort från säljprocessen, bara om den har tagits bort från Salesforce.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt