Giới thiệu về Công cụ quản lý đối tượng

Công cụ quản lý đối tượng là nơi lưu trữ Danh sách đối tượng, Nguồn đối tượng và Thông tin chi tiết về đối tượng.

Bằng cách sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, công cụ quản lý đối tượng có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách cung cấp chức năng tiếp thị lại và chức năng danh sách đối tượng một cách trực quan hơn.

Bài viết này giải thích các lợi ích của Công cụ quản lý đối tượng và cách hoạt động của công cụ này. Để biết hướng dẫn thiết lập, hãy xem Giới thiệu về thiết lập tiếp thị lại.

Lợi ích

  1. Thiết lập, quản lý và giám sát nguồn đối tượng của bạn, chẳng hạn như thẻ Google Ads, nhà cung cấp Phân tích ứng dụng hoặc kênh YouTube.
  2. Tạo danh sách đối tượng mới dựa trên nguồn đối tượng bạn đã thiết lập.
  3. Tìm hiểu thêm về đối tượng có trong danh sách tiếp thị lại của bạn, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học, sở thích, vị trí và thiết bị.

Cách hoạt động của Công cụ quản lý đối tượng

Để tìm Công cụ quản lý đối tượng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải của màn hình và xem trong "Thư viện được chia sẻ". Trong menu trang của Công cụ quản lý đối tượng, bạn sẽ tìm thấy 3 phần: Nguồn đối tượng, Danh sách đối tượng và Thông tin chi tiết về đối tượng.

Nguồn đối tượng

Công cụ quản lý đối tượng bắt đầu với việc bạn thêm nguồn dữ liệu của bên thứ nhất vào Nguồn đối tượng. Dựa trên những nguồn đối tượng này, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại. Bạn có thể thêm các nguồn đối tượng sau: 

  • Thẻ Google Ads: Thu thập dữ liệu từ trang web của bạn để tiếp thị lại với những người đã truy cập vào trang web đó. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính người dùng chi tiết được sử dụng cho quảng cáo được cá nhân hóa.
  • Google Analytics: Nhập đối tượng được xây dựng trong Google Analytics để tiếp thị lại những đối tượng đó bằng Google Ads. Bạn có thể thiết lập các thuộc tính người dùng chi tiết được sử dụng cho quảng cáo được cá nhân hóa. 
  • YouTube: Tiếp thị lại với những người đã xem kênh của bạn, theo dõi những gì mọi người thực hiện sau khi xem quảng cáo video và thúc đẩy số nhấp chuột bằng lớp phủ gọi hành động
  • Play: Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên người dùng ứng dụng hiện tại và người mua trong ứng dụng 
  • Phân tích ứng dụng: Liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm Firebase) hoặc bộ phát triển phần mềm (SDK) của riêng bạn vào tài khoản để tiếp thị lại cho những người dùng ứng dụng của bạn. 
  • Dữ liệu khách hàng: Tải lên thông tin liên hệ của khách hàng để hiển thị quảng cáo cho khách hàng của bạn khi họ duyệt qua các sản phẩm của Google như Google Tìm kiếm, YouTube hoặc Gmail

Danh sách đối tượng

Danh sách đối tượng là nơi bạn tạo đối tượng mới để nhắm mục tiêu làm danh sách tiếp thị lại dựa trên Nguồn đối tượng mà bạn đã thêm. Bạn cũng có thể xem bất kỳ danh sách tiếp thị lại nào được tạo trước đó. Bảng Danh sách đối tượng sẽ giúp bạn quản lý danh sách tiếp thị lại bằng cách tìm kiếm, sắp xếp, lọc, áp dụng nhãn, xóa và nhóm danh sách.

Thông tin chi tiết về đối tượng

Thông tin chi tiết về đối tượng sử dụng dữ liệu mạng của Google để giúp bạn hiểu thêm về các thành viên đối tượng của mình và nhận dạng các mẫu và cơ hội quan trọng. Thông tin chi tiết phân tích các đối tượng trong danh sách tiếp thị lại của bạn theo danh mục sở thích, danh mục trong thị trường, độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thiết bị, v.v. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết có thể được chuyển thành các quyết định dành cho chiến dịch thực tế để thu hút người mới hoặc tối ưu hóa quảng cáo. Tìm hiểu thêm Về thông tin chi tiết về đối tượng.

Liên kết có liên quan

Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại
Tạo danh sách tiếp thị lại trang web
Giới thiệu về tiếp thị lại với người xem YouTube

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?