Automatické pravidlá v účte správcu

Pomocou automatických pravidiel v účte správcu môžete na základe zvolených podmienok vykonávať automatické zmeny v kampaniach klientskych účtov. Tieto pravidlá vám pomôžu spravovať ponuky, rozpočty alebo stavy reklám.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete použiť automatické pravidlá v účte správcu.

Ako to funguje

Ak sa zamyslíte nad úlohami, ktoré často robíte manuálne, bude jednoduché zostaviť zoznam činností, ktoré za vás môžu vykonávať automatické pravidlá. Existuje množstvo bežných spôsobov využitia automatických pravidiel inzerentmi. Uvádzame niekoľko príkladov:

 • plánovanie reklám v súvislosti s mimoriadnymi propagačnými akciami alebo udalosťami,
 • pozastavenie reklám alebo kľúčových slov s nízkou výkonnosťou,
 • úprava alebo plánovanie rozpočtov na určité dni v každom týždni,
 • zvýšenie ponúk pre kľúčové slová na zobrazovanie reklám na prvej stránke.

Účty správcu môžu obsahovať 100 aktívnych pravidiel na používateľa a môžu spúšťať pravidlá až pre 1 000 účtov. Pravidlo sa považuje za aktívne, ak má stav aktivované a nejde o jednorazové pravidlo, ktoré už bolo v minulosti spustené.

Vytvorenie automatických pravidiel v účte správcu

Ak chcete vytvoriť a spravovať pravidlá, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Hromadné akcie zvoľte Pravidlá.

Tu je podrobný príklad vytvorenia pravidla, ktoré zvýši ponuky kľúčových slov na odporúčanú ponuku pre hornú časť stránky a spúšťa sa na dennej báze. V tomto príklade sa nastaví podmienka na zvýšenie ponúk iba pre kľúčové slová so skóre kvality aspoň na úrovni 6. Cieľom je zabrániť plateniu vyšších súm za kľúčové slová, ktoré je potrebné optimalizovať.

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Hromadné akcie vyberte Pravidlá.
 3. Kliknutím na znamienko plus vytvorte nové pravidlo.
 4. Vyberte kategóriu pravidla, ktoré chcete vytvoriť (môžete napríklad vybrať Pravidlá pre kľúčové slová).
 5. V možnostiach ponuky vyberte jeden z typov pravidiel (napríklad Zmeniť ponuky pre kľúčové slová).
 6. Zvoľte menu vzťahujúcu sa na účty, pre ktoré chcete vytvoriť pravidlá. Pre každé pravidlo môžete zvoliť iba jednu menu.
 7. Nastavte akciu pravidla, ako je napríklad Zvýšiť ponuky na hodnotu CZK na umiestnenie v hornej časti stránky.
 8. Podľa potreby uveďte limit maximálnej ponuky.
 9. V sekcii Podmienka kliknite na Pridať a vyberte relevantné kritériá. Môžete vybrať Skóre kvality a podmienku nastaviť na >=6.
 10. V ponuke Frekvencia vyberte, ako často chcete pravidlo spúšťať (napríklad denne alebo len raz v určitý deň a čas), a zvoľte obdobie, v ktorom sa majú vaše požiadavky zohľadniť. Ak spravujete klientske účty v rôznych časových pásmach, čas spúšťania vášho pravidla nebude závisieť od časového pásma vášho klientskeho účtu, ale od časového pásma vášho účtu správcu. Viacej o časových pásmach v automatických pravidlách nájdete nižšie.
 11. Vyberte spôsob prijímania upozornení na spustenie pravidla.
 12. Vyberte účty, v ktorých chcete dané pravidlo použiť. Môžete vybrať len účty zobrazujúce reklamy, ktoré používajú pôvodne zvolenú menu.
 13. Pravidlo pomenujte.
 14. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť ukážku overte, či ste pravidlo nastavili správne. Čas spúšťania pravidla, ktorý ste zvolili, sa v ukážke zobrazí v skupinách podľa časových pásiem klientskych účtov. Okrem toho si budete môcť pozrieť zmeny, ktoré pravidlo uskutoční v prvom zvolenom účte. Nevykonajú sa žiadne trvalé zmeny.
 15. Kliknite na Uložiť.
 16. Ak chcete na tom istom mieste svoje pravidlá spravovať, kliknite na Nástroje a nastavenia, vyberte Hromadné akcie a kliknite na Pravidlá. Pravidlá nastavujete v sekcii Automatické pravidlá. Nájdete tu zoznam pravidiel, ktoré môžete pozastaviť, povoliť alebo odstrániť (kliknutím na ikonu stavu) alebo upraviť (v stĺpci Akcie). Prečítajte si viac o spravovaní pravidiel.
 17. Pri každom spustení pravidla sa zobrazí nová položka v tabuľke História pravidiel, ktorú otvoríte kliknutím na Nástroje a nastavenia, Hromadné akcie a Pravidlá. Táto tabuľka obsahuje podrobnosti o každom spustení pravidla vrátane ovplyvnených klientskych účtov a stavu.

Nastavenia meny a časového pásma v pravidlách pre viacero účtov

Výber meny

Keď spravujete viacero účtov, pre každé vytvorené pravidlo musíte vybrať jednu menu. Po výbere meny sa účty v iných menách v poli Účty budú zobrazovať sivou farbou a nebude možné vybrať ich pre dané pravidlo.

Ak napríklad pre dané pravidlo vyberiete menu euro, v poli Účty môžete vybrať iba účty, ktoré používajú túto menu.

Časové pásma a viacero účtov

Ak spravujete účty v rôznych časových pásmach, čas spustenia pravidla bude vychádzať z časového pásma účtu správcu, nie vybratých účtov.

Príklad

Povedzme, že účet správcu je nastavený na tichomorské časové pásmo a klientsky účet je nastavený na východný čas, v ktorom je o tri hodiny viac. Výpredaj obuvi u vášho klienta sa začína v pondelok o 9:00 v jeho časovom pásme a vy chcete pre klienta vytvoriť pravidlo, ktoré aktivuje všetky reklamy s textom „výpredaj obuvi“. Ak pravidlo nastavíte na spustenie v pondelok o 9:00, spustí sa o 9:00 tichomorského času, čo v skutočnosti bude o 12:00 východného času.

Časové pásmo je mimoriadne dôležité pri výbere frekvencie pravidla používajúceho čas v rámci dňa, ktorý v dôsledku rozdielov časových pásiem môže zodpovedať inému dátumu.

Povedzme, že váš účet je nastavený na východný čas, no účet zákazníka používa tichomorský čas. Nastavíte denné pravidlo, ktoré sa má spúšťať o 1:00 a používa údaje z predchádzajúceho dňa. Vzhľadom na to, že pravidlo sa spúšťa podľa vášho časového pásma, no vychádza z údajov klientskeho účtu, z vášho pohľadu sa spustí o 1:00, čo pre klientsky účet predstavuje 22:00. Pravidlo bude používať údaje z predchádzajúceho dňa na základe časového pásma klientskeho účtu, nie vášho účtu, čo by mohlo znamenať, že tieto údaje budú staré dva dni. Pravidlo odporúčame založiť na „včerajších“ štatistikách. Nesmiete však zabúdať, že definícia včerajška sa v závislosti od časového pásma môže líšiť.

Nastavíte denné pravidlo. Dnes sa spustí o: Z pohľadu klientskeho účtu sa toto pravidlo spustí o: Pravidlo používa údaje zo dňa:
1:00 východného času (piatok) 22:00 tichomorského času (štvrtok) streda (tichomorský čas)
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory