O omejitvah največjega števila računov za račune upraviteljev

Vsak račun upravitelja ima omejitev največjega števila računov – torej največjega števila računov, ki niso računi upraviteljev in s katerimi je mogoče v katerem koli trenutku povezati vaš račun upravitelja. V tem članku pojasnjujemo, kako je določena omejitev največjega števila računov za vaš račun upravitelja.

Delovanje

Vse račune upraviteljev, ne glede na raven porabe, je mogoče povezati z največ 85.000 računi, ki niso računi upraviteljev, vključno z aktivnimi in neaktivnimi/preklicanimi računi. Večina računov upraviteljev ima ločeno omejitev glede števila aktivnih računov, ki niso računi upraviteljev, s katerimi jih je mogoče povezati. Ti so določeni glede na raven porabe, kot je opisano spodaj.

Izvajamo reden pregled nad tem, koliko so vsak mesec v preteklih 12 mesecih skupaj porabili vsi vaši računi strank. Največja skupna mesečna poraba v teh 12 mesecih je nato uporabljena za določanje največjega števila aktivnih računov, s katerimi je mogoče povezati račun upravitelja. Računi upraviteljev z največjo mesečno porabo, višjo od 500.000 USD, ne bodo imeli ločene omejitve glede števila aktivnih povezanih računov, kljub temu pa velja omejitev največjega števila računov, tj. 85.000 računov (vključno z neaktivnimi računi). Podrobnosti si oglejte v tabeli:

Največji znesek, ki so ga računi v preteklih 12 mesecih skupaj porabili na mesec Omejitev največjega števila računov (aktivni računi, ki niso računi upraviteljev) Omejitev največjega števila računov (vsi računi, ki niso računi upraviteljev)
Manjša od 10.000 USD 50 85.000
10.000 USD do manj kot 500.000 USD 2.500 85.000
Večja od 500.000 USD / 85.000

Z rednimi pregledi bomo zagotovili, da se upoštevajo najnovejši skupni zneski porabe za vaše račune.

Upoštevajte:

  • To omejitev največjega števila računov imajo samo najvišji računi upraviteljev (računi upraviteljev, nad katerimi ni neposrednega upravitelja). To prav tako pomeni, da če ste podupravitelj in je vaš upravitelj na najvišji ravni dosegel omejitev največjega števila računov, dodatnih računov ne boste več mogli dodati, dokler upravitelj na najvišji ravni ne prekliče računov ali prekine povezavo z njimi.
  • Če je upravitelj na najvišji ravni dosegel največje dovoljeno število aktivnih računov, ki niso računi upraviteljev, mora preklicati ali prekiniti dovolj povezav z računi, da bo število računov pod to omejitvijo. Če je upravitelj na najvišji ravni dosegel največje dovoljeno število vseh računov, ki niso računi upraviteljev, je edina rešitev ta, da prekine povezave z računi, za katere ni treba, da so povezani.
  • K omejitvi največjega števila računov se prištevajo vsi aktivni računi, ki so neposredno povezani z upraviteljem na najvišji ravni, in vsi, ki so posredno povezani z upraviteljem na najvišji ravni z računi podupraviteljev. K tej omejitvi pa se ne prištevajo preklicani računi in računi podupravitelja, povezani z upraviteljem na najvišji ravni.
  • Opomba: če se omejitev največjega števila računov v katerem koli trenutku zniža, vendar število računov, ki jih trenutno imate, presega novo omejitev števila računov, boste te dodatne račune lahko obdržali. Dokler ne prekličete dovolj računov ali z njimi ne prekinete povezave, da dosežete omejitev, pa ne boste mogli ustvariti novih računov oziroma jih povezati.

Primer

Recimo, da 1. maja vaša največja skupna mesečna poraba v preteklih 12 mesecih znaša 9.000 EUR. Nato pa v maju vaša skupna poraba skoči na 10.500 EUR.

To pomeni, da bo pri naslednjem pregledu skupne mesečne porabe računov upoštevana najnovejša poraba iz maja, omejitev največjega števila računov pa bo narasla s 50 na 2.500.

Pričakujete lahko tudi naslednje:

  • Tudi če mesečna poraba v prihodnjih tednih pade pod 10.000 EUR, se omejitev največjega števila računov ne bo zmanjšala vsaj naslednjih 12 mesecev, ker bo majska visoka poraba upoštevana še naslednjih 12 mesecev.
  • Če skupna mesečna poraba računov do naslednjega pregleda računa doseže vsaj 10.000 EUR, bo omejitev največjega števila računov nespremenjena še nadaljnjih 12 mesecev od te točke.
  • Če skupna mesečna poraba vaših računov po 12 mesecih nikoli ne doseže ali preseže 10.000 EUR, bo omejitev največjega števila računov spet padla na 50. Če pa ste v preteklih 12 mesecih dodali račune, tako da trenutno presegate omejitev, boste lahko te račune obdržali. Ne boste pa mogli povezati ali odpreti novih računov, dokler ne prekinete povezave s toliko računi ali jih prekličete, da bo njihovo število spet pod omejitvijo.

Omejitve največjega števila računov za nove račune upraviteljev

Če ste račun upravitelja začeli uporabljati šele pred kratkim in še nimate 12 mesecev porabe, bodo za določitev omejitve največjega števila računov uporabljeni podatki o porabi, ki so trenutno na voljo za vaš račun. Če nimate nobene porabe, bo omejitev samodejno nastavljena na 50.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false
false