Maksymalna liczba kont zarządzanych przez konta menedżera

Na każdym koncie menedżera obowiązuje limit maksymalnej liczby kont. Określa on maksymalną liczbę zwykłych kont, które w dowolnym momencie można połączyć z kontem menedżera. Z tego artykułu dowiesz się, jak określana jest maksymalna liczba kont na koncie menedżera.

Jak to działa

Wszystkie konta menedżera, niezależnie od poziomu wydatków, można połączyć z maksymalnie 85 000 zwykłych kont – mogą one być aktywne, nieaktywne lub anulowane. W przypadku większości kont menedżera obowiązuje dodatkowo oddzielne ograniczenie liczby zwykłych aktywnych kont, które mogą być połączone z kontem menedżera. To ograniczenie jest określane na podstawie poziomu wydatków zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

Regularnie sprawdzamy, jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedstawiały się miesięczne wydatki na wszystkich Twoich kontach klientów. Na podstawie najwyższych wydatków z tego okresu wyznaczamy maksymalną liczbę aktywnych kont, które możesz połączyć z kontem menedżera. Konta menedżera, na których maksymalne miesięczne wydatki przekraczają 500 000 USD, nie będą miały oddzielnego limitu liczby aktywnych połączonych kont, ale nadal będą miały limit 85 000 kont (w tym nieaktywnych kont). Szczegóły podano w poniższej tabeli:

Najwyższe łączne miesięczne wydatki na wszystkich połączonych kontach z ostatnich 12 miesięcy Maksymalna liczba kont (zwykłe aktywne konta) Maksymalna liczba kont (wszystkie zwykłe konta)
Mniejsze niż 10 000 USD 50 85 000
Od 10 000 do mniej niż 500 000 USD 2500 85 000
Większe niż 500 000 USD Nie dotyczy 85 000

Poziom wydatków będzie regularnie kontrolowany, dzięki czemu za każdym razem uwzględnione zostaną najnowsze łączne wydatki na Twoich kontach.

Pamiętaj:

  • Maksymalna liczba kont dotyczy tylko kont menedżera najwyższego poziomu (czyli kont, nad którymi bezpośrednio nie ma już menedżera). Oznacza to też, że jeśli masz podrzędne konto menedżera, a Twój menedżer najwyższego poziomu ma już maksymalną liczbę kont, stracisz możliwość dodawania kont do czasu, aż Twój menedżer najwyższego poziomu nie zlikwiduje lub nie odłączy jakichś kont.
  • Jeśli menedżer najwyższego poziomu ma już maksymalną liczbę zwykłych aktywnych kont, musi zlikwidować lub odłączyć tyle kont, by liczba połączonych kont była poniżej limitu. Jeśli menedżer najwyższego poziomu ma już maksymalną liczbę zwykłych kont, jedynym rozwiązaniem jest odłączenie tych kont, które nie muszą być już połączone.
  • Do maksymalnej liczby kont wliczają się wszystkie aktywne konta powiązane bezpośrednio z kontem menedżera najwyższego poziomu oraz konta powiązane z nim pośrednio poprzez podrzędne konta menedżera. Nie wliczają się natomiast zlikwidowane konta oraz podrzędne konta menedżera powiązane z kontem menedżera najwyższego poziomu.
  • Uwaga: jeśli w pewnym momencie Twoja maksymalna liczba kont się zmniejszy, a aktualna liczba posiadanych przez Ciebie kont będzie przekraczać ten limit, będziesz mieć możliwość zachowania nadmiarowych kont. Dołączanie lub tworzenie nowych kont nie będzie jednak możliwe, dopóki nie odłączysz lub nie zlikwidujesz tylu kont, by ponownie zmieścić się w limicie.

Przykład

Załóżmy, że na początku maja najwyższe miesięczne wydatki w ciągu ostatniego roku wynosiły 9000 USD. Jednak w maju łączne wydatki na Twoich kontach podskoczyły do 10 500 USD.

Oznacza to, że podczas kolejnego sprawdzania łącznych miesięcznych wydatków z ostatniego roku zostanie uwzględniona najnowsza wartość z maja, a więc maksymalna liczba kont zwiększy się z 50 do 2500.

Możesz też oczekiwać, że:

  • Nawet jeśli w najbliższych tygodniach Twoje miesięczne wydatki spadną poniżej 10 000 USD, limit maksymalnej liczby kont na Twoim koncie menedżera nie zmniejszy się przez co najmniej 12 miesięcy. Będzie tak, ponieważ w tym okresie pod uwagę nadal będzie brany wysoki poziom wydatków z maja.
  • Jeśli łączne miesięczne wydatki na Twoich kontach osiągną co najmniej 10 000 USD przed ponownym sprawdzeniem konta, limit maksymalnej liczby kont będzie nadal taki sam przez kolejne 12 miesięcy.
  • Jeśli po roku łączne miesięczne wydatki na Twoich kontach ani razu nie osiągną ani nie przekroczą 10 000 USD, limit maksymalnej liczby kont na Twoim koncie menedżera ponownie spadnie do 50. Jeśli jednak w tym okresie dodasz jakieś konta i ich aktualna liczba przekroczy limit, możesz je mimo wszystko zachować. Nie będziesz tylko mieć możliwości łączenia ani tworzenia nowych kont do czasu odłączenia lub zlikwidowania tylu kont, ile potrzeba, aby ich liczba była poniżej limitu.

Maksymalna liczba kont w przypadku nowych kont menedżera

Jeśli dopiero od niedawna masz konto menedżera i okres ponoszonych na nim wydatków jest krótszy niż 12 miesięcy, maksymalna liczba kont zostanie określona na podstawie aktualnie dostępnych informacji. Jeśli nie masz jeszcze odnotowanych żadnych wydatków, maksymalna liczba kont zostanie automatycznie ustawiona na 50.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73067
false
false
false