Om maksimale kontogrenser for managerkontoer

Alle managerkontoer har en maksimal kontogrense – det maksimale antallet ikke-managerkontoer som managerkontoen din kan knyttes sammen med til enhver tid. I denne artikkelen forklarer vi hvordan den maksimale kontogrensen for managerkontoer fastslås.

Slik fungerer det

Alle managerkontoer, uavhengig av forbruksnivå, kan knyttes sammen med maksimalt 85 000 kontoer som ikke er managerkontoer, inkludert både aktive og inaktive/kansellerte kontoer. I tillegg har de fleste managerkontoer en separat grense for antall aktive ikke-managerkontoer de kan knyttes sammen med. Sistnevnte fastslås basert på forbruksnivået som beskrevet nedenfor.

Det totale forbruket for alle kundekontoene dine hver måned i løpet av de siste 12 månedene blir regelmessig gjennomgått hver måned. Det høyeste totale forbruket fra de siste 12 månedene brukes da for å fastslå det maksimale antallet aktive kontoer managerkontoen kan knyttes sammen med. Managerkontoer med maksimalt månedlig forbruk på over 500 000 USD har ingen separat grense for antall aktive tilknyttede kontoer, men maksimumsgrensen på 85 000 kontoer (inkludert inaktive kontoer) gjelder fortsatt. Du finner mer informasjon i tabellen:

Det høyeste beløpet kontoene har brukt totalt i løpet av en måned, de siste 12 månedene Den maksimale kontogrensen (aktive ikke-administrerte kontoer) Den maksimale kontogrensen (alle ikke-administrerte kontoer)
Mindre enn 10 000 USD 50 85 000
Fra 10 000 USD til mindre enn 500 000 USD 2 500 85 000
Mer enn 500 000 USD I/A 85 000

Ved hjelp av en regelmessig gjennomgang kan vi sikre at det siste totalforbruket for kontoene dine blir tatt med i beregningen.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Bare managerkontoer på toppnivå (managerkontoer som ikke har noen overordnet administrator) har en slik maksimal kontogrense. Dette innebærer også at hvis du er en underkontakt, og managerkontoen din på toppnivå har nådd den maksimale kontogrensen, kan du ikke legge til flere kontoer før managerkontoen på toppnivå avslutter eller fjerner tilknytningen til kontoer.
  • Hvis administratoren har nådd det maksimale antallet aktive ikke-managerkontoer, må vedkommende avslutte eller fjerne tilknytningen til nok kontoer for å komme under grensen. Hvis administratoren har nådd det maksimale antallet totale ikke-managerkontoer, er den eneste løsningen å fjerne tilknytningen for kontoer som ikke lenger må være knyttet sammen.
  • Alle aktive kontoer som er direkte tilknyttet managerkontoen, samt dem som er indirekte tilknyttet managerkontoen på toppnivå via underkontaktkontoer, regnes med i den maksimale grensen for antall kontoer. Avsluttede kontoer og underkontaktkontoer som er tilknyttet managerkontoen på toppnivå, regnes ikke med i den maksimale kontogrensen.
  • Vær oppmerksom på at hvis den maksimale kontogrensen din reduseres på noe tidspunkt, men antallet kontoer du har, overstiger den nye kontogrensen, kan du beholde de ekstra kontoene. Du kan imidlertid ikke tilknytte eller opprette nye kontoer før du har fjernet tilknytningen til eller avsluttet nok kontoer til at du kommer under grensen.

Eksempel

Tenk deg at tidlig i mai var det høyeste totale månedlige forbruket ditt fra de siste 12 månedene på 9000 USD, men at totalforbruket for kontoene dine økte til 10 500 USD i løpet av mai måned.

Dette betyr at når det totale månedlige forbruket for kontoene dine fra de siste 12 månedene gjennomgås, blir det nyeste forbruket fra mai tatt med i beregningen, slik at den maksimale kontogrensen øker fra 50 til 2500.

Du kan også forvente følgende:

  • Selv om det månedlige forbruket ditt faller under 10 000 USD i løpet av de neste ukene, reduseres ikke den maksimale kontogrensen for managerkontoen din de neste 12 månedene, fordi det høye forbruket fra mai fortsatt tas med i beregningen for de neste 12 månedene.
  • Hvis det totale forbruket for kontoen din kommer opp i minst 10 000 USD når kontoen din blir vurdert på nytt, forblir den maksimale kontogrensen uendret i 12 måneder til fra det aktuelle tidspunktet.
  • Hvis det totale månedlige forbruket for kontoen din aldri tilsvarer eller overstiger 10 000 USD etter 12 måneder, reduseres den maksimale kontogrensen for managerkontoen din nok en gang til 50. Hvis du imidlertid har lagt til kontoer i løpet av de foregående 12 månedene, slik at du for tiden overskrider grensen, får du lov til å beholde disse kontoene. Du kan imidlertid ikke tilknytte eller opprette nye kontoer før du har fjernet tilknytningen til eller avsluttet det antallet kontoer som kreves for å redusere det samlede antallet kontoer til under den maksimale kontogrensen.

Kontogrenser for nye managerkontoer

Hvis du nylig har begynt å bruke managerkontoen din og ikke har forbruksdata for 12 måneder ennå, bruker vi de faktiske kostnadsdataene som er tilgjengelige for kontoen din, når vi fastslår den maksimale kontogrensen. Hvis du ikke har hatt noe forbruk i det hele tatt, settes kontogrensen din automatisk til 50.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false