Apie valdytojo paskyroms taikomus maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimus

Kiekvienai valdytojo paskyrai taikomas maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas – didžiausias ne valdytojo paskyrų, su kuriomis bet kuriuo nurodytu metu galima susieti valdytojo paskyrą, skaičius. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatomas valdytojo paskyros maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas.

Kaip tai veikia

Visos valdytojo paskyros, neatsižvelgiant į išlaidų lygį, gali būti susietos daugiausia su 85 000 ne valdytojo paskyrų, įskaitant aktyvias bei neaktyvias arba atšauktas paskyras. Be to, daugeliui valdytojo paskyrų taikomas atskiras aktyvių ne valdytojo paskyrų, su kuriomis jos gali būti susietos, skaičiaus apribojimas. Šis apribojimas nustatomas pagal išlaidų lygį, kaip nurodyta toliau.

Bendros visų kliento paskyrų išlaidos kiekvieną mėnesį per pastaruosius 12 mėnesių reguliariai peržiūrimos. Tada didžiausia bendra suma per šiuos 12 mėnesių naudojama nustatant valdytojo paskyrai taikomą maksimalų aktyvių paskyrų, su kuriomis valdytojo paskyra gali būti susieta, skaičių. Valdytojo paskyroms, kurių maksimalios mėnesio išlaidos didesnės nei 500 000 USD, atskiras aktyvių susietų paskyrų apribojimas netaikomas, bet maksimalus 85 000 paskyrų (įskaitant neaktyvias paskyras) apribojimas vis tiek taikomas. Išsami informacija pateikta lentelėje.

Didžiausios bendros paskyrų mėnesio išlaidos per pastaruosius 12 mėnesių Maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas (aktyvios ne valdytojo paskyros) Maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas (visos ne valdytojo paskyros)
Mažesnės nei 10 000 USD 50 85 000
10 000–500 000 USD 2 500 85 000
Didesnės nei 500 000 USD Netaikoma 85 000

Reguliarios peržiūros padės užtikrinti, kad būtų įtraukiamos naujausios bendros paskyrų išlaidos.

Atminkite

  • Šis maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas taikomas tik aukščiausio lygio valdytojo paskyroms (valdytojo paskyroms, kurios neturi tiesioginio valdytojo). Tai taip pat reiškia, kad, jei esate antrinis valdytojas ir jūsų aukščiausio lygio valdytojas pasiekė maksimalų paskyrų skaičių, paskyrų pridėti nebegalėsite, kol aukščiausio lygio valdytojas atšauks arba atsies paskyrų. 
  • Jei aukščiausio lygio valdytojas pasiekė maksimalų aktyvių ne valdytojo paskyrų skaičių, toks valdytojas turi atšaukti arba atsieti pakankamai paskyrų, kad neviršytų nustatyto apribojimo. Jei aukščiausio lygio valdytojas pasiekė maksimalų bendrą ne valdytojo paskyrų skaičių, vienintelis sprendimas – atsieti paskyras, kurių nebereikia susieti.
  • Nustatant maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimą, skaičiuojamos visos aktyvios paskyros, tiesiogiai susietos su aukščiausio lygio valdytoju, taip pat tos, kurios su aukščiausio lygio valdytoju susietos netiesiogiai, naudojant antrinio valdytojo paskyras. Atšauktos paskyros ir antrinių valdytojų paskyros, susietos su aukščiausio lygio valdytoju, nustatant maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimą neskaičiuojamos.
  • Atkreipkite dėmesį, kad, sumažėjus maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimui, bet šiuo metu turimų paskyrų skaičiui viršijant naująjį paskyrų skaičiaus apribojimą, tas papildomas paskyras galėsite pasilikti. Tiesiog negalėsite susieti arba kurti naujų paskyrų, kol neatsiesite arba neatšauksite pakankamai paskyrų, kad nebūtų viršijamas apribojimas.

Pavyzdys

Pavyzdžiui, gegužės pradžioje didžiausios bendros mėnesio išlaidos per pastaruosius 12 mėnesių buvo 9 000 USD. Tačiau per gegužės mėnesį bendros paskyrų išlaidos padidėjo iki 10 500 USD.

Tai reiškia, kad kitą kartą peržiūrint bendras paskyrų mėnesio išlaidas bus įtrauktos naujausios gegužės mėnesio išlaidos ir jūsų maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas padidės nuo 50 iki 2 500.

Taip pat galite tikėtis toliau nurodytų dalykų.

  • Net jei mėnesio išlaidos bus mažesnės nei 10 000 USD per artimiausias savaites, valdytojo paskyros maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas nesumažės mažiausiai dar 12 mėnesių, nes didelės gegužės mėn. išlaidos bus ir toliau įtraukiamos dar 12 mėnesių.
  • Jei bendrosios paskyrų mėnesio išlaidos pasieks bent 10 000 USD tuo metu, kai jūsų paskyra bus peržiūrima pakartotinai, maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas nebus pakeistas dar 12 mėnesių nuo to mėnesio.
  • Jei praėjus 12 mėnesių bendrosios paskyrų mėnesio išlaidos niekada nebus 10 000 USD ar didesnės, valdytojo paskyros maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimas vėl sumažės iki 50. Tačiau, jei per pastaruosius 12 mėnesių pridėjote paskyrų ir dabar viršijate šį apribojimą, galėsite palikti šias paskyras. Tiesiog negalėsite susieti ar sukurti naujų paskyrų, kol atsiesite ar atšauksite pakankamai paskyrų, kad vėl neviršytumėte apribojimo. 

Naujoms valdytojo paskyroms taikomi paskyrų skaičiaus apribojimai

Jei tik neseniai pradėjote naudotis valdytojo paskyra ir dar neturite 12 mėnesių išlaidų, maksimalaus paskyrų skaičiaus apribojimui nustatyti bus naudojami šiuo metu pasiekiami paskyros išlaidų duomenys. Jei išlaidų visiškai nėra, automatiškai nustatomas 50 paskyrų apribojimas. 

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta