Λογαριασμοί υπευθύνου (MCC): Σχετικά με τα όρια λογαριασμού για λογαριασμούς υπευθύνου

Αυτό το άρθρο αφορά τα μέγιστα όρια λογαριασμών για λογαριασμούς υπευθύνου (MCC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέγιστα όρια σε τομείς όπως ο μέγιστος αριθμός λέξεων-κλειδιών που μπορείτε να έχετε, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με τα όρια λογαριασμού στο Google Ads.

Πώς λειτουργεί

Όλοι οι λογαριασμοί υπευθύνου μπορούν να συνδέονται με έως 85.000 λογαριασμούς μη υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων ενεργών και ανενεργών/ακυρωμένων λογαριασμών. Το όριο λογαριασμών υπευθύνου για ενεργούς λογαριασμούς καθορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Τη συνδυασμένη μηνιαία δαπάνη όλων των λογαριασμών πελατών σας τους τελευταίους 12 μήνες.
  • Η υψηλότερη συνολική μηνιαία δαπάνη αυτών των 12 μηνών καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ενεργών λογαριασμών με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ο λογαριασμός υπευθύνου.
  • Οι ακυρωμένοι λογαριασμοί δεν υπολογίζονται στο όριο ενεργών λογαριασμών.
  • Ισχύει το μέγιστο όριο των 85.000 λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων των ανενεργών λογαριασμών).
Υψηλότερο συνολικό ποσό που δαπάνησαν οι λογαριασμοί σε έναν μήνα τους τελευταίους δώδεκα μήνες Μέγιστο όριο λογαριασμών (ενεργοί λογαριασμοί που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου) Μέγιστο όριο λογαριασμών (όλοι οι λογαριασμοί που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου)
Κάτω από 10.000 $ 50 85.000

10.000 $ σε λιγότερο από 500.000 $USD

2.500 85.000
Πάνω από 500.000 $ Δ/Ι 85.000

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατες συνολικές δαπάνες για τους λογαριασμούς σας.

Έχετε υπόψη τα εξής:

  • Το όριο υπολογίζεται και εφαρμόζεται στο ανώτατο επίπεδο λογαριασμού υπευθύνου (λογαριασμοί υπευθύνου που δεν έχουν άμεσο υπεύθυνο από πάνω του).
  • Όλοι οι λογαριασμοί (ενεργοί και ανενεργοί) που ανήκουν στον υψηλότερο λογαριασμό υπευθύνου υπολογίζονται στο όριο λογαριασμών.
  • Σημειώστε ότι, αν το μέγιστο όριο λογαριασμών μειωθεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο αριθμός των λογαριασμών που έχετε αυτήν τη στιγμή υπερβαίνει το συγκεκριμένο νέο όριο λογαριασμών, θα μπορείτε να διατηρήσετε τους συγκεκριμένους επιπλέον λογαριασμούς. Απλώς δεν θα μπορείτε να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς, έως ότου αποσυνδέσετε ή ακυρώσετε αρκετούς λογαριασμούς, ώστε να βρεθείτε κάτω από το όριό σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι, στις αρχές Μαΐου, η υψηλότερη συνολική μηνιαία δαπάνη τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν 9.000 $. Ωστόσο, στη διάρκεια του Μαΐου, η συνολική δαπάνη των λογαριασμών σας αυξήθηκε σε 10.500 $.

Αυτό σημαίνει ότι, στον επόμενο έλεγχο της μηνιαίας συνολικής δαπάνης των λογαριασμών σας θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη δαπάνη του Μαΐου, οπότε το μέγιστο όριο λογαριασμών θα αυξηθεί από 50 σε 2.500.

Θα μπορούσατε, επίσης, να αναμένετε τα εξής:

  • Ακόμη και αν η μηνιαία δαπάνη σας μειωθεί κάτω από τα 10.000 $ τους επόμενους μήνες, το μέγιστο όριο λογαριασμών του λογαριασμού υπευθύνου δεν θα μειωθεί για τους επόμενους 12 μήνες τουλάχιστον, επειδή αυτή η υψηλή δαπάνη του Μαΐου θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη για τους επόμενους 12 μήνες.
  • Αν η συνολική μηνιαία δαπάνη των λογαριασμών σας ανέλθει τουλάχιστον σε 10.000 $ έως τον επόμενο έλεγχο του λογαριασμού σας, το μέγιστο όριο λογαριασμών θα παραμείνει το ίδιο για άλλους 12 μήνες από τη στιγμή εκείνη και μετά.
  • Αν, μετά από 12 μήνες, η συνολική μηνιαία δαπάνη των λογαριασμών σας ποτέ δεν ισούται με 10.000 $ ή ποτέ δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό, το μέγιστο όριο λογαριασμών για τον λογαριασμό υπευθύνου θα μειωθεί και πάλι στο 50. Ωστόσο, αν έχετε προσθέσει λογαριασμούς κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και πλέον τη συγκεκριμένη στιγμή υπερβαίνετε το όριο αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να διατηρήσετε αυτούς τους λογαριασμούς. Απλώς δεν θα μπορείτε να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς, έως ότου αποσυνδέσετε ή ακυρώσετε αρκετούς λογαριασμούς, ώστε να επανέλθετε κάτω από το όριό σας.

Όρια λογαριασμών για νέους λογαριασμούς υπευθύνου

Αν ξεκινήσατε μόλις πρόσφατα να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό υπευθύνου και δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα δώδεκα μήνες δαπανών, τα δεδομένα δαπανών που είναι προς το παρόν διαθέσιμα για τον λογαριασμό σας θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λογαριασμών. Αν δεν έχετε κάνει καμία δαπάνη, το όριο λογαριασμών θα οριστεί αυτόματα σε 50.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σελίδα θεμάτων Λογαριασμοί υπευθύνου (MCC)

Εισαγωγή στους λογαριασμούς υπευθύνου

Άλλο

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού