Σχετικά με τα μέγιστα όρια λογαριασμών σε λογαριασμούς υπευθύνου

Κάθε λογαριασμός υπευθύνου έχει ένα μέγιστο όριο λογαριασμών. Πρόκειται για τον μέγιστο αριθμό ενεργών λογαριασμών που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου και με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή ο λογαριασμός υπευθύνου. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το μέγιστο όριο λογαριασμών του λογαριασμού υπευθύνου.

Πώς λειτουργεί

Όλοι οι λογαριασμοί υπευθύνου, ανεξαρτήτως του επιπέδου δαπανών, μπορούν να συνδέονται με το πολύ 85.000 λογαριασμούς μη υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων ενεργών και ανενεργών/ακυρωμένων λογαριασμών. Επιπλέον, οι περισσότεροι λογαριασμοί υπευθύνου έχουν ξεχωριστό όριο όσον αφορά τον αριθμό ενεργών λογαριασμών που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου και με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν. Το τελευταίο καθορίζεται με βάση το επίπεδο δαπανών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ελέγχεται τακτικά η μηνιαία δαπάνη όλων των λογαριασμών πελατών τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Στη συνέχεια, η υψηλότερη συνολική δαπάνη για τους συγκεκριμένους δώδεκα μήνες χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού ενεργών λογαριασμών με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ο λογαριασμός υπευθύνου. Οι λογαριασμοί υπευθύνου με μέγιστη μηνιαία δαπάνη μεγαλύτερη από 500.000 $ δεν θα έχουν ξεχωριστό όριο όσον αφορά τον αριθμό ενεργών συνδεδεμένων λογαριασμών, αλλά το μέγιστο όριο 85.000 λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένων των ανενεργών λογαριασμών) εξακολουθεί να ισχύει. Δείτε τον πίνακα για λεπτομέρειες:

Υψηλότερο συνολικό ποσό που δαπάνησαν οι λογαριασμοί σε έναν μήνα τους τελευταίους δώδεκα μήνες Μέγιστο όριο λογαριασμών (ενεργοί λογαριασμοί που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου) Μέγιστο όριο λογαριασμών (όλοι οι λογαριασμοί που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου)
Κάτω των 10.000 $ 50 85.000
10.000 $ έως κάτω των 500.000 $ 2.500 85.000
Άνω των 500.000 $ Δ/Ι 85.000

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατες συνολικές δαπάνες για τους λογαριασμούς σας.

Έχετε υπόψη τα εξής:

  • Μόνο οι λογαριασμοί υπευθύνου ανώτατου επιπέδου (λογαριασμοί υπευθύνου που δεν έχουν άμεσο υπεύθυνο από επάνω τους) έχουν αυτό το μέγιστο όριο λογαριασμών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, αν είστε βοηθός υπευθύνου και ο υπεύθυνος ανώτατου επιπέδου έχει καλύψει το μέγιστο όριο λογαριασμών, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς, έως ότου ο υπεύθυνος ανώτατου επιπέδου ακυρώσει ή αποσυνδέσει λογαριασμούς.
  • Αν ο υπεύθυνος ανώτατου επιπέδου έχει φτάσει τον μέγιστο αριθμό ενεργών λογαριασμών που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου, ο υπεύθυνος ανώτατου επιπέδου πρέπει να ακυρώσει ή να αποσυνδέσει αρκετούς λογαριασμούς, για να βρίσκεται κάτω από το όριο. Αν ο υπεύθυνος ανώτατου επιπέδου έχει φτάσει τον συνολικό αριθμό λογαριασμών που δεν αποτελούν λογαριασμούς υπευθύνου, η μόνη λύση είναι να αποσυνδέσετε τους λογαριασμούς που δεν χρειάζεται να είναι πλέον συνδεδεμένοι.
  • Για το μέγιστο όριο λογαριασμών, υπολογίζονται όλοι οι ενεργοί λογαριασμοί που συνδέονται άμεσα με τον υπεύθυνο ανώτατου επιπέδου, καθώς και όσοι συνδέονται έμμεσα με τον υπεύθυνο ανώτατου επιπέδου μέσω λογαριασμών βοηθού υπευθύνου. Για το μέγιστο όριο λογαριασμών, δεν υπολογίζονται οι ακυρωμένοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί βοηθού υπευθύνου που συνδέονται με τον υπεύθυνο ανώτατου επιπέδου.
  • Σημειώστε ότι, αν το μέγιστο όριο λογαριασμών μειωθεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο αριθμός των λογαριασμών που έχετε αυτήν τη στιγμή υπερβαίνει το συγκεκριμένο νέο όριο λογαριασμών, θα μπορείτε να διατηρήσετε τους συγκεκριμένους επιπλέον λογαριασμούς. Απλώς δεν θα μπορείτε να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς, έως ότου αποσυνδέσετε ή ακυρώσετε αρκετούς λογαριασμούς, ώστε να βρεθείτε κάτω από το όριό σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι, στις αρχές Μαΐου, η υψηλότερη συνολική μηνιαία δαπάνη τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν 9.000 $. Ωστόσο, στη διάρκεια του Μαΐου, η συνολική δαπάνη των λογαριασμών σας αυξήθηκε σε 10.500 $.

Αυτό σημαίνει ότι, στον επόμενο έλεγχο της μηνιαίας συνολικής δαπάνης των λογαριασμών σας θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη δαπάνη του Μαΐου, οπότε το μέγιστο όριο λογαριασμών θα αυξηθεί από 50 σε 2.500.

Θα μπορούσατε, επίσης, να αναμένετε τα εξής:

  • Ακόμη και αν η μηνιαία δαπάνη σας μειωθεί κάτω από τα 10.000 $ τους επόμενους μήνες, το μέγιστο όριο λογαριασμών του λογαριασμού υπευθύνου δεν θα μειωθεί για τους επόμενους 12 μήνες τουλάχιστον, επειδή αυτή η υψηλή δαπάνη του Μαΐου θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται υπόψη για τους επόμενους 12 μήνες.
  • Αν η συνολική μηνιαία δαπάνη των λογαριασμών σας ανέλθει τουλάχιστον σε 10.000 $ έως τον επόμενο έλεγχο του λογαριασμού σας, το μέγιστο όριο λογαριασμών θα παραμείνει το ίδιο για άλλους 12 μήνες από τη στιγμή εκείνη και μετά.
  • Αν, μετά από 12 μήνες, η συνολική μηνιαία δαπάνη των λογαριασμών σας ποτέ δεν ισούται με 10.000 $ ή ποτέ δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό, το μέγιστο όριο λογαριασμών για τον λογαριασμό υπευθύνου θα μειωθεί και πάλι στο 50. Ωστόσο, αν έχετε προσθέσει λογαριασμούς κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και πλέον τη συγκεκριμένη στιγμή υπερβαίνετε το όριο αυτό, θα έχετε τη δυνατότητα να διατηρήσετε αυτούς τους λογαριασμούς. Απλώς δεν θα μπορείτε να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς, έως ότου αποσυνδέσετε ή ακυρώσετε αρκετούς λογαριασμούς, ώστε να επανέλθετε κάτω από το όριό σας.

Όρια λογαριασμών για νέους λογαριασμούς υπευθύνου

Αν ξεκινήσατε μόλις πρόσφατα να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό υπευθύνου και δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα δώδεκα μήνες δαπανών, τα δεδομένα δαπανών που είναι προς το παρόν διαθέσιμα για τον λογαριασμό σας θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λογαριασμών. Αν δεν έχετε κάνει καμία δαπάνη, το όριο λογαριασμών θα οριστεί αυτόματα σε 50.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067
false