Maximální počet účtů v účtu správce

Pro každý účet správce platí maximální počet účtů – tedy limit počtu aktivních účtů jiných typů, s nimiž může být určitý účet správce v kterémkoli okamžiku propojen. Tento článek vysvětluje, jakým způsobem se maximální počet účtů pro váš účet správce určuje.

Princip

Pro všechny účty správce, bez ohledu na výši útraty, platí maximální limit 85 000 propojených účtů jiného typu. To zahrnuje aktivní i neaktivní či zrušené účty. Kromě toho má většina účtů správce samostatný limit počtu aktivních účtů jiných typů, s nimiž mohou být propojeny. Ten se určuje podle výše útraty, jak je popsáno níže.

Pravidelně sledujeme výši celkových výdajů všech vašich klientských účtů dohromady za každý měsíc v posledních 12 měsících. Maximální počet aktivních účtů, s nimiž může být váš účet správce propojen, pak vypočítáme na základě nejvyššího součtu z tohoto období. U účtů správce s nejvyšší měsíční útratou nad 500 000 $ se samostatný limit počtu aktivních propojených účtů nestanovuje, maximum 85 000 účtů (včetně těch neaktivních) však platí i pro ně. Podrobnosti najdete v tabulce:

Nejvyšší celková měsíční útrata účtů za posledních 12 měsíců Maximální počet účtů (aktivní účty kromě účtů správce) Maximální počet účtů (všechny účty kromě účtů správce)
Méně než 10 000 $ 50 85 000
10 000 $ – méně než 500 000 $ 2 500 85 000
Více než 500 000 $ není 85 000

Kontroly probíhají pravidelně, aby bylo možné zohlednit nejnovější souhrnné výdaje vašich účtů.

Důležité poznámky:

  • Limit maximálního počtu účtů se vztahuje pouze na účty správce nejvyšší úrovně (tj. na ty, které nad sebou již nemají žádného přímého správce).To mimo jiné znamená, že pokud máte podřízený účet správce a váš účet správce na nejvyšší úrovni dosáhl limitu maximálního počtu účtů, nebudete moci přidat žádné další účty, dokud účet správce na nejvyšší úrovni některé účty nezruší nebo neodpojí.
  • Jestliže správce nejvyšší úrovně dosáhne maximálního počtu aktivních účtů (mimo účty správce), musí jich zrušit nebo odpojit tolik, aby limit splnil. Pokud dosáhne maximálního počtu všech účtů (mimo účty správce), je jediným řešením zrušit propojení u těch účtů, kde už není potřeba.
  • Do maximálního počtu účtů se započítávají všechny aktivní účty, které jsou k účtu správce na nejvyšší úrovni připojeny přímo, a také ty, které jsou k účtu správce na nejvyšší úrovni připojeny nepřímo, prostřednictvím podřízených účtů správce. Do maximálního počtu účtů se nezapočítávají zrušené účty a podřízené účty správce připojené k účtu správce na nejvyšší úrovni.
  • Všimněte si, že pokud se váš maximální počet účtů sníží, ale stávající počet vašich účtů tento maximální počet převyšuje, můžete si tyto nadbytečné účty ponechat. Nebudete ale moci vytvářet ani připojovat nové účty, dokud neodpojíte nebo nezrušíte dostatečný počet účtů a nedostanete se tak opět pod svůj limit.

Příklad

Řekněme, že na počátku května představovaly vaše nejvyšší celkové měsíční výdaje za posledních 12 měsíců 9 000 $. V průběhu měsíce května se však celkové výdaje vašich účtů vyšplhaly na 10 500 $.

Až tedy budeme příště kontrolovat celkové měsíční výdaje vašich účtů, zohledníme i nejnovější výdaje za květen a váš limit pro maximální počet tak stoupne z 50 na 2500.

Dále to může vypadat takto:

  • V případě, že by v následujících týdnech měsíční výdaje klesly pod hranici 220 000 Kč, limit by dalších 12 měsíců zůstal neměnný, protože k vysokým výdajům z května by se přihlíželo i v následujícím období.
  • Pokud by celkové měsíční výdaje účtů dosáhly alespoň 220 000 Kč v jakémkoli z dalších měsíců, platnost limitu by se prodloužila o dalších 12 měsíců, počínaje daným měsícem.
  • Pokud by po 12 měsících celkové měsíční výdaje nikdy hranice 220 000 Kč nedosáhly, limit by se snížil zpět na 50. Kdybyste v daném období ke svému účtu připojili nové účty a překročili tak nový stanovený limit, všechny účty vám zůstanou. Nebudete však moct propojovat ani vytvářet žádné nové účty, dokud jich dost neodpojíte nebo nezrušíte, abyste nový limit splnili.

Limity účtů pro nové účty správce

Pokud jste s účtem správce začali pracovat teprve nedávno a měsíční výdaje za 12 měsíců zatím nejsou k dispozici, stanovíme limit na základě dostupných údajů o výdajích. Jestliže zatím nemáte žádné výdaje, limit automaticky nastavíme na 50.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067
false