Maximální počet účtů v účtu správce

Každý účet správce má limit maximálního počtu účtů – tedy omezení maximálního počtu aktivních běžných účtů, s nimiž může být váš účet správce v kterémkoli okamžiku propojen. Tento článek vysvětluje, jakým způsobem se maximální počet účtů pro váš účet správce určuje.

Princip

Pravidelně kontrolujeme výši celkových výdajů všech vašich klientských účtů dohromady za každý měsíc z uplynulých 12 měsíců. Nejvyšší celkový součet z těchto 12 měsíců se následně použije k určení maximálního počtu účtů pro váš účet správce. Podrobnosti najdete v tabulce:

Nejvyšší hodnota souhrnných měsíčních výdajů všech účtů za posledních 12 měsíců  Maximální počet účtů  
 
Méně než 10 000 $ 50
10 000 $ – méně než 500 000 $ 2 500
Více než 500 000 $ 85 000

 

Kontroly probíhají pravidelně, aby bylo možné zohlednit nejnovější souhrnné výdaje vašich účtů.

Důležité poznámky:

  • Toto omezení maximálního počtu účtů mají pouze účty správce nejvyšší úrovně (tj. ty účty správce, které nad sebou již nemají žádného přímého správce). To mimo jiné znamená, že pokud máte podřízený účet správce a váš účet správce na nejvyšší úrovni dosáhl limitu maximálního počtu účtů, nebudete moci přidat žádné další účty, dokud váš účet správce na nejvyšší úrovni některé účty nezruší nebo je neodpojí. 
  • Do maximálního počtu účtů se započítávají všechny aktivní účty, které jsou k účtu správce na nejvyšší úrovni připojeny přímo, a také ty, které jsou k účtu správce na nejvyšší úrovni připojeny nepřímo, prostřednictvím podřízených účtů správce. Do maximálního počtu účtů se nezapočítávají zrušené účty a podřízené účty správce připojené k účtu správce na nejvyšší úrovni.
  • Všimněte si, že pokud se váš maximální počet účtů sníží, ale stávající počet vašich účtů tento maximální počet převyšuje, můžete si tyto nadbytečné účty ponechat. Nebudete ale moci vytvářet ani připojovat nové účty, dokud neodpojíte nebo nezrušíte dostatečný počet účtů a nedostanete se tak opět pod svůj limit.

Příklad

Řekněme, že na počátku května představovaly vaše nejvyšší celkové měsíční výdaje za posledních 12 měsíců 9 000 $. V průběhu měsíce května se však celkové výdaje vašich účtů vyšplhaly na 10 500 $.

Až tedy budeme příště kontrolovat celkové měsíční výdaje vašich účtů, zohledníme i nejnovější výdaje za květen a váš limit pro maximální počet tak stoupne z 50 na 2500.

Dále to může vypadat takto:

  • V případě, že by v následujících týdnech měsíční výdaje klesly pod hranici 220 000 Kč, limit by dalších 12 měsíců zůstal neměnný, protože k vysokým výdajům z května by se přihlíželo i v následujícím období.
  • Pokud by celkové měsíční výdaje účtů dosáhly alespoň 220 000 Kč v jakémkoli z dalších měsíců, platnost limitu by se prodloužila o dalších 12 měsíců, počínaje daným měsícem.
  • Pokud by po 12 měsících celkové měsíční výdaje nikdy hranice 220 000 Kč nedosáhly, limit by se snížil zpět na 50. Pokud byste v daném období k vašemu účtu přidali nějaké nové účty a překročili tak nový stanovený limit, všechny účty vám zůstanou. Jen nebude možné propojovat ani vytvářet žádné nové účty (dokud neodpojíte nebo nezrušíte dostatek účtů, abyste se do nového limitu vešli). 

Limity účtů pro nové účty správce

Pokud jste účet správce začali používat teprve nedávno a nemáte ještě k dispozici údaje o měsíčních výdajích za posledních 12 měsíců, použijeme pro určení vašeho maximálního počtu účtů data o výdajích, která jsou k vašemu účtu aktuálně k dispozici. Pokud zatím žádné výdaje nemáte, automaticky ho nastavíme na 50. 

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?