Профили на мениджъри (МКЦ): Всичко за ограниченията за профилите за профили на мениджър

Тази статия се отнася за ограниченията за максималния брой профили за профилите на мениджъри (МКЦ). За повече информация относно ограниченията за максималния брой в области, като максималния брой ключови думи, които можете да имате, прегледайте Всичко за ограниченията на профила Ви в Google Ads.

Начин на работа

Всички профили на мениджър могат да са свързани с до 85 000 профила, които не са на мениджър, включително активни и неактивни/закрити профили. Ограничението за профила Ви на мениджър за активните профили се определя от следните фактори:

  • Общите месечни разходи на всичките Ви клиентски профили през последните 12 месеца.
  • Най-големите общи месечни разходи през тези 12 месеца определят максималния брой активни профили, с които може да бъде свързан профилът Ви на мениджър.
  • Закритите профили не се броят за ограничението за активни профили.
  • Максималното ограничение от 85 000 профила (включително неактивните) все още се прилага.
Профили с най-големи общи разходи на месец за последните 12 месеца Ограничение за максимален брой профили (активни профили, които не са на мениджър) Ограничение за максимален брой профили (всички профили, които не са на мениджър)
По-малко от 10 000 щ.д. 50 85 000

10 000 щ.д. до по-малко от 500 000 щ.д.

2500 85 000
Над 500 000 щ.д. Неприложимо 85 000

Прегледите ще бъдат редовни, за да е сигурно, че вземаме предвид най-актуалните общи разходи за профилите Ви.

Имайте предвид следното:

  • Ограничението се изчислява и се прилага на ниво профил на мениджър от най-високо ниво (профилите на мениджър, над които няма пряк мениджър).
  • Всички профили (активни и неактивни) под профила на мениджър от най-високо ниво се включват в ограничението за профилите.
  • Имайте предвид, че в момента, в който ограничението Ви за максимален брой профили намалее, но текущият брой на профилите Ви го надхвърля, ще можете да запазите тези допълнителни профили. Просто няма да можете да свързвате или създавате нови профили, докато не прекратите връзката или закриете достатъчно профили, така че да се впишете в ограничението си.

Пример

Да предположим, че към началото на месец май най-големите Ви месечни разходи през последните 12 месеца са 9000 щ.д. Но към края на месеца общите разходи на профилите Ви достигат 10 500 щ.д.

Това означава, че при следващия преглед на общите месечни разходи на профилите Ви ще бъдат взети предвид най-скорошните разходи от май и ограничението за максималния Ви брой профили ще стане 2500 вместо 50.

Може да очаквате и следното:

  • Дори ако месечните Ви разходи паднат под 10 000 щ.д. през следващите седмици, ограничението за максималния брой профили на профила Ви на мениджър няма да намалее поне през следващите 12 месеца, защото големите разходи от май ще продължат да се взимат предвид за тези 12 месеца.
  • Ако общите месечни разходи на профилите Ви достигнат поне 10 000 щ.д. преди следващия преглед на профила Ви, ограничението Ви за максималния брой профили ще се запази същото за още 12 месеца след това.
  • Ако за период от 12 месеца общите месечни разходи на профилите Ви никога не достигнат или надвишат 10 000 щ.д., ограничението за максималния брой профили за профила Ви на мениджър отново ще стане 50. Но ако сте добавили профили през предходните 12 месеца и надвишавате това ограничение, ще можете да запазите тези профили. Само няма да можете да свързвате или създавате нови профили, докато не прекратите връзката или закриете достатъчно профили, за да се вместите отново в ограничението.

Ограничения за профили за нови профили на мениджъри

Ако едва наскоро сте започнали да използвате профил на мениджър и все още нямате 12 месеца с разходи, наличните към момента данни за разходите за профила Ви ще се използват за определянето на ограничението Ви за максимален брой профили. Ако нямате никакви разходи, ограничението за профила Ви ще бъде зададено автоматично на 50.

Сродни връзки

Профили на мениджър на тематична страница (МКЦ)

Въведение в профилите на мениджър

Друго

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню