Всичко за ограниченията за максимален брой профили за профилите на мениджър

Всеки профил на мениджър има ограничение за максимален брой профили – това е максималният брой профили, които не са на мениджър, с които профилът Ви на мениджър може да бъде свързан във всеки един момент. В тази статия се обяснява как се определя ограничението за максимален брой профили за профила Ви на мениджър.

Начин на работа

Независимо от нивото на разходите, всички профили на мениджър могат да са свързани с до 85 000 профила, които не са на мениджър, включително активни и неактивни/закрити профили. Освен това повечето профили на мениджър имат отделно ограничение за броя активни профили, които не са на мениджър, с които могат да бъдат свързани. Това се определя въз основа на нивото на разходи, както е описано по-долу.

Редовно се извършва преглед на общите месечни разходи на всичките Ви клиентски профили през последните 12 месеца. След това най-големите общи разходи на месец през тези 12 месеца се използват, за да се определи максималният брой активни профили, с които може да бъде свързан профилът Ви на мениджър. Профили на мениджър с максимални месечно разходи над 500 000 щ.д. няма да имат отделно ограничение за броя на активните свързани профили, а ще продължи да се прилага максималното ограничение от 85 000 профила (включително неактивните). Вижте таблицата за подробности:

Профили с най-големи общи разходи на месец за последните 12 месеца Ограничение за максимален брой профили (активни профили, които не са на мениджър) Ограничение за максимален брой профили (всички профили, които не са на мениджър)
По-малко от 10 000 щ.д. 50 85 000
10 000 щ.д. до по-малко от 500 000 щ.д. 2500 85 000
Повече от 500 000 щ.д. Неприложимо 85 000

Прегледите ще бъдат редовни, за да е сигурно, че вземаме предвид най-актуалните общи разходи за профилите Ви.

Имайте предвид следното:

  • Само профилите на мениджър от най-високо ниво (тези, които нямат пряк мениджър над себе си) имат такова ограничение за максимален брой профили. Това също така означава, че ако сте подмениджър и мениджърът Ви от най-високо ниво е достигнал ограничението си за максимален брой профили, няма да можете да добавяте повече профили, докато мениджърът от най-високо ниво не закрие или прекрати връзката с други профили. 
  • Ако мениджърът от най-високо ниво достигне максималното ограничение за активни профили, които не са на мениджър, той трябва да закрие или прекрати връзката с достатъчно профили, за да се вмести в ограничението. Ако мениджърът от първо ниво достигне максималния общ брой профили, които не са на мениджър, единственото решение е да прекрати връзката с профили, които вече не е необходимо да бъдат свързани.
  • Всички активни профили, пряко свързани с мениджъра от най-високо ниво, както и непряко свързаните с него чрез профили на подмениджър, се броят в ограничението за максимален брой профили. Закритите профили и профилите на подмениджър, свързани с мениджъра от най-високо ниво, не се броят към ограничението за максимален брой профили.
  • Имайте предвид, че в момента, в който ограничението Ви за максимален брой профили намалее, но текущият брой на профилите Ви го надхвърля, ще можете да запазите тези допълнителни профили. Просто няма да можете да свързвате или създавате нови профили, докато не прекратите връзката или закриете достатъчно профили, така че да се впишете в ограничението си.

Пример

Да предположим, че към началото на месец май най-големите Ви месечни разходи през последните 12 месеца са 9000 щ.д. Но към края на месеца общите разходи на профилите Ви достигат 10 500 щ.д.

Това означава, че при следващия преглед на общите месечни разходи на профилите Ви ще бъдат взети предвид най-скорошните разходи от май и ограничението за максималния Ви брой профили ще стане 2500 вместо 50.

Може да очаквате и следното:

  • Дори ако месечните Ви разходи паднат под 10 000 щ.д. през следващите седмици, ограничението за максималния брой профили на профила Ви на мениджър няма да намалее поне през следващите 12 месеца, защото големите разходи от май ще продължат да се взимат предвид за тези 12 месеца.
  • Ако общите месечни разходи на профилите Ви достигнат поне 10 000 щ.д. преди следващия преглед на профила Ви, ограничението Ви за максималния брой профили ще се запази същото за още 12 месеца след това.
  • Ако за период от 12 месеца общите месечни разходи на профилите Ви никога не достигнат или надвишат 10 000 щ.д., ограничението за максималния брой профили за профила Ви на мениджър отново ще стане 50. Но ако сте добавили профили през предходните 12 месеца и надвишавате това ограничение, ще можете да запазите тези профили. Само няма да можете да свързвате или създавате нови профили, докато не прекратите връзката или закриете достатъчно профили, за да се вместите отново в ограничението. 

Ограничения за профили за нови профили на мениджър

Ако едва наскоро сте започнали да използвате профил на мениджър и все още нямате 12 месеца с разходи, наличните към момента данни за разходите за профила Ви ще се използват за определянето на ограничението Ви за максимален брой профили. Ако нямате никакви разходи, ограничението за профила Ви ще бъде зададено автоматично на 50. 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false