Μετακίνηση λογαριασμών μέσα σε έναν λογαριασμό υπευθύνου

Στον λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να αλλάξετε εύκολα υπευθύνους για τους λογαριασμούς στην ιεραρχία σας.

Αυτό το άρθρο δείχνει πώς μπορείτε να μετακινήσετε έναν άμεσα συνδεδεμένο διαχειριζόμενο λογαριασμό σε έναν άλλο λογαριασμό βοηθού υπευθύνου μέσα στην ιεραρχία των λογαριασμών σας. 

Πώς λειτουργεί

Αφού μετακινήσετε έναν λογαριασμό σε έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου, τα δεδομένα και τα σύνολα του νέου λογαριασμού βοηθού υπευθύνου θα ενημερωθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προσθήκη του νέου διαχειριζόμενου λογαριασμού.

Λάβετε υπόψη ότι οι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί υπευθύνου που διαχειρίζεστε με πρόσβαση μόνο μέσω API δεν μπορούν να μετακινηθούν σε νέο λογαριασμό υπευθύνου μέσω αυτής της διαδικασίας. Εάν πρέπει να μετακινήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους λογαριασμού, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας βοηθήσουμε.

Πώς επηρεάζει τη χρέωση η αλλαγή των υπευθύνων

Σημαντικό: Όταν μετακινείτε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό με συγκεντρωτική χρέωση από έναν λογαριασμό υπευθύνου σε έναν άλλον, δεν αλλάζουν οι ρυθμίσεις χρέωσης του διαχειριζόμενου λογαριασμού. Αφού μετακινήσετε τον λογαριασμό, ο νέος λογαριασμός υπευθύνου δεν θα έχει πρόσβαση στον προϋπολογισμό του λογαριασμού. Όλοι οι ενεργοί και σε εκκρεμότητα προϋπολογισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν, και οι διαφημίσεις του λογαριασμού θα συνεχίσουν να προβάλλονται και να χρεώνονται στον αρχικό λογαριασμό υπευθύνου.

Αν δεν θέλετε να χρεώνεται πλέον ο λογαριασμός υπευθύνου για τον λογαριασμό που σχεδιάζετε να μετακινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι προϋπολογισμοί για τον συγκεκριμένο διαχειριζόμενο λογαριασμό πριν τον μετακινήσετε. Λάβετε υπόψη ότι η ολοκλήρωση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει από τον διαχειριζόμενο λογαριασμό. Αν μετακινήσετε λογαριασμούς πριν το κάνετε αυτό, δεν θα έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε τη χρέωση για τον διαχειριζόμενο λογαριασμό και θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με την Google, για να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό υποστήριξης της Google.

Πώς επηρεάζει την παρακολούθηση μετατροπών η αλλαγή των υπευθύνων

Εάν μετακινήσετε έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό που χρησιμοποιούσε την ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, αλλά ο λογαριασμός αυτός εξακολουθεί να εμπίπτει στη δομή λογαριασμού ακόμη και μετά τη μετακίνησή του, η ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τον διαχειριζόμενο λογαριασμό.

Αλλαγή υπευθύνων για τους λογαριασμούς σας

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου στο Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση στο επάνω μέρος.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στους λογαριασμούς για τους οποίους θέλετε να αλλάξετε υπευθύνους.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και επιλέξτε Αλλαγή υπευθύνου από το αναπτυσσόμενο μενού.
  5. Επιλέξτε έναν νέο υπεύθυνο για τον λογαριασμό. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε τον νέο υπεύθυνο στο επάνω μέρος.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας