Μετακίνηση λογαριασμών μέσα σε έναν λογαριασμό υπευθύνου

Στον λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να αλλάξετε εύκολα υπευθύνους για τους λογαριασμούς στην ιεραρχία σας.

Αυτό το άρθρο δείχνει πώς μπορείτε να μετακινήσετε έναν άμεσα συνδεδεμένο λογαριασμό πελάτη σε έναν άλλο λογαριασμό βοηθού υπευθύνου μέσα στην ιεραρχία των λογαριασμών σας. 

Πώς λειτουργεί

Αφού μετακινήσετε έναν λογαριασμό σε έναν λογαριασμό βοηθού υπευθύνου, τα δεδομένα και τα σύνολα του νέου λογαριασμού βοηθού υπευθύνου θα ενημερωθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προσθήκη του νέου λογαριασμού πελάτη.

Λάβετε υπόψη ότι οι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί υπευθύνου που διαχειρίζεστε με πρόσβαση μόνο μέσω API δεν μπορούν να μετακινηθούν σε νέο λογαριασμό υπευθύνου μέσω αυτής της διαδικασίας. Εάν πρέπει να μετακινήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους λογαριασμού, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας βοηθήσουμε.

Πώς επηρεάζει τη χρέωση η αλλαγή των υπευθύνων

Σημαντικό: Η μετακίνηση ενός λογαριασμού πελάτη που υπόκειται σε συγκεντρωτική χρέωση από έναν λογαριασμό υπευθύνου σε κάποιον άλλο δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις χρέωσης του λογαριασμού πελάτη. Αφού μετακινήσετε τον λογαριασμό, ο νέος λογαριασμός υπευθύνου δεν θα έχει πρόσβαση στον προϋπολογισμό του λογαριασμού. Όλοι οι ενεργοί και σε εκκρεμότητα προϋπολογισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν και οι διαφημίσεις του λογαριασμού θα συνεχίσουν να προβάλλονται και να χρεώνονται στον αρχικό λογαριασμό υπευθύνου.

Αν δεν θέλετε να χρεώνεται πλέον ο λογαριασμός υπευθύνου για τον λογαριασμό που σχεδιάζετε να μετακινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι προϋπολογισμοί για τον συγκεκριμένο λογαριασμό πελάτη πριν τον μετακινήσετε. Λάβετε υπόψη ότι η ολοκλήρωση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει από τον λογαριασμό πελάτη. Αν μετακινήσετε λογαριασμούς πριν κάνετε αυτήν την ενέργεια, δεν θα έχετε την άδεια να επεξεργαστείτε τη χρέωση για τον λογαριασμό πελάτη και θα χρειαστεί να καλέσετε απευθείας την Google, για να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό υποστήριξης της Google.

Πώς επηρεάζει την παρακολούθηση μετατροπών η αλλαγή των υπευθύνων

Αν μετακινήσετε έναν λογαριασμό πελάτη που χρησιμοποιούσε την ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, αλλά ο λογαριασμός αυτός εξακολουθεί να εμπίπτει στη δομή λογαριασμού ακόμη και μετά τη μετακίνησή του, η ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής μεταξύ λογαριασμών θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τον λογαριασμό πελάτη.

Αλλαγή υπευθύνων για τους λογαριασμούς σας

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών στο επάνω μέρος.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στους λογαριασμούς για τους οποίους θέλετε να αλλάξετε υπευθύνους.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και επιλέξτε Αλλαγή υπευθύνου από το αναπτυσσόμενο μενού.
  5. Επιλέξτε έναν νέο υπεύθυνο για τον λογαριασμό. Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε τον νέο υπεύθυνο στο επάνω μέρος.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας