Преместване на профили в рамките на профил на мениджър

В профила си на мениджър можете лесно да променяте мениджърите на профилите в йерархията си.

В тази статия ще Ви покажем как да премествате пряко свързан управляван профил в друг профил на подмениджър в рамките на йерархията на профилите си. 

Начин на работа

След като преместите профил в профил на подмениджър, данните и общите суми в новия профил на подмениджър ще се актуализират, така че да отразят добавянето на новия управляван профил.

Имайте предвид, че профилите и управляваните от Вас профили на мениджър с достъп само до приложния програмен интерфейс (API) не могат да бъдат премествани към нов профил на мениджър посредством тази процедура. Ако се налага да преместите някои от тези типове профили, свържете се с нас и можем да Ви помогнем.

Как промяната на мениджърите влияе върху таксуването

Важно: Ако преместите управляван профил, който е на консолидирано таксуване, от един профил на мениджър в друг, това не променя настройките за таксуване на управлявания профил. След преместването новият профил на мениджър няма да има достъп до бюджета на профила. Всички активни и предстоящи бюджети ще останат активни и рекламите в профила ще продължат да се показват и да бъдат таксувани към първоначалния профил.

Ако вече не искате профилът Ви на мениджър да бъде таксуван за профила, който планирате да преместите, уверете се, че всички бюджети са приключени за този профил на мениджър, преди да го преместите. Имайте предвид, че бюджетът трябва да бъде приключен от управлявания профил. Ако преместите профили, преди да сте го направили, няма да имате разрешение за редактиране на таксуването за управлявания профил и ще трябва да се обадите на Google директно, за да поискате помощ от екипа за поддръжка.

Как промяната на мениджърите влияе върху проследяването на реализациите

Ако преместите управляван профил, който е използвал маркера Ви за проследяване на реализациите към профил в МКЦ, но този профил все още попада в структурата на профила Ви дори след преместването, маркерът ще продължи да работи за управлявания профил.

Промяна на мениджърите за профилите Ви

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. В страничното меню в ляво кликнете върху Профили, след което кликнете върху Управление в горната част.
  3. Поставете отметка в квадратчетата до профилите, за които искате да промените мениджърите.
  4. Кликнете върху Редактиране и изберете Промяна на мениджър от падащото меню.
  5. Изберете нов мениджър за профила. Можете също така да потърсите нови мениджър в горната част.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си