Zobrazenie hierarchie pre účet správcu

Pomocou zobrazenia hierarchie účtu správcu môžete rýchlo zistiť, ktoré účty sú prepojené priamo s vaším účtom správcu a ktoré sú prepojené nepriamo prostredníctvom účtov podsprávcu.

V tomto článku sa dozviete, ako používať zobrazenie hierarchie v účte správcu. Ak máte záujem získať ďalšie informácie o štruktúre účtu správcu, prečítajte si článok Prepojenie účtov Google Ads s účtom správcu.

Použitie zoznamu

Tabuľka na stránke Nastavenia podúčtu vášho účtu správcu bude predvolene používať zobrazenie zoznamu. V zobrazení zoznamu vidíte účty, ktoré sú priamo prepojené s účtom správcu, a tiež účty, ktoré sú prepojené nepriamo, čiže prostredníctvom vašich účtov podsprávcu.

Ak chcete, aby tabuľka zobrazovala iba priamo prepojené účty alebo všetky účty (účty prepojené priamo aj nepriamo), môžete použiť filter Úroveň navrchu tabuľky. Nahliadnutím do stĺpca Priamy správca pri zobrazení všetkých účtov môžete zistiť, ktoré účty sú prepojené nepriamo.

Použitie zobrazenia hierarchie

Hoci môže byť toto zobrazenie zoznamu všetkých účtov užitočné, ak potrebujete zobraziť hierarchiu účtov a rýchlo zistiť, ktoré účty sú prepojené nepriamo a prostredníctvom ktorých účtov podsprávcu, môžete zobrazenie kedykoľvek prepnúť na zobrazenie hierarchie. Zobrazenie hierarchie presne zobrazí, ako sú všetky účty prepojené s účtom správcu. Budete tak môcť jednoducho určiť, ktoré účty sú prepojené priamo a ktoré sú prepojené nepriamo prostredníctvom účtov podsprávcu.

Pokyny

  1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
  2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia. Hore potom kliknite na Nastavenia podúčtu.
  3. Tabuľka bude predvolene používať zoznam a zobrazovať iba účty, ktoré sú prepojené priamo s účtom správcu. Ak chcete zapnúť zobrazenie hierarchie, kliknite na prepínač nad tabuľkou. Potom vykonajte jeden z týchto krokov:
    • Ak chcete zobraziť prepojené účty patriace pod účet podsprávcu, kliknite na šípku vedľa názvu účtu podsprávcu v stĺpci Účet.
    • Ak chcete zobraziť prepojené účty pre všetky účty podsprávcu naraz, kliknite na šípku vedľa prepínača nad tabuľkou. Touto šípkou môžete zobrazenie kedykoľvek zbaliť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory