Wyświetlanie hierarchii na koncie menedżera

W widoku hierarchii na koncie menedżera z łatwością sprawdzisz, które konta są z nim powiązane bezpośrednio, a które pośrednio przez podrzędne konta menedżera.

Z tego artykułu dowiesz się, jak korzystać z widoku hierarchii na koncie menedżera. Więcej informacji na temat struktury konta menedżera znajdziesz w artykule Łączenie kont Google Ads z kontem menedżera.

Korzystanie z widoku listy

Tabela na stronie Ustawienia subkonta na koncie menedżera jest domyślnie wyświetlana w widoku listy. W tym widoku możesz wyświetlać konta bezpośrednio powiązane z kontem menedżera, a także te, które są z nim połączone pośrednio przez Twoje podrzędne konta menedżera.

Po zastosowaniu filtra „Poziom” u góry tabeli wyświetlą się w niej tylko konta powiązane bezpośrednio albo wszystkie konta (powiązane bezpośrednio i pośrednio). Jeśli przeglądasz wszystkie konta, możesz sprawdzić w kolumnie „Bezpośredni menedżer”, które z nich są powiązane pośrednio.

Korzystanie z widoku hierarchii

Chociaż widok listy jest przydatny, jeśli chcesz wyświetlić hierarchię konta i szybko sprawdzić, które konta są powiązane pośrednio, i przez jakie konta podrzędne, przełącz się na widok hierarchii. Widok hierarchii pokazuje dokładnie, jak wszystkie Twoje konta są powiązane z kontem menedżera. Możesz łatwo określić, które konta są powiązane bezpośrednio, a które pośrednio przez podrzędne konta menedżera.

Instrukcje

  1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
  2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia, a następnie na górze kliknij Ustawienia subkonta.
  3. Tabela jest domyślnie wyświetlana w widoku listy i zawiera tylko konta, które są bezpośrednio powiązane z kontem menedżera. Aby włączyć widok hierarchii, kliknij przełącznik nad tabelą. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby wyświetlić konta powiązane z podrzędnym kontem menedżera, kliknij strzałkę obok nazwy podrzędnego konta menedżera w kolumnie Konto.
    • Aby wyświetlić konta powiązane ze wszystkimi podrzędnymi kontami menedżera, kliknij strzałkę obok przycisku przełączania nad tabelą. Zawsze możesz kliknąć tę strzałkę ponownie, by zwinąć widok.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
73067
false
false
false