Wyświetlanie hierarchii na koncie menedżera

W widoku hierarchii na koncie menedżera z łatwością sprawdzisz, które konta są z nim powiązane bezpośrednio, a które pośrednio przez konta podrzędne.

Z tego artykułu dowiesz się, jak korzystać na koncie menedżera z widoku hierarchii. Więcej informacji na temat struktury konta menedżera znajdziesz w artykule Łączenie kont z kontem menedżera.

Korzystanie z widoku listy

Tabela na stronie „Ustawienia subkonta” na koncie menedżera jest domyślnie wyświetlana w widoku listy. W widoku tym możesz wyświetlać konta bezpośrednio powiązane z kontem menedżera, a także te, które są z nim połączone pośrednio przez Twoje podrzędne konta menedżera.

Po zastosowaniu u góry tabeli filtra „Poziom” wyświetlą się w niej tylko konta powiązane bezpośrednio albo wszystkie konta (powiązane bezpośrednio i pośrednio). Jeśli przeglądasz wszystkie konta, możesz sprawdzić w kolumnie „Bezpośredni menedżer”, które z nich są powiązane pośrednio.

Korzystanie z widoku hierarchii

Chociaż widok listy jest przydatny, jeśli chcesz wyświetlić hierarchię konta i szybko sprawdzić, które konta są powiązane pośrednio, i przez jakie konta podrzędne, przełącz się na widok hierarchii. Widok hierarchii pokazuje dokładnie, jak wszystkie Twoje konta są powiązane z kontem menedżera. Pozwala Ci to łatwo określić, które konta są powiązane bezpośrednio, a które pośrednio przez konta podrzędne.

Instrukcje

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
  1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
  2. Kliknij ikonę Konta Accounts icon., a potem u góry Ustawienia subkonta.
  3. Tabela jest domyślnie wyświetlana w widoku listy i zawiera tylko konta, które są bezpośrednio powiązane z kontem menedżera. Aby włączyć widok hierarchii, kliknij przełącznik nad tabelą. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby wyświetlić konta powiązane z podrzędnym kontem menedżera, kliknij w kolumnie Konto strzałkę obok nazwy podrzędnego konta menedżera.
    • Aby wyświetlić konta powiązane ze wszystkimi podrzędnymi kontami menedżera, nad tabelą kliknij strzałkę obok przycisku przełączania. Zawsze możesz kliknąć tę strzałkę ponownie, aby zwinąć widok.

Powiązane artykuły

Konta menedżera: strona tematów

Zarządzanie hierarchią

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne