הצגת ההיררכיה של חשבון הניהול

התצוגה ההיררכית בחשבון הניהול מאפשרת לבדוק בקלות אילו חשבונות מקושרים לחשבון הניהול בצורה ישירה, ואילו חשבונות מקושרים בצורה עקיפה דרך תת-חשבונות MCC. 

במאמר הזה אנחנו מסבירים איך להשתמש בתצוגה ההיררכית של חשבון הניהול. מידע נוסף על המבנה של חשבון המנהל זמין במאמר מידע על קישור חשבונות Google Ads לחשבון המנהל.

שימוש בתצוגת הרשימה

כברירת מחדל, הטבלה בדף 'הגדרות חשבון משנה' של חשבון הניהול תהיה בתצוגת רשימה. בתצוגת הרשימה אפשר להציג חשבונות שמקושרים ישירות לחשבון הניהול, וחשבונות שמקושרים בצורה עקיפה דרך תת-חשבונות MCC.

המסנן "רמה" בחלק העליון של הטבלה מאפשר להציג רק חשבונות שמקושרים בצורה ישירה, או להציג את כל החשבונות (חשבונות שמקושרים בצורה ישירה וגם בצורה עקיפה). אם מציגים את כל החשבונות, העמודה "מנהל ישיר" מאפשרת להבין אילו חשבונות מקושרים בצורה עקיפה. 

שימוש בתצוגה ההיררכית

תצוגת הרשימה של כל החשבונות היא שימושית, אבל אם רוצים להציג את היררכיית החשבון ולהבין במהירות אילו חשבונות מקושרים בצורה עקיפה, ודרך אילו תת-חשבונות MCC, אפשר לעבור לתצוגה היררכית בכל שלב. בתצוגה ההיררכית אפשר לראות במדויק איך כל החשבונות מקושרים לחשבון הניהול. התצוגה הזו מאפשרת לכם להבין בקלות אילו חשבונות מקושרים בצורה ישירה ואילו מקושרים בצורה עקיפה דרך תת-חשבונות MCC. 

הוראות

  1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
  2. בתפריט הדפים שמימין, לוחצים על הגדרות ואז על הגדרות חשבון משנה בחלק העליון של הדף.
  3. כברירת מחדל, הטבלה תהיה בתצוגת רשימה ותציג רק חשבונות המקושרים בצורה ישירה לחשבון הניהול. כדי להפעיל תצוגה היררכית, לוחצים על לחצן החלפת המצב שמעל לטבלה. לאחר מכן, מבצעים אחת מהפעולות הבאות:
    • כדי להציג חשבונות מקושרים של תת-חשבון MCC, יש ללחוץ על החץ שנמצא ליד השם של תת-החשבון MCC בעמודה 'חשבון'.
    • כדי להציג חשבונות המקושרים לכל תת-החשבונות MCC בו-זמנית, יש ללחוץ על החץ שנמצא ליד הלחצן 'החלפת מצב' מעל לטבלה. ניתן תמיד ללחוץ שוב על חץ זה כדי לכווץ את התצוגה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה