Προβολή ιεραρχίας για τον λογαριασμό υπευθύνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή ιεραρχίας του λογαριασμού υπευθύνου, προκειμένου να ελέγχετε εύκολα ποιοι λογαριασμοί συνδέονται άμεσα με τον λογαριασμό υπευθύνου και ποιοι συνδέονται έμμεσα μέσω βοηθών υπευθύνου.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή ιεραρχίας στον λογαριασμό υπευθύνου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του λογαριασμού υπευθύνου, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τη σύνδεση των λογαριασμών Google Ads με τον λογαριασμό υπευθύνου.

Χρήση της προβολής λίστας

Από προεπιλογή, ο πίνακας στη σελίδα Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών του λογαριασμού υπευθύνου θα εμφανίζεται σε προβολή λίστας. Στην προβολή λίστας, μπορείτε να βλέπετε λογαριασμούς που συνδέονται άμεσα με τον λογαριασμό υπευθύνου, καθώς και εκείνους που συνδέονται έμμεσα μέσω των βοηθών υπευθύνου.

Στο επάνω μέρος του πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο Επίπεδο, για να εμφανίζονται μόνο άμεσα συνδεδεμένοι λογαριασμοί ή να εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί (τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα συνδεδεμένοι λογαριασμοί). Αν βλέπετε όλους τους λογαριασμούς, μπορείτε να διαπιστώσετε ποιοι λογαριασμοί συνδέονται έμμεσα, ανατρέχοντας στη στήλη Άμεσος υπεύθυνος.

Χρήση προβολής ιεραρχίας

Παρόλο που μπορεί να είναι χρήσιμη η προβολή λίστας όλων των λογαριασμών, αν θέλετε να βλέπετε την ιεραρχία του λογαριασμού σας και να διαπιστώνετε γρήγορα ποιοι λογαριασμοί συνδέονται έμμεσα και μέσω ποιων βοηθών υπευθύνου, έχετε πάντα τη δυνατότητα να μεταβαίνετε στην προβολή ιεραρχίας. Η προβολή ιεραρχίας δείχνει ακριβώς πώς συνδέονται όλοι οι λογαριασμοί με τον λογαριασμό υπευθύνου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διαπιστώνετε εύκολα ποιοι λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι άμεσα και ποιοι έμμεσα μέσω βοηθών υπευθύνου.

Οδηγίες

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις δευτερευόντων λογαριασμών στο επάνω μέρος.
  3. Από προεπιλογή, ο πίνακας θα βρίσκεται σε προβολή λίστας και θα εμφανίζονται μόνο λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένοι άμεσα με τον λογαριασμό υπευθύνου. Για να ενεργοποιήσετε την προβολή ιεραρχίας, κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής επάνω από τον πίνακα. Στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:
    • Για να προβάλετε τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ενός βοηθού υπευθύνου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα του βοηθού υπευθύνου, στη στήλη Λογαριασμός.
    • Για να προβάλετε ταυτόχρονα τους συνδεδεμένους λογαριασμούς για όλους τους λογαριασμούς βοηθών υπευθύνου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί εναλλαγής πάνω από τον πίνακα. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να κάνετε ξανά κλικ σε αυτό το βέλος, για να συμπτύξετε την προβολή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σελίδα θεμάτων Λογαριασμοί υπευθύνου (MCC)

Διαχείριση ιεραρχίας

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού