Преглеждане на йерархията за профила Ви на мениджър

Можете да използвате йерархичния изглед в профила си на мениджър, за да установите лесно кои профили са пряко свързани с него и кои – непряко, чрез подмениджъри. 

В тази статия се обяснява как да използвате йерархичния изглед в профила си на мениджър. Ако искате повече обща информация за структурата на профилите на мениджър, прочетете Всичко за свързването на профили в Google Ads към профила Ви на мениджър.

Използване на списъчен изглед

По подразбиране таблицата на страницата „Управление“ на профила Ви на мениджър ще бъде в списъчен изглед. В него можете да преглеждате профилите, които са пряко свързани с профила Ви на мениджър, както и тези, които са непряко свързани чрез подмениджърите Ви.

Можете да използвате филтъра „Ниво“ в горната част на таблицата, за да може в нея да се покажат само пряко свързаните профили или всички профили (пряко и непряко свързаните). Ако виждате всички профили, ще разпознаете непряко свързаните, като прегледате графата „Пряк мениджър“. 

Използване на йерархичен изглед

Въпреки че този списъчен изглед на всички профили може да бъде полезен, ако се налага да видите йерархията на профилите си и бързо да установите кои са непряко свързани и чрез кои подмениджъри, винаги можете да превключите към йерархичен изглед. В него ще видите как точно са свързани всичките Ви профили към профила Ви на мениджър. Ще можете лесно да установите кои от тях са пряко свързани и кои – непряко, чрез подмениджъри. 

Инструкции

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. В лявото странично меню кликнете върху Профили, след което – върху Управление в горната част.
  3. По подразбиране таблицата ще бъде в списъчен изглед и ще показва само профилите, които са пряко свързани към профила Ви на мениджър. За да включите йерархичния изглед, кликнете върху превключвателя над таблицата. След това направете едно от следните неща:
    • За да видите свързаните профили на подмениджър, кликнете върху стрелката до името му в графата „Профил“.
    • За да видите свързаните профили за всички профили на подмениджъри наведнъж, кликнете върху стрелката до бутона за превключване над таблицата. Винаги можете да кликнете отново върху тази стрелка, за да свиете изгледа.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си