Λογαριασμοί υπευθύνου (MCC): Απόκρυψη και κατάργηση απόκρυψης λογαριασμών

Αν στον πίνακα ελέγχου συσσωρευτούν λογαριασμοί που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να τους αποκρύψετε, ώστε οι σελίδες λογαριασμού υπευθύνου να φορτώνουν γρηγορότερα και να εμφανίζουν μια πιο σχετική προβολή των λογαριασμών πελατών. Όταν πραγματοποιείτε απόκρυψη ενός λογαριασμού, δεν τον αποσυνδέετε. Οι καμπάνιες του θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά.

Αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς να πραγματοποιείτε απόκρυψη και κατάργηση απόκρυψης λογαριασμών.

Οδηγίες

Μπορείτε να αποκρύψετε λογαριασμούς ή να καταργήσετε την απόκρυψή τους, από τη σελίδα Λογαριασμοί. Η απόκρυψη λογαριασμών καταργεί την προβολή τους τόσο στο πλαίσιο πλοήγησης, όσο και στη σελίδα "Λογαριασμοί". Ωστόσο, στη σελίδα "Καμπάνιες" οι λογαριασμοί σε απόκρυψη επισημαίνονται με την ετικέτα "(Σε απόκρυψη)", στη στήλη "Λογαριασμός". Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αποκρύψετε λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου.

Εάν θελήσετε ποτέ να ελέγξετε ποιοι λογαριασμοί σας βρίσκονται σε απόκρυψη χωρίς όμως να καταργήσετε την απόκρυψή τους, μπορείτε, από το πλαίσιο πλοήγησης ή τη σελίδα Λογαριασμοί, να επιλέξετε την εμφάνιση των λογαριασμών σε απόκρυψη.

Απόκρυψη λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στους λογαριασμούς που θέλετε να αποκρύψετε.
 4. Στο μενού πάνω από τον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και επιλέξτε Απόκρυψη από το αναπτυσσόμενο μενού.

Εμφάνιση κρυμμένων λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο όνομα λογαριασμού υπευθύνου και το αναγνωριστικό πελάτη.
 3. Κάντε κλικ στο φίλτρο Κατάσταση λογαριασμού κάτω από τη γραμμή αναζήτησης.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην ένδειξη Κρυμμένος.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή

Κατάργηση απόκρυψης λογαριασμών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο όνομα λογαριασμού υπευθύνου και το αναγνωριστικό πελάτη.
 3. Κάντε κλικ στο φίλτρο Κατάσταση λογαριασμού κάτω από τη γραμμή αναζήτησης.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην ένδειξη Κρυμμένος.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή
 6. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί. Οι κρυμμένοι λογαριασμοί θα εμφανιστούν μαζί με άλλους λογαριασμούς που δεν έχουν αποκρυφθεί, αλλά με πιο ανοικτό χρώμα.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στους λογαριασμούς των οποίων την απόκρυψη θέλετε να καταργήσετε.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και επιλέξτε Κατάργηση απόκρυψης από το αναπτυσσόμενο μενού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σελίδα θεμάτων Λογαριασμοί υπευθύνου (MCC)

Διαχείριση ιεραρχίας

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού