Скриване на профили и отмяна на скриването

Ако таблото Ви за управление е претрупано с профили, които вече не използвате, можете да ги скриете, така че страниците на управлявания Ви профил да се зареждат по-бързо и показваният изглед на управляваните от Вас профили да е по-подходящ. При скриването на профил връзката с него не се прекратява. Кампаниите му ще продължат да се провеждат нормално.

В тази статия се обяснява как да скривате и показвате профили.

Инструкции

Можете да скривате или показвате профили от страницата „Профили“. При скриването на профили те ще се премахнат от изгледа в навигационния панел и на страницата „Профили“. На страницата „Кампании“ обаче скритите профили ще бъдат обозначени с етикета „(Скрит)” в графата „Профил“. Имайте предвид, че не можете да скривате профили на подмениджър.

Ако някога поискате да проверите кои от профилите Ви са скрити, без действително да показвате скрити профили, можете да изберете да покажете скритите профили от навигационния панел или от страницата „Профили“.

За да скриете профили:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. От страничното меню вляво кликнете върху Профили.
 3. Поставете отметка в квадратчето до профилите, които искате да скриете.
 4. Кликнете върху Редактиране и изберете Скриване от падащото меню.

За да покажете скрити профили:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В горната част на страницата кликнете върху стрелката за надолу до името на профила Ви на мениджър и идентификационния номер на клиента.
 3. Кликнете върху иконата с три точки и след това поставете отметка в квадратчето до „Скрити профили“.

За да отмените скриването на профили:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В горната част на страницата кликнете върху стрелката за надолу до името на профила Ви на мениджър и идентификационния номер на клиента.
 3. Кликнете върху иконата с три точки и след това поставете отметка в квадратчето до „Скрити профили“.
 4. От страничното меню вляво кликнете върху Профили. Скритите профили ще се показват с другите показани профили, но ще са с по-светъл цвят. 
 5. Поставете отметка в полето до профилите, за които искате да отмените скриването.
 6. Кликнете върху Редактиране и изберете Показване от падащото меню.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си