הצגת חשבונות הלקוח שלכם

אפשר להשתמש בחשבון ניהול כדי לעבור בקלות לחשבונות שמקושרים אליו. 

מאמר זה מסביר כיצד לנווט בין חשבונות שונים בחשבונות הניהול. לקבלת רקע כללי נוסף על מבנה חשבון הניהול, כדאי לקרוא את המאמר מידע על קישור חשבונות Google Ads לחשבון ניהול. אפשר גם לקרוא איך להציג את ההיררכיה של חשבון הניהול או להסתיר ולבטל את ההסתרה של חשבונות מסוימים בתצוגה של חשבון הניהול.

איך בודקים איזה חשבון מוצג

ניתן לבדוק זאת בשתי דרכים.

 • אם חלונית הניווט פתוחה מצד ימין, מביטים בחלק העליון של חלונית הניווט, מתחת ללוגו של Google Ads. במיקום זה יופיע השם של החשבון המוצג וגם מספר הלקוח.
 • אם חלונית הניווט אינה פתוחה, מביטים בחלק העליון של הדף.
  • אם החשבון המוצג הוא חשבון הניהול שלכם, תראו רק את שמו. 
  • אם זהו לא חשבון הניהול שלכם, לאורך החלק העליון תראו שרשרת שמות של חשבונות המציגה את הקשר בין חשבון הניהול שלכם לבין החשבון המוצג. השם שמופיע בצד הימני ביותר תמיד יהיה חשבון הניהול שלכם. החשבון שמופיע בצד השמאלי ביותר יהיה החשבון המוצג. 

מעבר לחשבון אחר בהיררכיה

בחשבון הניהול קיימות מספר דרכים כדי לעבור לחשבון אחר בהיררכיה.

בדפים 'חשבונות' ו'קמפיינים'

הטבלאות בדפים 'חשבונות' ו'קמפיינים' מציגות את חשבונות הלקוח. ניתן לעבור אל חשבון על-ידי לחיצה על השם שלו בעמודה 'חשבונות'. כדי לחזור אל חשבון הניהול, לוחצים על שם החשבון בחלק העליון של הדף. 

הערה: כברירת מחדל, הטבלאות בדפים 'חשבונות' ו'קמפיינים' יופיעו בתצוגת רשימה. כלומר יוצגו רק חשבונות המקושרים באופן ישיר לחשבון הניהול. לעומת זאת, בדף 'הגדרות חשבון משנה' (שאליו אפשר להגיע על ידי לחיצה על הגדרות בתפריט הדפים שמימין), ניתן לעבור לתצוגה היררכית. בנוסף לחשבונות המקושרים באופן ישיר, בתצוגה זו אפשר לראות גם חשבונות המקושרים באופן עקיף שהם חשבונות לקוח של תת-חשבונות ה-MCC שלכם. מידע נוסף על השימוש בתצוגה ההיררכית

בחלונית הניווט

קיימות מספר דרכים לעבור לחשבון אחר דרך חלונית הניווט.

 • חיפוש חשבונות: בעזרת השדה 'חיפוש' בחלק העליון של החלונית אפשר למצוא חשבון ולעבור אליו. 
 • חשבונות שניגשתם אליהם לאחרונה: מיד מתחת לשדה החיפוש אפשר לראות רשימה של החשבונות שניגשתם אליהם בזמן האחרון. לחיצה על החץ לצד "אחרונים" תציג או תסתיר את הרשימה המלאה.
 • מעבר אל חשבון המקושר באופן ישיר: אם מוצג חשבון הניהול שלכם, בחלונית הניווט יופיעו השמות של כל החשבונות המקושרים באופן ישיר בהיררכיה. ניתן לעיין בשמות החשבונות בחלונית וללחוץ על שם החשבון שאליו רוצים לעבור. 
 • מעבר אל חשבון המקושר באופן עקיף:
  • בחלונית הניווט תראו חץ ליד תתי-החשבונות MCC. לוחצים על החץ כדי להציג את כל החשבונות המקושרים לתת-חשבון ה-MCC, ואז ניתן לעבור אל כל אחד מהחשבונות של תת-חשבון MCC זה.
  • לאחר המעבר אל תת-חשבון MCC, חלונית הניווט תציג באופן אוטומטי את השמות של כל החשבונות המקושרים לתת-חשבון ה-MCC ואפשר יהיה לעבור אליהם.
 • חזרה אל חשבון הניהול או אל חשבון אחר: אם עברתם אל חשבון אחר ואתם רוצים לחזור אל חשבון הניהול (או אל חשבון אחר בהיררכיה), לוחצים בחלק העליון של חלונית הניווט על החץ שנמצא ליד שם החשבון המוצג באותו הזמן. חלונית הניווט תשתנה ותציג את השמות של 'כל החשבונות' (חשבון הניהול שלכם ומתחתיו החשבונות המקושרים באופן ישיר). כדי לחזור לוחצים על שם חשבון.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה