הצגה של חשבונות מנוהלים

אפשר להשתמש בחשבון ניהול כדי לעבור בקלות לחשבונות שמקושרים אליו 

מאמר זה מסביר כיצד לנווט בין חשבונות שונים בחשבונות הניהול. לקבלת רקע כללי נוסף על מבנה חשבון הניהול, כדאי לקרוא את המאמר מידע על קישור חשבונות Google Ads לחשבון ניהול. אפשר גם לקרוא איך מציגים את ההיררכיה של חשבון הניהול או להסתיר ולבטל את ההסתרה של חשבונות מסוימים בתצוגה של חשבון הניהול.

כיצד לבדוק איזה חשבון מוצג

ניתן לבדוק זאת בשתי דרכים.

 • אם חלונית הניווט פתוחה מצד ימין, הסתכל בחלק העליון של חלונית הניווט, מתחת ללוגו של Google Ads. תוכל לראות את שם החשבון המוצג וגם את מספר הלקוח.
 • אם חלונית הניווט אינה פתוחה, הסתכל לאורך החלק העליון של הדף.
  • אם מוצג חשבון המנהל שלך, תראה רק את שם חשבון המנהל. 
  • אם לא, לאורך החלק העליון תראה שרשרת שמות של חשבונות, המציגה את הקשר בין חשבון המנהל שלך לבין החשבון המוצג. השם שמופיע בצד הימני ביותר תמיד יהיה חשבון המנהל שלך. החשבון שמופיע בצד השמאלי ביותר תמיד יהיה החשבון המוצג. 

מעבר לחשבון אחר בהיררכיה

בחשבון המנהל קיימות מספר דרכים כדי לעבור לחשבון אחר בהיררכיה.

בדפים 'חשבונות' ו'קמפיינים'

הטבלאות בדפים 'חשבונות' ו'קמפיינים' מציגות את החשבונות המנוהלים שלך. ניתן לעבור אל חשבון על ידי לחיצה על השם שלו בעמודה 'חשבונות'. ניתן לחזור בחזרה אל חשבון המנהל על ידי לחיצה על שם החשבון בחלק העליון של הדף. 

לידיעתך, כברירת מחדל, הטבלאות בדף 'חשבונות' ו'קמפיינים' יהיו בתצוגת רשימה ויוצגו רק חשבונות המקושרים באופן ישיר לחשבון המנהל. בדף 'ניהול' (נגיש מהדף 'חשבונות'), ניתן להחליף לתצוגה היררכית המציגה, בנוסף לחשבונות המקושרים באופן ישיר, גם חשבונות המקושרים באופן עקיף ומנוהלים באמצעות תתי-חשבונות MCC. מידע נוסף על שימוש בתצוגה היררכית

בחלונית הניווט

קיימות מספר דרכים כדי לעבור לחשבון אחר מחלונית הניווט.

 • חיפוש חשבונות: השתמש בשדה 'חיפוש' בחלק העליון של החלונית כדי למצוא חשבון וכדי לעבור אליו. 
 • מעבר אל חשבון המקושר באופן ישיר: אם מוצג חשבון המנהל, חלונית הניווט תציג שמות של כל החשבונות המקושרים באופן ישיר בהיררכיה. ניתן לעבור על שמות החשבונות בחלונית וללחוץ על שם החשבון אליו תרצה לעבור. 
 • מעבר אל חשבון המקושר באופן עקיף:
  • בחלונית הניווט תראה חץ ליד תתי-החשבונות MCC. לחץ על החץ כדי להציג את כל החשבונות המקושרים לתת-החשבון MCC ותוכל לעבור אל כל אחד מהחשבונות של תת-חשבון MCC זה.
  • לאחר מעבר אל חשבון של תת-חשבון MCC, חלונית הניווט תציג באופן אוטומטי את השמות של כל החשבונות המקושרים לחשבון של תת-חשבון MCC ותוכל לעבור אליהם.
 • חזרה אל חשבון המנהל או אל חשבון אחר: אם עברת אל חשבון אחר ואתה רוצה לחזור בחזרה אל חשבון המנהל (או אל חשבון אחר בהיררכיה), בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על החץ שנמצא ליד שם החשבון המוצג באותו הזמן. חלונית הניווט תשתנה ותציג את השמות של 'כל החשבונות' (חשבון המנהל שלך ומתחתיו החשבונות המקושרים באופן ישיר). ניתן לחזור בחזרה על ידי לחיצה על שם חשבון.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה