Pregledajte račune klijenta

Vaš račun upravitelja olakšava navigaciju na račune povezane s njim. 

Ovaj vam članak pokazuje kako se kretati između različitih računa na računima upravitelja. Više općenitih informacija o strukturi računa upravitelja pročitajte u članku O povezivanju Google Ads računa s računom upravitelja. Možete saznati i kako prikazati hijerarhiju za račun upravitelja ili sakriti i otkriti određene račune u prikazu računa upravitelja.

Provjera računa koji pregledavate

Dva su brza načina za provjeru.

 • Ako je na lijevoj strani otvorena navigacijska ploča, pogledajte vrh navigacijske ploče, odmah ispod logotipa Google Adsa. Vidjet ćete naziv računa koji trenutačno pregledavate, kao i njegov korisnički ID.
 • Ako navigacijska ploča nije otvorena, pogledajte vrh stranice.
  • Ako trenutno pregledavate vlastiti račun upravitelja, vidjet ćete samo njegov naziv.
  • U suprotnom ćete na vrhu vidjeti lanac naziva računa koji pokazuju odnos između vašeg računa upravitelja i računa koji trenutno pregledavate. Naziv na krajnjoj lijevoj strani uvijek će biti vaš račun upravitelja. Račun na krajnjoj desnoj strani bit će račun koji trenutno pregledavate.

Prelazak na drugi račun u hijerarhiji

Na računu upravitelja više je načina za prelazak na drugi račun u hijerarhiji.

Na stranicama Računi i Kampanje

Tablice na stranicama Računi i kampanje prikazuju račune klijenata. Po računu se možete kretati tako da kliknete naziv računa u stupcu Računi. Zatim se klikom na naziv računa na vrhu stranice možete vratiti na svoj račun upravitelja.

Napominjemo da će se, prema zadanim postavkama, tablice na stranici Računi i Kampanje pokazati u prikazu popisa, što znači da će se prikazivati samo računi koji su izravno povezani s računom upravitelja. No na stranici Postavke podračuna (kojoj možete pristupiti klikom na Postavke s izbornika stranica slijeva), možete se prebaciti na hijerarhijski prikaz koji prikazuje izravno i neizravno povezane račune koji su računi klijenata vaših računa podupravitelja. Saznajte više o upotrebi hijerarhijskog prikaza

Na navigacijskoj ploči

Brojni su načini za prelazak na drugi račun s navigacijske ploče

 • Pretraživanje računa: upotrijebite polje za pretraživanje na vrhu ploče da biste pronašli račun i prešli na njega.
 • Nedavno otvarani računi: odmah ispod polja za pretraživanje možete vidjeti popis računa kojima ste nedavno pristupili. Kliknite strelicu pokraj opcije "Nedavno" da biste prikazali ili sakrili cijeli popis.
 • Prelazak na izravno povezani račun: ako pregledavate vlastiti račun upravitelja, navigacijska će ploča prikazati nazive svih izravno povezanih računa u hijerarhiji. Možete pregledavati nazive računa na ploči i kliknuti na onaj na koji želite prijeći.
 • Prelazak na neizravno povezani račun:
  • Na navigacijskoj ploči vidjet ćete strelicu pokraj računa podupravitelja. Kliknite strelicu da biste vidjeli sve račune koji su povezani s tim računom podupravitelja i moći ćete prijeći na bilo koji račun podupravitelja.
  • Nakon što ste se prešli na račun podupravitelja, navigacijska će ploča automatski prikazati nazive svih računa povezanih s tim računom podupravitelja i moći ćete im pristupiti.
 • Povratak na vlastiti račun upravitelja ili na drugi račun: ako ste prešli na drugi račun i želite se vratiti na svoj račun upravitelja (ili bilo koji drugi račun u hijerarhiji), na samom vrhu navigacijske ploče kliknite strelicu pokraj naziva računa koji trenutačno pregledavate. Navigacijska ploča prikazat će nazive "Svih računa" (vašeg računa upravitelja i s njime izravno povezanih računa). Vratiti se možete klikom na naziv računa.

 

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
4149073737847967628
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067