Zobrazení klientských účtů

Se svým účtem správce můžete snadno najít účty, které s ním jsou propojeny.

V tomto článku se dozvíte, jak procházet mezi jednotlivými účty v účtech správce. Další informace o struktuře účtu správce naleznete v článku Propojování účtů Google Ads s účtem správce. Dozvíte se také, jak zobrazit hierarchii účtu správce nebo jak v něm jednotlivé účty skrýt a opět zobrazit.

Jak zjistit, který účet prohlížíte

Kontrolu lze provést dvěma rychlými způsoby.

 • Pokud máte navigační panel otevřený vlevo, podívejte se do horní části navigačního panelu přímo pod logo Google Ads. Tam se zobrazuje název účtu, který právě prohlížíte, a příslušné číslo zákazníka.
 • Pokud nemáte otevřený navigační panel, podívejte se do horní části stránky.
  • Pokud máte právě zobrazený vlastní účet správce, zobrazuje se pouze název vašeho účtu správce.
  • V opačném případě se v horní části zobrazuje řetězec názvů účtů, který zachycuje vztah mezi vaším účtem správce a aktuálně zobrazeným účtem. Úplně vlevo je vždy váš vlastní účet správce. Úplně vpravo pak účet, který právě prohlížíte.

Přechod do jiného účtu v hierarchii

Existuje několik způsobů, jak v účtu správce přejít do jiného účtu v hierarchii.

Na stránkách Účty a Kampaně

V tabulkách na stránkách Účty a Kampaně jsou zobrazeny vaše klientské účty. Ve sloupci Účty můžete kdykoli kliknout na název účtu a účty tak procházet. Následně můžete přejít zpět do vlastního účtu správce kliknutím na název vlastního účtu v horní části stránky.

Tabulky na stránkách Účty a Kampaně se ve výchozím nastavení zobrazují ve formě seznamu, což znamená, že obsahují pouze účty přímo propojené s účtem správce. Na stránce Nastavení podúčtu (ta je přístupná z nabídky stránek vlevo přes tlačítko Nastavení) však můžete přepnout na zobrazení hierarchie, které zahrnuje nejen vaše přímo propojené účty, ale také ty propojené nepřímo, které jsou spravované podřízenými účty správce. Další informace o zobrazení hierarchie

Na navigačním panelu

Existuje mnoho způsobů, jak přejít do jiného účtu z navigačního panelu.

 • Vyhledání účtu: Účet můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části panelu a následně do něj přejít.
 • Účty s nedávným přístupem: Přímo pod vyhledávacím polem se nachází seznam účtů s nedávným přístupem. Chcete-li úplný seznam zobrazit nebo skrýt, klikněte na šipku vedle možnosti Nedávné.
 • Přechod do přímo propojeného účtu: Pokud máte zobrazený vlastní účet správce, jsou na navigačním panelu zobrazeny názvy všech přímo propojených účtů v hierarchii. Názvy účtů můžete na panelu procházet, do vybraného účtu přejdete kliknutím.
 • Přechod do nepřímo propojeného účtu:
  • V navigačním panelu se podřízené účty správce zobrazují s šipkou. Klepnutím na tuto šipku zobrazíte všechny účty propojené s daným podřízeným účtem správce, což umožňuje přejít do kteréhokoli z účtů podřízeného účtu správce.
  • Když přejdete do podřízeného účtu správce, na navigačním panelu se automaticky zobrazí názvy všech účtů propojených s tímto podřízeným účtem správce, do kterých pak můžete přejít.
 • Přechod zpět do účtu správce nebo do jiného účtu: Pokud jste přešli do jiného účtu a chcete se vrátit do svého účtu správce (nebo jiného účtu v hierarchii), klikněte úplně nahoře v navigačním panelu na šipku vedle názvu účtu, který je aktuálně zobrazen. Navigační panel se změní tak, že bude zobrazovat názvy všech účtů (vašeho účtu správce i účtů s ním přímo propojených). Přejít zpět pak můžete kliknutím na název účtu.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory