Преглед на клиентските профили

Профилът Ви на мениджър улеснява навигирането към профили, свързани с него. 

В тази статия ще Ви покажем как да навигирате между различните профили в профилите си на мениджър. За повече обща информация за структурата на профилите на мениджър прочетете Всичко за свързването на профили в Google Ads с профила Ви на мениджър. Можете също така да научите как да преглеждате йерархията за профила си на мениджър или да скривате и показвате определени профили в него.

Проверка на това кой профил преглеждате

Има два начина за бърза проверка.

 • Ако навигационният панел е отворен вляво, погледнете в горната му част, точно под логото на Google Ads. Ще видите името на профила, който преглеждате в момента, както и идентификационния му номер на клиента.
 • Ако навигационният панел не е отворен, погледнете в горната част на страницата си.
  • Ако понастоящем преглеждате собствения си профил на мениджър, ще видите само името му.
  • В противен случай в горната част ще виждате верига от имена на профили, която показва в взаимоотношението между собствения Ви профил на мениджър и профила, който преглеждате понастоящем. Името най-вляво винаги ще бъде това на собствения Ви профил на мениджър. Профилът най-вдясно ще бъде този, които преглеждате понастоящем.

Придвижване до друг профил в йерархията Ви

В профила Ви на мениджър има няколко начина да се придвижите до друг профил в йерархията си.

На страниците „Профили“ и „Кампании“

Таблиците в страниците „Профили“ и „Кампании“ показват клиентските Ви профили. Винаги можете да се придвижите до профил, като кликнете върху името му в графата „Профили“. След това можете да се върнете в собствения си профил на мениджър, като кликнете върху името на своя профил в горната част на страницата.

Обърнете внимание, че по подразбиране таблиците на страниците „Профили“ и „Кампании“ ще бъдат в списъчен изглед и ще показват само профилите, които са пряко свързани с профила Ви на мениджър. Но на страницата „Настройки на подпрофил“ (можете да стигнете до нея, като кликнете върху Настройки от лявото странично меню) можете да превключите към йерархичен изглед, който показва не само пряко свързаните Ви профили, но и непряко свързаните клиентски профили, които се управляват от подмениджъри. Научете повече за използването на йерархичен изглед

В навигационния панел

Има много начини да се придвижите до друг профил от навигационния панел.

 • Търсене на профили: Използвайте полето за търсене в горната част на панела, за да намерите профил и да се придвижите до него.
 • Профили с наскоро осъществен достъп: Точно под полето за търсене можете да прегледате списък с профилите, до които сте осъществили достъп най-скоро. Кликнете върху стрелката до „Скорошни“, за да видите или скриете пълния списък.
 • Придвижване до пряко свързан профил: Ако преглеждате собствения си профил на мениджър, навигационният панел ще показва имената на пряко свързаните профили в йерархията Ви. Можете да прегледате имената на профилите в панела и да кликнете върху този, до който искате да си придвижите.
 • Придвижване до непряко свързан профил:
  • В навигационния панел ще видите стрелка до подмениджърите. Кликнете върху нея, за да видите всички профили, свързани със съответния подмениджър, и ще можете да се придвижите до всеки от профилите на подмениджъра.
  • След като го направите, навигационният панел автоматично ще покаже имената на всички профили, свързани с този профил на подмениджър, и ще можете да се придвижите до тях.
 • Връщане обратно в профила Ви на мениджър или в друг профил: Ако сте се придвижили до друг профил и искате да се върнете към профила си на мениджър (или към друг профил в йерархията си), кликнете върху стрелката до името на профила, който преглеждате понастоящем, най-горе в навигационния панел. Навигационният панел ще покаже имената на „Всички профили“ (собствения Ви профил на мениджър и пряко свързаните Ви профили под него). Можете да се върнете в даден профил, като кликнете върху името му.

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню