Преглед на управляваните Ви профили

Профилът Ви на мениджър улеснява навигирането към профили, свързани с него. 

В тази статия ще Ви покажем как да навигирате между различните профили в профилите си на мениджър. За повече обща информация за структурата на профилите на мениджър прочетете Всичко за свързването на профили в Google Ads с профила Ви на мениджър. Можете също така да научите как да преглеждате йерархията за профила си на мениджър или да скривате и показвате определени профили в него.

Проверете кой акаунт преглеждате

Има два начина за бърза проверка.

 • Ако навигационният панел е отворен вляво, погледнете в горната му част, точно под логото на Google Ads. Ще видите името на профила, който преглеждате понастоящем, както и идентификационния му номер на клиента.
 • Ако навигационният панел не е отворен, погледнете в горната част на страницата си.
  • Ако понастоящем преглеждате собствения си профил на мениджър, ще видите само името му. 
  • В противен случай в горната част ще виждате верига от имена на профили, която показва в взаимоотношението между собствения Ви профил на мениджър и профила, който преглеждате понастоящем. Името най-вляво винаги ще бъде това на собствения Ви профил на мениджър. Профилът най-вдясно ще бъде този, които преглеждате понастоящем. 

Придвижване до друг профил в йерархията Ви

В профила Ви на мениджър има няколко начина да се придвижите до друг профил в йерархията си.

В страниците „Профили“ и „Кампании“

Таблиците в страниците „Профили“ и „Кампании“ показва управляваните Ви профили. Винаги можете да се придвижите до профил, като кликнете върху името му в графата „Профили“. След това можете да се върнете в собствения си профил на мениджър, като кликнете върху името на своя профил в горната част на страницата. 

Обърнете внимание, че по подразбиране таблиците на страниците „Профили“ и „Кампании“ ще бъдат в списъчен изглед и ще показват само профилите, които са пряко свързани към профила Ви на мениджър. В страницата Ви „Управление“ обаче (достъпна от страницата „Профили“) можете да превключите към йерархичен изглед, който показва не само пряко свързаните Ви профили, но и непряко свързаните, които се управляват от подмениджъри. Научете повече за използването на йерархичния изглед

В навигационния панел

Има много начини да се придвижите до друг профил от навигационния панел.

 • Търсене на профили: Използвайте полето за търсене в горната част на панела, за да намерите профил и да се придвижите до него. 
 • Придвижване до пряко свързан профил: Ако преглеждате собствения си профил на мениджър, навигационния панел ще показва имената на пряко свързаните профили в йерархията Ви. Можете да прегледате имената на профилите в панела и да кликнете върху този, до който искате да си придвижите. 
 • Придвижване до непряко свързан профил:
  • В навигационния панел ще видите стрелка до подмениджърите. Кликнете върху нея, за да видите всички профили, свързани със съответния подмениджър, и ще можете да се придвижите до всеки от профилите на подмениджъра.
  • След като го направите, навигационният панел автоматично ще покаже иманата на всички профили, свързани с този профил на подмениджър, и ще можете да се придвижите до тях.
 • Връщане обратно в профила Ви на мениджър или в друг профил: Ако сте се придвижили до друг профил и искате да се върнете към профила си на мениджър (или към друг профил в йерархията си), кликнете върху стрелката до името на профила, който преглеждате понастоящем, най-горе в навигационния панел. Навигационният панел ще се покаже имената на „Всички профили“ (собствения Ви профил на мениджър и пряко свързаните Ви профили под него). Можете да се придвижите обратно, като кликнете върху името на профила.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си