Stránka rozpočtov v účte správcu

Stránka rozpočtov v účte správcu umožňuje sledovať informácie o výdavkoch, fakturácii a rozpočte pre všetky spravované účty na jednom mieste. 

Nezabúdajte, že aktívny môže byť vždy len jeden rozpočet, a to aj v prípade, že je účet Google Ads prepojený s viacerými účtami správcu. Fakturačný účet pre spravovaný účet vyberiete tak, že preň nastavíte v spravovanom účte platobný účet. Pomocou jedného platobného účtu možno platiť za viacero účtov Google Ads. 

V tomto článku sa dozviete, čo si môžete pozrieť na stránke rozpočtov v účte správcu. Ak chcete získať ďalšie informácie o nastavení fakturácie pre účet správcu, prečítajte si článok o ovládaní fakturácie z účtov správcu.

Čo môžete sledovať na stránke rozpočtov

Stĺpce na stránke Účty zobrazujú nasledujúce informácie súvisiace s rozpočtom a platbami pre vaše spravované účty. Niektoré stĺpce sa zobrazujú v tabuľke predvolene a ostatné je potrebné pridať kliknutím na ikonu stĺpcov Stĺpce nad tabuľkou.

Názov stĺpca na karte Rozpočet Popis
Stĺpce pre rozpočet  
Platobný účet Účet, v ktorom sa zhromažďujú a na ktorý sa účtujú náklady daného účtu Google Ads
Platobný profil Obsahuje jedinečné číslo priradené právnickej osobe, ktorej budú fakturované náklady v súvislosti so spravovaným účtom. 
Nákupná objednávka Číslo objednávky priradené k spravovanému účtu, ktoré sa zobrazuje na každej faktúre
Nastavenie platby Spôsob fakturácie spravovaného účtu Google Ads. Možnosti spôsobu fakturácie závisia od krajiny, v ktorej sa nachádza fakturačná adresa účtu Google Ads, a od vybratej meny. Vo väčšine krajín vám bude automaticky vystavená faktúra hneď, ako sa vaše reklamy začnú zobrazovať (automatické platby). V niekoľkých krajinách budete musieť na svoj účet najskôr pripísať finančné prostriedky, inak sa vaše reklamy zobrazovať nezačnú (manuálne platby).
Rozpočet účtu Limit nákladov stanovený rozpočtom pre tento spravovaný účet Google Ads
Zostávajúci rozpočet účtu Zostávajúca veľkosť kúpnej sily v rámci rozpočtu spravovaného účtu
Minuté % Percentuálny podiel rozpočtu spravovaného účtu, ktorý bol doteraz preinzerovaný.
Dátum začiatku Dátum začatia rozpočtu účtu.
Dátum ukončenia Dátum, ku ktorému je naplánované ukončenie rozpočtu účtu. Ak nie je uvedený žiaden dátum, prevádzka rozpočtu účtu je nastavená na dobu neurčitú.
Celkové denné rozpočty Súčet všetkých celkových denných rozpočtov alebo celkových zdieľaných rozpočtov pre všetky aktívne kampane v tomto spravovanom účte Google Ads.
Stĺpce týkajúce sa informácií o účte  
Účet Meno priradené k danému spravovanému účtu
Typ účtu Označuje, či je spravovaný účet účtom služby Google Ads či AdWords Express.
Štítky účtu Štítky účtov, ktoré ste priradili k danému účtu, aby ste pomocou nich mohli filtrovať požadované informácie
Číslo zákazníka Číslo zákazníka spravovaného účtu
Priamy správca Názov účtu správcu priamo prepojeného s týmto spravovaným účtom
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory