Strona Budżety na koncie menedżera

Strona Budżety na koncie menedżera umożliwia monitorowanie informacji dotyczących płatności, wydatków i budżetu dla wszystkich zarządzanych kont w jednym miejscu. 

Pamiętaj, że nawet jeśli konto Google Ads jest powiązane z wieloma kontami menedżera, może mieć tylko jeden aktywny budżet konta naraz. Aby określić, które konto ma być obciążane, skonfiguruj „konto płatności” na zarządzanym koncie. Jedno konto płatności może być używane do opłacania wielu kont Google Ads. 

Z tego artykułu dowiesz się, jakie informacje możesz przeglądać na stronie Budżety na koncie menedżera. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu płatności na koncie menedżera, przeczytaj artykuł Nawigacja po opcjach płatności na koncie menedżera.

Co można monitorować na stronie Budżety

Kolumny na stronie Budżety zawierają następujące informacje o budżecie i płatnościach związanych z zarządzanymi kontami. Niektóre kolumny są domyślnie wyświetlane w tabeli. Inne trzeba dodać, klikając ikonę kolumn Kolumny nad tabelą.

Nazwa kolumny na karcie „Budżet” Opis
Kolumny związane z budżetem  
Konto płatności Konto, na którym są naliczane koszty i opłaty z konta Google Ads.
Profil płatności Zawiera niepowtarzalny numer przypisany do podmiotu prawnego, który zostanie obciążony opłatami za zarządzane konto. 
Zamówienie Powiązany z zarządzanym kontem numer zamówienia, podawany na wszystkich fakturach.
Ustawienia płatności Jak rozliczane jest zarządzane konto Google Ads. Opcje metody płatności zależą od kraju, w którym znajduje się adres rozliczeniowy przypisany do danego konta Google Ads, i wybranej waluty. W większości krajów konto jest automatycznie obciążane po wyświetleniu reklam (płatności automatyczne). W niektórych krajach konto trzeba zasilić przed wyświetleniem reklam (płatności ręczne).
Budżet konta Limit wydatków określony przez budżet ustawiony dla danego zarządzanego konta Google Ads.
Pozostały budżet konta Kwota budżetu pozostała w budżecie zarządzanego konta.
% wydany Wydany jak dotąd procent budżetu zarządzanego konta.
Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia wykorzystywania budżetu konta.
Data zakończenia Data zaplanowana w harmonogramie jako koniec wykorzystywania budżetu. Jeśli nie ma podanej daty, budżet konta jest skonfigurowany bezterminowo.
Łączne budżety dzienne Suma wszystkich łącznych budżetów dziennych lub łącznych wspólnych budżetów dziennych we wszystkich aktywnych kampaniach na tym zarządzanym koncie Google Ads.
Kolumny z informacjami o koncie  
Konto Nazwa przypisana do zarządzanego konta.
Rodzaj konta Wskazuje, czy zarządzane konto to konto Google Ads czy AdWords Express.
Etykiety konta Etykiety konta przypisane do danego konta, by ułatwić filtrowanie wyświetlanych informacji.
Identyfikator klienta Identyfikator klienta zarządzanego konta.
Bezpośredni menedżer Nazwa konta menedżera powiązanego bezpośrednio z zarządzanym kontem.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem