De pagina Budgetten in uw manageraccount

Op de pagina Budgetten in uw manageraccount kunt u de uitgaven, facturering en budgetinformatie voor al uw beheerde accounts centraal bijhouden. 

Houd er rekening mee dat zelfs als een Google Ads-account aan meerdere manageraccounts is gelinkt, er slechts één accountbudget tegelijk actief kan zijn. U kunt bepalen welk account moet worden gefactureerd door een 'betalingsaccount' in te stellen in het betreffende beheerde account. Via een betalingsaccount kan voor meerdere Google Ads-accounts worden betaald. 

In dit artikel wordt uitgelegd wat u op de pagina Budgetten van uw manageraccount kunt bekijken. Als u meer informatie wilt over hoe u de facturering voor uw manageraccount kunt instellen, lees dan het artikel Vanuit manageraccounts navigeren in het onderdeel Facturering.

Wat u kunt bijhouden op de pagina Budgetten

De kolommen op de pagina Budgetten geven de volgende budget- en betalingsgerelateerde informatie weer voor uw beheerde accounts. Sommige kolommen worden standaard in de tabel weergegeven. Andere kolommen moet u toevoegen door op het kolompictogram Kolommen boven de tabel te klikken.

Kolomnaam op tabblad 'Budget' Beschrijving
Budgetkolommen  
Betalingsaccount Het account waarvoor de kosten van het Google Ads-account worden gegenereerd en gefactureerd.
Betalingsprofiel Bevat het unieke nummer dat wordt toegewezen aan de rechtspersoon bij wie de kosten van het beheerde account in rekening worden gebracht. 
Inkooporder Het nummer van de inkooporder die is gekoppeld aan het beheerde account. Dit nummer wordt op elke factuur vermeld.
Betalingsinstelling Hoe het beheerde Google Ads-account wordt gefactureerd. De factureringsopties zijn afhankelijk van de gekozen valuta en van het land waarin het factuuradres van het betreffende Google Ads-account zich bevindt. In de meeste landen worden de kosten automatisch in rekening gebracht nadat de advertenties zijn weergegeven (automatische betalingen). In enkele landen moet u saldo aan uw account toevoegen voordat advertenties kunnen worden weergegeven (handmatige betalingen).
Accountbudget De bestedingslimiet die is opgegeven door het budget voor het beheerde Google Ads-account.
Resterend accountbudget Het resterende besteedbare bedrag in het budget van het beheerde account.
% besteed Het percentage van het beheerde-accountbudget dat tot nu toe is besteed.
Startdatum De datum waarop het accountbudget werd ingesteld.
Einddatum De datum waarop het accountbudget wordt stopgezet. Als er geen datum wordt weergegeven, is het accountbudget van onbepaalde duur.
Totale dagbudgetten De som van alle totale dagbudgetten of de gedeelde dagbudgetten voor alle actieve campagnes in het beheerde Google Ads-account.
Kolommen met accountgegevens  
Account De naam die aan het beheerde account is toegewezen.
Accounttype Geeft aan of het beheerde account een Google Ads- of een AdWords Express-account is.
Accountlabels De accountlabels die u aan dit account heeft toegewezen en waarmee u de gewenste informatie kunt filteren.
Klant-ID Klant-ID van het beheerde account
Directe manager De naam van het manageraccount heeft een directe link met dit beheerde account
 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen