Всичко за страницата „Бюджети“ в профила Ви на мениджър

Страницата „Бюджети“ в профила Ви на мениджър Ви позволява да следите информацията за разходите, таксуването и бюджета за всичките си управлявани профили от едно място. 

Имайте предвид, че дори ако профил в AdWords е свързан към няколко профила на мениджъри, за него може да е активен само един бюджет на профила едновременно. Можете да определите кой профил се таксува за този управляван профил, като настроите „профил за плащания“ за него в управлявания профил. Той може да се използва за плащане по много профили в AdWords. 

В тази статия се обяснява какво можете да преглеждате на страницата „Бюджети“ в профила си на мениджър. За да научите повече за настройването на таксуване за профила си на мениджър, прочетете Навигиране в таксуването от профила на мениджър.

Какво можете да проследявате на страницата „Бюджети“

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Следват наличните графи за раздела „Бюджет“. Някои се показват в таблицата по подразбиране, други трябва да добавите, като кликнете върху Графи и след това върху Промяна на графи.

Име на графата в раздела „Бюджет“ Описание
Графи на бюджета  
Профил за плащания Профилът, нa който се начисляват и таксуват разходите на профила в AdWords
Потребителски профил за плащания Съдържа уникалния номер, присвоен на юридическото лице, което ще бъде таксувано за разходите в управлявания профил. 
Поръчка за покупка Номерът на поръчката за покупка, свързан с управлявания профил, който фигурира във всяка фактура
Настройка за плащане Как се таксува управляваният профил в AdWords. Опциите зависят от държавата, в която се намира адресът за фактуриране на профила в AdWords, и от избраната валута. В повечето държави бивате таксувани автоматично след показването на рекламите (автоматични плащания). В няколко държави трябва да захраните профила си, преди рекламите да могат да се показват (ръчни плащания).
Бюджет на профила Лимитът на разходите, конкретизиран от бюджета за този управляван профил в AdWords
Оставащ бюджет на профила Сумата за разходи, останала в бюджета на управлявания профил
% похарчени Процентът от бюджета на управлявания профил, изразходван до момента
Начална дата Датата, на която е стартиран бюджетът на профила
Крайна дата Датата, на която е планирано спиране на изразходването бюджета на профила. Ако не се показва дата, бюджетът е настроен да бъде активен за неопределен период
Дневни бюджети – общо Сборът на всички общи дневни бюджети или общи дневни споделени бюджети за всички активни кампании в този управляван профил в AdWords
Графи с информация за профила  
Име на профила Името, зададено на управлявания профил в AdWords
Име на фирмата Името на юридическото лице, свързано с управлявания профил
Тип профил Показва дали управляваният профил е в AdWords или в AdWords Express
Етикети в профила Етикетите на профила, които сте задали на този профил, за да Ви помогнат да филтрирате информацията, която искате да видите
Сигнали Обобщена информация за сигналите за всеки управляван профил
Описание на сигналите Повече подробности за всеки сигнал

Съвет

Ако не разполагате с много време за настройване и наблюдение на бюджетите на отделните кампании, използвайте споделени бюджети, за да разпределяте бюджета в няколко кампании. Научете повече за управлението на споделен бюджет в няколко кампании.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си