Всичко за страницата „Бюджети“ в профила Ви на мениджър

Страницата „Бюджети“ в профила Ви на мениджър Ви позволява да следите информацията за разходите, таксуването и бюджета за всичките си управлявани профили от едно място. 

Имайте предвид, че дори ако профил в Google Ads е свързан към няколко профила на мениджъри, за него може да е активен само един бюджет на профила едновременно. Можете да определите кой профил се таксува за този управляван профил, като настроите „профил за плащания“ за него в управлявания профил. Той може да се използва за плащане по много профили в Google Ads. 

В тази статия се обяснява какво можете да преглеждате на страницата „Бюджети“ в профила си на мениджър. За да научите повече за настройването на таксуване за профила си на мениджър, прочетете Навигиране в таксуването от профила на мениджър.

Какво можете да проследявате на страницата „Бюджети“

Графите в страницата „Бюджети“ показват следната информация, свързана с бюджетите и плащанията, в управляваните Ви профили. Някои от графите се показват в таблицата по подразбиране, докато за други ще се наложи да ги добавите, като кликнете върху иконата с графи Графи над таблицата.

Име на графата в раздела „Бюджет“ Описание
Графи на бюджета  
Профил за плащания Профилът, на който се начисляват и таксуват разходите на профила в Google Ads
Потребителски профил за плащания Съдържа уникалния номер, присвоен на юридическото лице, което ще бъде таксувано за разходите в управлявания профил. 
Поръчка за покупка Номерът на поръчката за покупка, свързан с управлявания профил, който фигурира във всяка фактура
Настройка за плащане Как се таксува управляваният профил в Google Ads Опциите зависят от държавата, в която се намира адресът за фактуриране на профила в Google Ads, и от избраната валута. В повечето държави бивате таксувани автоматично след показването на рекламите (автоматични плащания). В няколко държави трябва да захраните профила си, преди рекламите да могат да се показват (ръчни плащания).
Бюджет на профила Лимитът на разходите, конкретизиран от бюджета за този управляван профил в Google Ads
Оставащ бюджет на профила Сумата за разходи, останала в бюджета на управлявания профил
% похарчени Процентът от бюджета на управлявания профил, изразходван до момента
Начална дата Датата, на която е стартиран бюджетът на профила
Крайна дата Датата, на която е планирано спиране на изразходването бюджета на профила. Ако не се показва дата, бюджетът е настроен да бъде активен за неопределен период
Дневни бюджети – общо Сборът на всички общи дневни бюджети или общи дневни споделени бюджети за всички активни кампании в този управляван профил в Google Ads
Графи с информация за профила  
Профил Името, зададено на управлявания профил
Тип профил Показва дали управляваният профил е в Google Ads, или в AdWords Express
Етикети в профила Етикетите на профила, които сте задали на този профил, за да Ви помогнат да филтрирате информацията, която искате да видите
Идент. № на клиента Идентификационният номер на клиента на управлявания профил
Пряк мениджър Името на профила на мениджър, пряко свързан с този управляван профил
 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си