Всичко за известията в профилите на мениджър

Известията в профила Ви на мениджър Ви помагат да сте в час с важни въпроси, които може да касаят него и управляваните Ви профили.

В страницата „Известия“, която можете да намерите в страничната лента за навигация от всяка страница в профила си на мениджър, се показват известията за всички управлявани от Вас профили на мениджър и управляваните профили, свързани пряко или непряко с профила Ви на мениджър. Различните типове известия за профил на мениджър са следните:

  • Сигнали за плащане (включително за отказани или изтекли кредитни и дебитни карти)
  • Сигнали за ключови думи и за файлове за създаване на реклама (включително за ключови думи с ниска ефективност и неодобрени реклами)
  • Сигнали за кампанията (включително за приключващи или приключили кампании)
  • Сигнали за бюджета (включително за намаляващи, изчерпващи се или вече изчерпани бюджети)
  • Сигнали за профила (включително неактивни профили поради непълна информация за профила).

Имайте предвид следното

Профилът Ви на мениджър няма да показва всички налични сигнали за управляваните от Вас профили. Влезте директно в управляваните си профили, за да прегледате всички сигнали за всеки един от тях. Ще ги видите в горния ъгъл на управлявания профил. Научете повече за сигналите и известията за отделните профили в Google Ads.

Търсене на известия в управлявани профили

За да търсите известия в конкретни управлявани профили, можете да създадете филтри, с които да виждате само определени типове сигнали, такива, задействани в определени часове, и сигнали за определени профили.

Ето как да филтрирате известията си:

  1. Влезте в профила си на мениджър.
  2. В лявото странично меню кликнете върху Профили.
  3. Кликнете върху Известия в горната част на страницата.
  4. Кликнете върху иконата за филтриране Филтриране и изберете от следните филтри: Тип, Профили, Тип управлявани профили, Име на профила или Номер на клиента. Можете да приложите няколко филтъра.

Отхвърляне на сигнали

За да отхвърлите сигнал, поставете отметка в квадратчето до сигнала, който искате да премахнете, и кликнете върху бутона Отхвърляне. Когато влезете в управляваните от Вас профили, вече няма да виждате отхвърлените от Вас сигнали. При все това потребителите, които влязат в отделния профил в Google Ads, ще продължат да виждат тези сигнали, освен ако също не са ги отхвърлили в профила си.

Не можете да отхвърляте критичните сигнали (показани в червено), но те се премахват при актуализиране на системата, след като съответните проблеми са били отстранени. Честотата на тези актуализации зависи от типа на сигнала, но свързаните със сигнала проблеми, които сте отстранили, ще бъдат отразени в профилите на клиентите Ви в рамките на 24 часа.

Актуализиране на сигналите

В зависимост от типа си сигналите за профилите на мениджъри се актуализират по различно време и с различна честота в рамките на деня. Повечето от тези, показвани на страницата „Известия“, се актуализират в рамките на деня, докато системите ни обработват информацията, която ги задейства. Сред тях са повечето сигнали за плащания, както и тези, свързани с ключовите думи и файловете за създаване на реклама.

Някои сигнали се актуализират ежедневно в 2:00 ч. местно време в зависимост от часовия пояс на рекламодателя. Тези ежедневни сигнали се отнасят до кампании, наближаващи своя край, до бюджетите и плащанията при невъведени данни за плащане и неполучени предплащания по банков път.

Сигналите на страницата „Известия“ показват датата, на която за първи път е задействан сигналът. Освен това съобщението с времево клеймо в долната част на страницата „Известия“ указва кога са били актуализирани за последен път. По-ранните сигнали, при които още няма промяна, се запазват въпреки актуализирането.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си