Ladda upp offlinetransaktioner

När du har ställt in Butiksförsäljning (direktuppladdning) som en konverteringstyp kan du börja ladda upp offlinetransaktioner till Google.

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in din offlinetransaktions-/händelsedata och laddar upp den till Google Ads.

Så fungerar det

Du måste ställa in de offlinetransaktions-/händelsedata du vill ladda upp till Google. Du kan antingen ladda upp transaktionsdata direkt i Google Ads eller anlita en tredjepartspartner. Tala med din kontorepresentant om att anlita en tredjepartspartner för att spåra offlinekonverteringar. 

Anvisningar

Följ anvisningarna nedan för att ställa in din offlinetransaktions-/händelsedata. Du kan ladda upp privat kunddata som du redan har hashat med SHA256-algoritmen. Du kan också ladda upp privat kunddata som vanlig text via enstaka CSV-uppladdningar i Google Ads. Informationen hashas då automatiskt med samma SHA256-algoritm, som är branschstandarden för envägshashning.

Viktigt att tänka på

Du behöver inte använda alla datatyper som avser kundinformation (4b–4h). Men om du använder så många som möjligt kan det bidra till att öka matchningsfrekvensen.

Ladda upp ohashad data som vanlig text

 1. Ladda ned CSV-mallen för uppladdning av konverteringar. (Obs! Hashning på klientsidan stöds inte för uppladdningar av Excel-filer eller Google Kalkylark). Ta inte bort raden som börjar med ”Email”. Då fungerar inte importen.
  1. Se till att informationen inte innehåller några extra kolumner eller någon extra information utöver vad som krävs i mallen.
  2. Tänk på att ange båda parametrarna:
   • Loyalty Rate: Den andel av det totala antalet försäljningar som du kan koppla till ett kundlojalitetsprogram. Värdet måste vara mellan 0 och 1 (0 utesluts).
   • Transaction Upload Rate: Förhållandet mellan försäljningarna du laddar upp och det totala antalet försäljningar som du kan koppla till en kund. Andelen måste vara mellan 0 och 1. Om du till exempel laddar upp hälften av försäljningarna du kan koppla till en kund är uppladdningsfrekvensen för transaktioner 0,5 eller 50 % (0 utesluts).
 2. Välj hur du vill ange tidszonen i filen:
  1. Om alla konverteringstider är i samma tidszon anger du den en gång på raden Parameters.
  2. Om konverteringstiderna är i olika tidszoner lägger du till tidszonen för varje konverteringstid via kolumnen Conversion Time. Se anvisningarna och tabellen under Conversion Time i steg 4 nedan. Om du inte anger tidszon på raden Parameters visas bara Loyalty Rate och Transaction Upload Rate på raden Parameters.
  3. Alternativt kan du ange en tidszon både på raden Parameters och i kolumnen Conversion Time. Kolumnen Conversion Time används i första hand. Om en konvertering saknar tidszon används värdet på raden Parameters.
 3. Ange tidszonen i något av följande format:
  1. Ange tidszonens id från denna lista. Vi rekommenderar den här metoden så att du undviker fel vid övergången mellan vinter- och sommartid.
  2. Ange skillnaden mot GMT (Greenwich Mean Time) med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Om du använder GMT anger du +0000.
 4. Lägg till en ny rad för varje offlinetransaktion och fyll i kolumnerna enligt följande:
  1. Email:
   • E-postadresserna hämtas automatiskt i Google Ads med SHA-256 vid inlämning.
   • Du kan ange upp till tre e-postadresser. Beroende på hur många e-postadresser du anger kan du ha upp till tre kolumner med kolumnrubriken Email.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Ta bort alla extra blanksteg före, efter och mellan e-postadressen.
   • Ta bort punkter före tecknet @.
   • Exempel: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Telefonnumret hashas automatiskt i Google Ads med SHA-256 när filen skickas in.
   • Du kan ange upp till tre telefonnummer. Beroende på hur många telefonnummer du anger kan du ha upp till tre kolumner med kolumnrubriken Phone Number.
   • Telefonnummer ska formateras enligt E.164-standarden och bestå av prefixet ”+” följt av landskod och abonnentnummer (som kan inbegripa ett nationellt destinationsnummer eller riktnummer).
   • Exempel: +12038271234, +442071838750
  3. First Name:
   • Förnamnet hashas automatiskt i Google Ads med SHA-256 när filen skickas in.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Accenter är tillåtna.
   • Ta bort eventuella extra blanksteg före, efter och mellan.
   • Exempel: tomas, renée, karl-johan
  4. Last Name:
   • Efternamnet hashas automatiskt i Google Ads med SHA-256 när filen skickas in.
   • Accenter är tillåtna.
   • Ta bort eventuella extra blanksteg före, efter och mellan.
   • Exempel: karlsson, o'calloway, blom-nykvist, åberg
  5. City:
   • Ortsnamnet förblir ohashat.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Accenter är tillåtna.
   • Exempel: nyköping, stockholm, paris, münchen
  6. State:
   • Delstatens namn förblir ohashat.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Vi godtar också tvåställiga delstatsförkortningar för USA (kan skrivas med stora bokstäver).
   • Exempel: CA, kalifornien, new york, maharastra
  7. Zip Code:
   • Postnumret förblir ohashat.
   • Internationella zip-koder och postnummer är tillåtna.
   • För USA:
    1. Femsiffriga koder är tillåtna.
    2. Fem siffror följt av en fyrsiffrig förlängning är också tillåtet och kan förbättra matchningsfrekvensen.
   • För alla övriga länder:
    1. Uteslut eventuella postnummerförlängningar.
   • Exempel: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country:
   • Landets namn förblir ohashat.
   • Använd tvåställiga landskoder enligt ISO-standard.
   • Ta med landskoden även om all kunddata gäller samma land.
   • Exempel: US, SV, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: Namnet på den konverteringsåtgärd som konverteringen ska importeras för. Det är viktigt att du använder exakt samma stavning och stora och små bokstäver som när du skapade konverteringsåtgärden i ditt Google Ads-konto.
  10. Conversion Time: Datumet och tidpunkten då konverteringen inträffade. I tabellen nedan visas en lista över tillåtna datumformat (till exempel MM/dd/åååå HH:mm:ss). Du kan lägga till en tidszon efter konverteringstiden med något av de fyra sista formaten på listan. Ersätt ”+z” med tidsskillnaden mot GMT med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Eller ersätt ”zzzz” med tidszonens id från denna lista.
   Format Exempel
   MM/dd/åååå hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 EM
   MMM dd, åååå hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 EM
   MM/dd/åååå HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   åååå-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Ett siffervärde som representerar det värde du ger konverteringen (endast positiva tal är tillåtna).
  12. Conversion Currency (valfritt): Den valuta som konverteringsvärdet anges i. Använd den här kolumnen om du rapporterar konverteringsvärden i flera valutor eller har flera konton som faktureras i olika valutor. Använd valutakoderna i ISO 4217 med tre tecken, till exempel SEK för svenska kronor och USD för amerikanska dollar.

Ladda upp hashad data

 1. Ladda ned uppladdningsmallen för konverteringar (ladda ned Excel, CSV eller Google Kalkylark). Ta inte bort raden som börjar med ”Email”. Då fungerar inte importen.
  1. Se till att informationen inte innehåller några extra kolumner eller någon extra information utöver vad som krävs i mallen.
  2. Tänk på att ange båda parametrarna:
   • Loyalty Rate: Den andel av det totala antalet försäljningar som du kan koppla till ett kundlojalitetsprogram. Värdet måste vara mellan 0 och 1 (0 utesluts).
   • Transaction Upload Rate: Förhållandet mellan försäljningarna du laddar upp och det totala antalet försäljningar som du kan koppla till en kund. Andelen måste vara mellan 0 och 1. Om du till exempel laddar upp hälften av försäljningarna du kan koppla till en kund är uppladdningsfrekvensen för transaktioner 0,5 eller 50 %.
 2. Välj hur du vill ange tidszonen i filen:
  1. Om alla konverteringstider är i samma tidszon anger du den en gång på raden Parameters.
  2. Om konverteringstiderna är i olika tidszoner lägger du till tidszonen för varje konverteringstid via kolumnen Conversion Time. Se anvisningarna och tabellen under Conversion Time i steg 4 nedan. Om du inte anger tidszon på raden Parameters visas bara Loyalty Rate och Transaction Upload Rate på raden Parameters.
  3. Alternativt kan du ange en tidszon både på raden Parameters och i kolumnen Conversion Time. Kolumnen Conversion Time används i första hand. Om en konvertering saknar tidszon används värdet på raden Parameters.
 3. Ange tidszonen i något av följande format:
  1. Ange tidszonens id från denna lista. Vi rekommenderar den här metoden så att du undviker fel vid övergången mellan vinter- och sommartid.
  2. Ange skillnaden mot GMT (Greenwich Mean Time) med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Om du använder GMT anger du +0000.
 4. Lägg till en ny rad för varje offlinetransaktion och fyll i kolumnerna enligt följande:
  1. Email:
   • E-postadresserna ska vara hashade med SHA-256.
   • Du kan ange upp till tre e-postadresser. Beroende på hur många e-postadresser du anger kan du ha upp till tre kolumner med kolumnrubriken Email.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Ta bort alla extra blanksteg före, efter och mellan e-postadressen.
   • Ta bort punkter före tecknet @.
   • Exempel: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Telefonnumret ska vara hashat med SHA-256.
   • Du kan ange upp till tre telefonnummer. Beroende på hur många telefonnummer du anger kan du ha upp till tre kolumner med kolumnrubriken Phone Number.
   • Telefonnummer ska formateras enligt E.164-standarden och bestå av prefixet ”+” följt av landskod och abonnentnummer (som kan inbegripa ett nationellt destinationsnummer eller riktnummer).
   • Exempel: +12038271234, +442071838750
  3. First Name:
   • Förnamnet ska vara hashat med SHA-256.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Accenter är tillåtna.
   • Ta bort eventuella extra blanksteg före, efter och mellan.
   • Exempel: tomas, renée, karl-johan
  4. Last Name:
   • Efternamnet ska vara hashat med SHA-256.
   • Accenter är tillåtna.
   • Ta bort eventuella extra blanksteg före, efter och mellan.
   • Exempel: karlsson, o'calloway, blom-nykvist, åberg
  5. City:
   • Ortens namn ska inte vara hashat.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Accenter är tillåtna.
   • Exempel: nyköping, stockholm, paris, münchen
  6. State:
   • Delstatens namn ska inte vara hashat.
   • Använd endast små bokstäver.
   • Vi godtar också tvåställiga delstatsförkortningar för USA (kan skrivas med stora bokstäver).
   • Exempel: CA, kalifornien, new york, maharastra
  7. Zip Code:
   • Postnumret ska inte vara hashat.
   • Internationella zip-koder och postnummer är tillåtna.
   • För USA:
    1. Femsiffriga koder är tillåtna.
    2. Fem siffror följt av en fyrsiffrig förlängning är också tillåtet och kan förbättra matchningsfrekvensen.
   • För alla övriga länder:
    1. Uteslut eventuella postnummerförlängningar.
   • Exempel: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country:
   • Landsnamnet ska inte vara hashat.
   • Använd tvåställiga landskoder enligt ISO-standard.
   • Ta med landskoden även om all kunddata gäller samma land.
   • Exempel: US, SV, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: Namnet på den konverteringsåtgärd som konverteringen ska importeras för. Det är viktigt att du använder exakt samma stavning och stora och små bokstäver som när du skapade konverteringsåtgärden i ditt Google Ads-konto.
  10. Conversion Time: Datumet och tidpunkten då konverteringen inträffade. I tabellen nedan visas en lista över tillåtna datumformat (till exempel MM/dd/åååå HH:mm:ss). Du kan lägga till en tidszon efter konverteringstiden med något av de fyra sista formaten på listan. Ersätt ”+z” med tidsskillnaden mot GMT med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Eller ersätt ”zzzz” med tidszonens id från denna lista.
   Format Exempel
   MM/dd/åååå hh:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 EM
   MMM dd, åååå hh:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 EM
   MM/dd/åååå HH:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   åååå-MM-dd HH:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Ett siffervärde som representerar det värde du ger konverteringen (endast positiva tal är tillåtna).
  12. Conversion Currency (valfritt): Den valuta som konverteringsvärdet anges i. Använd den här kolumnen om du rapporterar konverteringsvärden i flera valutor eller har flera konton som faktureras i olika valutor. Använd valutakoderna i ISO 4217 med tre tecken, till exempel SEK för svenska kronor och USD för amerikanska dollar.

Ladda upp offlinehändelsedata

Innan du kan importera offlinekonverteringarna till Google Ads behöver du ladda upp filen till ditt Google Ads- eller förvaltarkonto (MCC).

Viktigt! När du har skapat en ny konverteringsåtgärd bör du vänta fyra till sex timmar innan du överför konverteringar för den. Om du laddar upp konverteringar under de första fyra till sex timmarna visas ett felmeddelande och du måste ladda upp dem igen.

Engångsuppladdning

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på sidmenyn.
 5. Klicka på plusknappen .
 6. Om du vill ladda ned mallen för den typ av konverteringar du vill importera klickar du på Visa mallar. Du kan välja Excel, CSV eller Google Kalkylark för att ladda upp konverteringar från klick, samtal eller Butiksförsäljning.
 7. Klicka på Klart.
 8. Välj den källa du vill ladda upp från: Importera en fil, Google Kalkylark, HTTPS eller SFTP.
  1. Om du väljer Ladda upp en fil eller Google Kalkylark klickar du på Välj fil för att välja filen du vill ladda upp.
  2. Om du väljer HTTPS eller SFTP anger du webbadressen till filen samt användarnamn och lösenord för att komma åt filen.
 9. Klicka på Ladda upp och förhandsgranska eller Ladda upp och använd.
  1. Om du väljer Ladda upp och förhandsgranska visas en förhandsgranskning av hur många rader som laddades upp och antalet fel. När du är nöjd med informationen klickar du på Använd fil för att påbörja bearbetningen efter att alla rader har laddats upp. (Tänk på att du inte kan ångra åtgärden efter denna punkt.)
  2. Om du väljer Ladda upp och använd börjar filen bearbetas efter att alla rader har laddats upp.
 10. Om du vill se mer information om uppladdningsstatusen (inklusive eventuella uppladdningsfel) klickar du på länkarna i kolumnen Resultat.

Schemalagd uppladdning

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på sidmenyn.
 5. Klicka på Scheman.
 6. Klicka på plusknappen .
 7. Välj den källa du vill ladda upp från: Google Kalkylark, HTTPS eller SFTP.
  1. Om du väljer Google Kalkylark klickar du på Välj fil för att välja filen du vill ladda upp.
  2. Om du väljer HTTPS eller SFTP anger du webbadressen till filen samt användarnamn och lösenord för att komma åt filen.
 8. Skapa ett schema genom att välja Frekvens och Tid när du vill att överföringarna ska ske. Du kan schemalägga överföringar varje vecka eller varje dag för alla tider på dygnet.
 9. Klicka på Spara och förhandsgranska för att spara schemat.
 10. Du ser det sparade schemat i tabellen. Du kan redigera, pausa eller ta bort scheman genom att leta reda på kolumnen Åtgärder och klicka på Alternativ. Välj Redigera, Pausa eller Ta bort.
 11. Klicka på Spara och förhandsgranska när du har gjort ändringar. Om du tar bort ett schema behöver du bekräfta att du vill ta bort det genom att klicka på Ta bort.

Använd Google Ads API (AdWords API)

Kontoägare och administratörer kan även använda Google Ads-API:et när de vill ladda upp datafiler och hantera konverteringar av typen Butiksförsäljning (direktuppladdning). Annonsörer kan skapa konverteringsåtgärder, ladda upp datafiler och redigera konfigurationer via API:et. Läs mer om AdWords-API:et.

Ytterligare riktlinjer

Klicka på avsnitten nedan om du vill se riktlinjer för hur du bör importera transaktionerna.

Tiden för uppladdning

Offlinetransaktioner som laddas upp senare än 90 dagar efter transaktionsdatumet importeras inte till Google Ads och visas alltså inte i konverteringsstatistiken.

Ladda upp samma transaktion flera gånger

En transaktion kan bara importeras en gång. Om du försöker ladda upp en transaktion med samma kombination av kundinformation, Conversion Name, Conversion Value, datum och tid ignoreras den av Google Ads så att konverteringarna inte ska förekomma två gånger.

Visa status för en uppladdning

När filen har laddats upp visas en ny post för filen högst upp i tabellen. Kontrollera i statuskolumnen att åtgärden är klar. Det kan ta flera minuter att importera filen. När importen är klar ser du en översikt i statuskolumnen med följande information:

Status Detaljerad information
Förhandsgranskar … Om du klickar på Ladda upp och förhandsgranska visas en förhandsgranskning av de uppladdade uppgifterna. När du vill börja bearbeta dem klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärd och väljer Använd. (Tänk på att du inte kan ångra åtgärden efter denna punkt.)
Bearbetar … Om du klickar på Använd eller Ladda upp och använd startar bearbetningen av de uppladdade uppgifterna.
Ändringarna är klara att tillämpas Filen har laddats upp och du kan klicka på Använd för att börja bearbeta den.
Tillämpat Filen har bearbetats utan fel och konverteringar har lagts till i ditt konto.
Fel Det uppstod problem vid förbearbetningen av filen eller antalet matchade poster efter bearbetningen var lågt.

Om det inträffar fel

Ibland kan det inträffa problem som gör att filen inte går att bearbeta. Följ i så fall de här stegen för att felsöka filen.

 1. Klicka på länkarna i kolumnen Resultat om du vill ser mer information om uppladdningsstatusen (inklusive eventuella uppladdningsfel). Länkarna är tillgängliga i tre dagar från uppladdningstillfället.
 2. Leta efter alla rader i kolumnen Status som är märkta med fel. Kolumnen Ändra innehåller radnumret så att du kan hitta motsvarande rad i transaktionsfilen.
 3. Gör nödvändiga ändringar i filen, spara filen och ladda upp den igen. Du kan ladda upp hela filen igen tillsammans med tidigare ändringar (eftersom Google Ads ignorerar alla rader som redan har importerats). 

Visa dina importerade konverteringar i Google Ads

Det kan ta upp till 48 timmar innan konverteringsstatistiken visas i ditt Google Ads-konto. Konverteringar av typen Butiksförsäljning (direktuppladdning) läggs till i kolumnen Alla konverteringar i dina kampanjrapporter. Lägg till kolumnen i dina rapporter om du inte redan har gjort det:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner ovanför statistiktabellen.
 4. Välj Ändra kolumner på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på Konverteringar under Välj statistik.
 6. Välj Alla konv. genom att klicka på pilen.

Kolumnen Alla konverteringar visas nu i dina rapporter. Butiksförsäljning (direktuppladdning) är tillgängligt på sökords-, annonsgrupps- och kampanjnivå och kan segmenteras efter enhet. Om du vill visa butiksförsäljningen separat från övriga konverteringar, som webbplatsåtgärder och samtal, segmenterar du kolumnerna enligt anvisningarna nedan. Glöm inte att du måste lägga till kolumnen Alla konverteringar i dina rapporter innan du börjar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på segmentikonen Segmentera. Välj Konverteringar och sedan Konverteringsnamn.
 4. Nu ser du rader med data för varje konverteringsåtgärd. Leta redan på raden för konverteringsåtgärden Butiksförsäljning (direktuppladdning) för att se uppgifter om butiksförsäljningen.

Om du vill se butiksförsäljningen i en separat kolumn utan att segmentera dina kampanjer kan du lägga till en anpassad kolumn genom att följa anvisningarna nedan. Glöm inte att du måste lägga till kolumnen Alla konverteringar i dina rapporter innan du börjar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på kolumnikonen Kolumner och välj Ändra kolumner.
 4. Välj kategorin Anpassade kolumner till vänster.
  1. Om du aldrig har skapat en anpassad kolumn visas en dialogruta.
  2. Om du redan har skapat en anpassad kolumn klickar du på + Kolumn.
 5. Ange namnet på den nya kolumnen i fältet Kolumnnamn. Namnet visas sedan i sidhuvudet.
 6. Ange en beskrivning av kolumnen i fältet Kolumnbeskrivning. Texten du skriver visas när du håller muspekaren över ? bredvid kolumnnamnet.
 7. Klicka på menyn Mätvärde, välj Konverteringar och sedan Alla konv
 8. Klicka på Konverteringar på listan nedan och välj Konverteringskälla
 9. Välj källan Butiksförsäljning (direktuppladdning) under Valt segment. 
 10. Klicka på Spara. Den nya anpassade kolumnen läggs automatiskt till i dina kolumner.
 11. Klicka på Använd så att kolumnanpassningen läggs till i datatabellen.

Obs! Om du har flera konverteringsåtgärder av typen Butiksförsäljning (direktuppladdning) kan du segmentera efter konverteringsnamn när du har skapat den anpassade kolumnen.

Ladda upp transaktioner för flera konton från en enda fil

Om du vill göra detta måste alla relevanta konton länkas från ett delat förvaltarkonto (MCC). Det är i förvaltarkontot du laddar upp filerna.

 • Om du har aktiverat konverteringsspårning över flera konton: Du måste skapa dina importerade konverteringsåtgärder på förvaltarkontonivå och se till att alla enskilda hanterade konton använder förvaltarkontot som konverteringskonto. Alla konton under förvaltarkontot som använder förvaltarkontot som konverteringskonto används för matchning när du laddar upp transaktioner till förvaltarkontot.
 • Om vissa konton inte använder förvaltarkontot som konverteringskonto: Du måste skapa konverteringsåtgärder för Butiksförsäljning för vart och ett av dessa konton och importera transaktionerna separat till dem. Observera att i detta fall tas inte dubbletter av butikskonverteringar bort i de konton som inte använder konverteringsspårning över flera konton.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt