Nalaganje transakcij zunaj spleta

Ko kot vrsto konverzije nastavite prodajo v trgovini (neposredno nalaganje), ste pripravljeni, da začnete nalagati transakcije zunaj spleta v Google.

V tem članku je pojasnjeno, kako nastavite transakcije zunaj spleta in podatke o dogodkih ter jih naložite v Google Ads.

Delovanje

Nastaviti boste morali transakcije zunaj spleta/podatke o dogodkih, ki jih boste naložili v Google. Podatke o transakcijah lahko naložite neposredno v Google Ads ali pa prek neodvisnih partnerjev. Zastopnika za račun povprašajte o uporabi neodvisnega partnerja za podatke za sledenje konverzijam zunaj spleta. 

Navodila

Če želite nastaviti podatke transakcij/dogodkov zunaj spleta, upoštevajte ta navodila. Naložite lahko zasebne podatke o strankah, ki ste jih že zgostili z algoritmom SHA256. V vmesniku programa Google Ads lahko z datoteko CSV za enkratno uporabo naložite tudi zasebne podatke o strankah v obliki golega besedila, ki bodo nato samodejno zgoščeni z enakim algoritmom SHA256, ki predstavlja panožni standard enosmernega zgoščevanja.

Upoštevajte

Ni vam treba navesti vseh vrst podatkov, povezanih s podatki o strankah (4b–4h). Vendar pa lahko s tem, ko jih navedete kar največ, zvišate stopnje ujemanja.

Nalaganje nezgoščenih podatkov v obliki golega besedila

 1. Prenesite predlogo CSV za nalaganje konverzij (opomba: zgoščevanje na strani odjemalca ni podprto za nalaganja Excelovih preglednic ali preglednic iz Google Preglednic). Pazite, da ne boste odstranili vrstice, ki se začne z »E-pošta«, sicer uvoz ne bo deloval.
  1. Poskrbite, da podatki ne vsebujejo dodatnih stolpcev ali podatkov, ki jih predloga ne zahteva.
  2. Poskrbite, da ste navedli oba parametra:
   • Stopnja zvestobe: to je del skupne prodaje, ki ga lahko povežete s programom zvestobe strank. Del mora biti med 0 in 1 (brez 0).
   • Stopnja nalaganja transakcij: to je stopnja prodaje, ki jo nalagate v skupno prodajo, ki jo lahko povežete s stranko. Del mora biti med 0 in 1. Če na primer naložite polovico prodaje, ki jo lahko povežete s stranko, bi stopnja nalaganja transakcij znašala 0,5 ali 50 % (brez 0).
 2. Izberite način vnosa časovnega pasu v datoteko:
  1. Če so vsi časi konverzij v istem časovnem pasu, nastavite časovni pas enkrat v vrstici »Parametri«.
  2. Če so časi konverzij v različnih časovnih pasovih, dodajte ustrezen časovni pas vsakemu posameznemu času v stolpcu »Čas konverzije«. Oglejte si navodila in tabelo v razdelku »Čas konverzije« pri 4. koraku spodaj. Če ne boste vnesli časovnega pasu v vrstico »Parametri«, boste v tej vrstici navedli samo stopnjo zvestobe in stopnjo nalaganja transakcij.
  3. Časovni pas lahko vnesete tudi v vrstico »Parametri« in v stolpec »Čas konverzije«. Sistem bo najprej uporabil podatek za »Čas konverzije«, če pa konverzija ne bo vsebovala podatka o časovnem pasu, bo sistem uporabil podatek iz vrstice »Parametri«.
 3. Uporabite eno od naslednjih oblik zapisa za vnos časovnega pasu:
  1. Vnesite ID časovnega pasu s tega seznama. Uporabite ta način, če se želite izogniti napakam, povezanim s prehodom na poletni čas.
  2. Vnesite odmik GMT, tako da vnesete + ali – in 4-mestno časovno razliko. (Zamik za New York je na primer –0500 in za Ljubljano +0100). Če uporabljate GMT, preprosto vnesite +0000.
 4. Nato dodajte novo vrstico za vsako transakcijo zunaj spleta in izpolnite stolpce v skladu s temi zahtevami:
  1. E-pošta:
   • E-poštni naslovi bodo pri pošiljanju v programu Google Ads samodejno zgoščeni z algoritmom SHA-256.
   • Vnesete lahko največ tri e-poštne naslove. Glede na to, koliko e-poštnih naslovov boste vnesli, imate lahko do tri stolpce z naslovom »E-pošta«.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za e-poštnimi naslovi oz. znotraj njih.
   • Odstranite pike pred znakom »@«.
   • Primeri: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Telefonska številka:
   • Telefonska številka bo pri pošiljanju v programu Google Ads samodejno zgoščena z algoritmom SHA-256.
   • Vnesete lahko največ tri telefonske številke. Glede na to, koliko telefonskih številk (ali različnih oblik) boste vnesli, imate lahko do tri stolpce z naslovom »Telefonska številka«.
   • Telefonske številke morajo biti oblikovane v skladu s standardom E.164 in vsebovati predpono »+«, ki ji sledita koda države in številka naročnika (ki lahko vključuje državno kodo destinacije ali področno kodo).
   • Primera: +12038271234, +442071838750
  3. Ime:
   • Ime bo pri pošiljanju v programu Google Ads samodejno zgoščeno z algoritmom SHA-256.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za priimki oz. znotraj njih.
   • Primeri: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Priimek:
   • Priimek bo pri pošiljanju v programu Google Ads samodejno zgoščen z algoritmom SHA-256.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za priimki oz. znotraj njih.
   • Primeri: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Kraj:
   • Ime kraja bo ostalo nezgoščeno.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Primeri: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Zvezna država:
   • Imena zveznih držav bodo ostala nezgoščena.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Sprejemamo tudi dvočrkovna okrajšana imena zveznih držav v ZDA (lahko jih zapišete z velikimi črkami).
   • Primeri: CA, california, new york, maharastra
  7. Poštna številka:
   • Poštna številka bo ostala nezgoščena.
   • Sprejemamo ameriške in mednarodne poštne številke.
   • Za Združene države:
    1. Dovoljene so petmestne številke.
    2. Petmestne številke s štirimestno dodatno številko so prav tako dovoljene in lahko izboljšajo stopnjo ujemanja.
   • Za vse druge države:
    1. Izpustite dodatno poštno številko
   • Primeri: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Država:
   • Ime države bo ostalo nezgoščeno.
   • Uporabite dvomestne kode držav po standardu ISO.
   • Kodo države vključite, tudi če so podatki o vseh strankah iz iste države
   • Primeri: US, DE, FR, AU, JP
  9. Ime konverzije: ime dejanja konverzije, za katero želite uvoziti to konverzijo. Pomembno je, da uporabite natančno tako črkovanje in velike črke, kot ste jih uporabili pri ustvarjanju dejanja konverzije v računu Google Ads.
  10. Čas konverzije: datum in čas konverzije. V spodnji tabeli so prikazane sprejemljive oblike zapisa datuma (npr. MM/dd/llll HH:mm:ss). Času konverzije lahko z eno od zadnjih štirih navedenih oblik zapisa dodate časovni pas. Zamenjajte »+z« z odmikom GMT, tako da vnesete + ali – in 4-mestno časovno razliko. (Odmik za New York je na primer –0500 in za Ljubljano +0100). Ali pa zamenjajte »zzzz« z ID-jem časovnega pasu s tega seznama.
   Oblika Primeri
   MM/dd/llll hh:mm:ss aa »08/14/2012 5:01:54 PM«
   MMM dd,llll hh:mm:ss aa »Aug 14, 2012 5:01:54 PM«
   MM/dd/llll HH:mm:ss »08/14/2012 17:01:54«
   llll-MM-dd HH:mm:ss »2012-08-14 13:00:00«
   llll-MM-ddTHH:mm:ss »2012-08-14T13:00:00«
   yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z »2012-08-14 13:00:00+0500«
   llll-MM-ddTHH:mm:ss+z »2012-08-14T13:00:00–0100«
   yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz »2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles«
   yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz »2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles«

    

  11. Vrednost konverzije: število, ki predstavlja vrednost, ki ste jo določili za konverzijo (sprejemamo samo pozitivna števila).
  12. Valuta konverzije:: valuta, v kateri je določena vrednost konverzije. To boste potrebovali, če o vrednostih konverzij poročate v več valutah ali če imate več računov, ki se obračunavajo v različnih valutah. Uporabite tričrkovne kode valut po standardu ISO 4217, na primer USD za ameriške dolarje in JPY za japonski jen.

Nalaganje zgoščenih podatkov

 1. Prenesite predlogo za nalaganje konverzij (prenesite: Excel, CSV ali Google Preglednice). Pazite, da ne boste odstranili vrstice, ki se začne z »E-pošta«, sicer uvoz ne bo deloval.
  1. Poskrbite, da podatki ne vsebujejo dodatnih stolpcev ali podatkov, ki jih predloga ne zahteva.
  2. Poskrbite, da ste navedli oba parametra:
   • Stopnja zvestobe: to je del skupne prodaje, ki ga lahko povežete s programom zvestobe strank. Del mora biti med 0 in 1 (brez 0).
   • Stopnja nalaganja transakcij: to je stopnja prodaje, ki jo nalagate v skupno prodajo, ki jo lahko povežete s stranko. Del mora biti med 0 in 1. Če na primer naložite polovico prodaje, ki jo lahko povežete s stranko, bi stopnja nalaganja transakcij znašala 0,5 ali 50 %.
 2. Izberite način vnosa časovnega pasu v datoteko:
  1. Če so vsi časi konverzij v istem časovnem pasu, nastavite časovni pas enkrat v vrstici »Parametri«.
  2. Če so časi konverzij v različnih časovnih pasovih, dodajte ustrezen časovni pas vsakemu posameznemu času v stolpcu »Čas konverzije«. Oglejte si navodila in tabelo v razdelku »Čas konverzije« pri 4. koraku spodaj. Če ne boste vnesli časovnega pasu v vrstico »Parametri«, boste v tej vrstici navedli samo stopnjo zvestobe in stopnjo nalaganja transakcij.
  3. Časovni pas lahko vnesete tudi v vrstico »Parametri« in v stolpec »Čas konverzije«. Sistem bo najprej uporabil podatek za »Čas konverzije«, če pa konverzija ne bo vsebovala podatka o časovnem pasu, bo sistem uporabil podatek iz vrstice »Parametri«.
 3. Uporabite eno od naslednjih oblik zapisa za vnos časovnega pasu:
  1. Vnesite ID časovnega pasu s tega seznama. Uporabite ta način, če se želite izogniti napakam, povezanim s prehodom na poletni čas.
  2. Vnesite odmik GMT, tako da vnesete + ali – in 4-mestno časovno razliko. (Zamik za New York je na primer –0500 in za Ljubljano +0100). Če uporabljate GMT, preprosto vnesite +0000.
 4. Nato dodajte novo vrstico za vsako transakcijo zunaj spleta in izpolnite stolpce v skladu s temi zahtevami:
  1. E-pošta:
   • E-poštne naslove morate zgostiti z algoritmom SHA-256.
   • Vnesete lahko največ tri e-poštne naslove. Glede na to, koliko e-poštnih naslovov boste vnesli, imate lahko do tri stolpce z naslovom »E-pošta«.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za e-poštnimi naslovi oz. znotraj njih.
   • Odstranite pike pred znakom »@«.
   • Primeri: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Telefonska številka:
   • Telefonsko številko morate zgostiti z algoritmom SHA-256.
   • Vnesete lahko največ tri telefonske številke. Glede na to, koliko telefonskih številk (ali različnih oblik) boste vnesli, imate lahko do tri stolpce z naslovom »Telefonska številka«.
   • Telefonske številke morajo biti oblikovane v skladu s standardom E.164 in vsebovati predpono »+«, ki ji sledita koda države in številka naročnika (ki lahko vključuje državno kodo destinacije ali področno kodo).
   • Primera: +12038271234, +442071838750
  3. Ime:
   • Ime morate zgostiti z algoritmom SHA-256.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za priimki oz. znotraj njih.
   • Primeri: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Priimek:
   • Priimek morate zgostiti z algoritmom SHA-256.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Odstranite morebitne dodatne presledke pred ali za priimki oz. znotraj njih.
   • Primeri: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Kraj:
   • Imena kraja ne smete zgostiti.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Naglasna znamenja so dovoljena.
   • Primeri: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Zvezna država:
   • Imena zvezne države ne smete zgostiti.
   • Vsi znaki naj bodo zapisani z malimi črkami.
   • Sprejemamo tudi dvočrkovna okrajšana imena zveznih držav v ZDA (lahko jih zapišete z velikimi črkami).
   • Primeri: CA, california, new york, maharastra
  7. Poštna številka:
   • Poštne številke ne smete zgostiti.
   • Sprejemamo ameriške in mednarodne poštne številke.
   • Za Združene države:
    1. Dovoljene so petmestne številke.
    2. Petmestne številke s štirimestno dodatno številko so prav tako dovoljene in lahko izboljšajo stopnjo ujemanja.
   • Za vse druge države:
    1. Izpustite dodatno poštno številko
   • Primeri: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Država:
   • Imena države ne smete zgostiti.
   • Uporabite dvomestne kode držav po standardu ISO.
   • Kodo države vključite, tudi če so podatki o vseh strankah iz iste države
   • Primeri: US, DE, FR, AU, JP
  9. Ime konverzije: ime dejanja konverzije, za katero želite uvoziti to konverzijo. Pomembno je, da uporabite natančno tako črkovanje in velike črke, kot ste jih uporabili pri ustvarjanju dejanja konverzije v računu Google Ads.
  10. Čas konverzije: datum in čas konverzije. V spodnji tabeli so prikazane sprejemljive oblike zapisa datuma (npr. MM/dd/llll HH:mm:ss). Času konverzije lahko z eno od zadnjih štirih navedenih oblik zapisa dodate časovni pas. Zamenjajte »+z« z odmikom GMT, tako da vnesete + ali – in 4-mestno časovno razliko. (Odmik za New York je na primer –0500 in za Ljubljano +0100). Ali pa zamenjajte »zzzz« z ID-jem časovnega pasu s tega seznama.
   Oblika Primeri
   MM/dd/llll hh:mm:ss aa »08/14/2012 5:01:54 PM«
   MMM dd,llll hh:mm:ss aa »Aug 14, 2012 5:01:54 PM«
   MM/dd/llll HH:mm:ss »08/14/2012 17:01:54«
   llll-MM-dd HH:mm:ss »2012-08-14 13:00:00«
   llll-MM-ddTHH:mm:ss »2012-08-14T13:00:00«
   yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z »2012-08-14 13:00:00+0500«
   llll-MM-ddTHH:mm:ss+z »2012-08-14T13:00:00–0100«
   yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz »2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles«
   yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz »2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles«

    

  11. Vrednost konverzije: število, ki predstavlja vrednost, ki ste jo določili za konverzijo (sprejemamo samo pozitivna števila).
  12. Valuta konverzije:: valuta, v kateri je določena vrednost konverzije. To boste potrebovali, če o vrednostih konverzij poročate v več valutah ali če imate več računov, ki se obračunavajo v različnih valutah. Uporabite tričrkovne kode valut po standardu ISO 4217, na primer USD za ameriške dolarje in JPY za japonski jen.

Nalaganje podatkov dogodkov zunaj spleta

Za uvoz konverzij zunaj spleta v Google Ads boste morali v račun Google Ads ali račun upravitelja (MCC) naložiti datoteko s konverzijami.

Pomembno: ko ustvarite novo dejanje konverzije, boste morali počakati od štiri do šest ur, preden boste lahko naložili konverzije za to dejanje konverzije. Če naložite konverzije v prvih štirih do šestih urah, boste prejeli sporočilo o napaki in jih boste morali znova naložiti.

Enkratno nalaganje

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu računa kliknite ikono orodij .
 3. V razdelku »Meritve« kliknite Konverzije.
 4. V meniju strani kliknite Nalaganja.
 5. Kliknite gumb z znakom plus .
 6. Če želite prenesti predlogo, ki se ujema z vrsto konverzij, ki jih želite uvoziti, kliknite Prikaži predloge. Za nalaganje konverzij iz klikov, klicev ali prodaje v trgovini lahko izberete Excel, CSV ali Google Preglednice.
 7. Kliknite Končano.
 8. Izberite »Vir«, iz katerega želite naložiti: Naloži datoteko, Google Preglednice, HTTPS ali SFTP.
  1. Če ste izbrali Naloži datoteko ali Google Preglednice, kliknite Izberi datoteko, da izberete datoteko, ki jo želite naložiti.
  2. Če ste izbrali HTTPS ali SFTP, vnesite URL datoteke ter uporabniško ime in geslo za dostop do nje.
 9. Kliknite gumb Naloži in prikaži predogled ali Naloži in uporabi.
  1. Če kliknete »Naloži in prikaži predogled«, si boste lahko ogledali predogled števila uspešno uvoženih vrstic in napak. Ko boste zadovoljni s podatki, kliknite Uporabi datoteko, da začnete obdelavo po nalaganju vseh vrstic. (Upoštevajte, da od tukaj naprej ni več možnosti razveljavitve.)
  2. Če kliknete »Naloži in uporabi«, bo datoteka začela obdelavo po nalaganju vseh vrstic.
 10. Če si želite ogledati več podrobnosti o stanju nalaganja (vključno z napakami pri nalaganju), kliknite povezave v stolpcu »Rezultati«.

Načrtovano nalaganje

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu računa kliknite ikono orodij .
 3. V razdelku »Meritve« kliknite Konverzije.
 4. V meniju strani kliknite Nalaganja.
 5. Kliknite Razporedi.
 6. Kliknite gumb z znakom plus .
 7. Izberite »Vir«, iz katerega želite naložiti: Google Preglednice, HTTPS ali SFTP.
  1. Če ste izbrali Google Preglednice, kliknite Izberi datoteko, da izberete datoteko, ki jo želite naložiti.
  2. Če ste izbrali HTTPS ali SFTP, vnesite URL datoteke ter uporabniško ime in geslo za dostop do nje.
 8. Razpored nastavite tako, da izberete »Pogostost« in »Čas« izvedbe nalaganj. Razporedite lahko tedenska ali dnevna nalaganja, ki se lahko izvedejo ob kateri koli uri.
 9. Kliknite Shrani in prikaži predogled, da shranite razpored.
 10. Shranjeni predogled bo prikazan v tabeli. Če želite razpored urediti, zaustaviti ali odstraniti, pojdite v stolpec »Dejanja« in kliknite Možnosti. Izberite Uredi, Zaustavi ali Odstrani.
 11. Po končanem urejanju kliknite Shrani. Če razpored odstranite, kliknite Odstrani, da potrdite, da ga želite odstraniti.

Uporabite API za Google Ads (AdWords API)

Lastniki ali skrbniki računov lahko za nalaganje podatkovnih datotek in upravljanje konverzij za prodajo v trgovini (neposredno nalaganje) uporabijo tudi vmesnik API za Google Ads (AdWords API). Oglaševalci lahko z API-jem ustvarijo dejanja konverzije, naložijo podatkovno datoteko ali uredijo konfiguracije. Preberite več o vmesniku API za Google Ads (AdWords API).

Dodatna navodila

Kliknite spodnje razdelke, če želite več navodil, ki jih morate upoštevati med uvažanjem transakcij.

Čas nalaganja v strežnik

Transakcije zunaj spleta, naložene več kot 90 dni po datumu transakcije, ne bodo uvožene v Google Ads, kar pomeni, da ne bodo prikazane v statističnih podatkih o konverzijah.

Večkratno nalaganje iste transakcije

Ista transakcija ne bo uvožena več kot enkrat. Če boste torej poskusili naložiti transakcijo z isto kombinacijo teh podatkov, jo bo Google Ads prezrl, da se izogne podvajanju konverzij: podatki o stranki, »Ime konverzije«, »Vrednost konverzije«, datum in čas.

Prikaz stanja nalaganja

Ko je datoteka naložena, bo na vrhu tabele prikazan nov vnos zanjo. V stolpcu »Stanje« preverite, ali je bil postopek dokončan. Uvoz datoteke lahko traja nekaj minut. Ko bo postopek končan, bo v stolpcu za stanje prikazan povzetek s temi podatki:

Stanje Podrobnosti
Predogled … Če kliknete Naloži in prikaži predogled, boste videli predogled naloženih zapisov. Če želite začeti obdelavo, kliknite spustni meni Dejanje in izberite Uporabi. (Upoštevajte, da od tukaj naprej ni več možnosti razveljavitve.)
Obdelava … Če kliknete Uporabi ali Naloži in uporabi, bomo začeli obdelovati naložene zapise.
Pripravljeno za uveljavitev Datoteka je bila naložena. Če želite začeti obdelavo, lahko kliknete Uporabi.
Uporabljeno Datoteka je bila uspešno obdelana in konverzije so bile dodane v račun.
Neuspešno V datoteki je prišlo do težav s predobdelavo ali pa je bilo število ujemajočih se zapisov v poobdelavi nizko.

Ukrepanje v primeru napak

Včasih lahko pride do težave, zaradi katere sploh ni mogoče obdelati datoteke. Če se to zgodi, upoštevajte naslednji postopek za odpravljanje težav z datoteko.

 1. Če si želite ogledati več podrobnosti o stanju nalaganja (vključno z vsemi napakami pri nalaganju), kliknite povezave v stolpcu »Rezultati«. Te povezave bodo na voljo tri dni od časa nalaganja.
 2. Preglejte novi stolpec »Stanje« in poiščite vse vrstice z oznako napake. V stolpcu »Sprememba« bo številka vrstice, s pomočjo katere poiščete ustrezno vrstico v transakcijski datoteki.
 3. Datoteko po potrebi popravite, shranite in nato znova naložite. Brez skrbi lahko znova naložite celotno datoteko, vključno s prejšnjimi spremembami (Google Ads bo namreč prezrl vrstice, ki so že bile uvožene). 

Ogled uvoženih konverzij v programu Google Ads

Traja lahko do 48 ur, da se statistični podatki o konverzijah prikažejo v računu Google Ads. Konverzije za prodajo v trgovini (neposredno nalaganje) bodo dodane v stolpec »Vse konverzije« v poročilih o oglaševalski akciji. Ta stolpec boste morali dodati v poročila, če tega še niste storili:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V meniju strani na levi kliknite Oglaševalske akcije.
 3. Nad tabelo s statističnimi podatki kliknite ikono stolpcev Stolpci.
 4. V spustnem meniju izberite možnost Spremeni stolpce.
 5. V razdelku »Izberi meritve« kliknite Konverzije.
 6. Izberite Vse konv. tako, da kliknete ikono puščice.

Stolpec »Vse konverzije« se bo zdaj prikazal v vaših poročilih. Prodaja v trgovini (neposredno nalaganje) je na voljo na ravni oglaševalske akcije, skupine oglasov in ključne besede ter jo je mogoče segmentirati glede na napravo. Če želite prodajo v trgovini prikazati ločeno od drugih konverzij, kot so dejanja spletnega mesta ali klici, upoštevajte spodnja navodila za segmentiranje stolpcev. Preden začnete, se prepričajte, da ste v poročila že dodali stolpec »Vse konverzije«.

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V meniju strani na levi kliknite Oglaševalske akcije.
 3. Kliknite ikono segmenta Segment. Izberite Konverzije, nato Ime konverzije.
 4. Zdaj boste videli vrstice s podatki za posamezna dejanja konverzij. Če si želite ogledati podatke o prodaji v trgovini, poiščite vrstico dejanja konverzije za »Prodaja v trgovini (neposredno nalaganje)«.

Če želite prodajo v trgovini prikazati v ločenem stolpcu brez segmentiranja oglaševalskih akcij, lahko dodate tudi stolpec po meri, tako da upoštevate spodnja navodila. Preden začnete, se prepričajte, da ste v poročila že dodali stolpec »Vse konverzije«.

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V meniju strani na levi kliknite Oglaševalske akcije.
 3. Kliknite ikono stolpcev Stolpci in izberite Spreminjanje stolpcev.
 4. Na levi strani izberite kategorijo »Stolpci po meri«.
  1. Če niste še nikoli ustvarili stolpca po meri, se bo prikazalo pogovorno okno.
  2. Če ste že ustvarili stolpec po meri, kliknite + Stolpec.
 5. V polje »Ime stolpca« vnesite ime novega stolpca. To ime bo prikazano kot naslov.
 6. V polje »Opis stolpca« vnesite opis stolpca. Besedilo, ki ga vnesete sem, bo prikazano vsakič, ko postavite kazalec na ? poleg imena stolpca.
 7. Kliknite meni Meritev ter izberite Konverzije in nato Vse konv
 8. V spodnjem seznamu kliknite Konverzije in izberite Vir konverzij
 9. V razdelku »Izbrani segment« izberite vir prodaje v trgovini (neposredno nalaganje). 
 10. Kliknite Shrani. Novi stolpec po meri je samodejno dodan med vaše stolpce.
 11. Kliknite Uporabi in vaše prilagoditve stolpcev bodo uveljavljene v tabeli podatkov.

Opomba: če imate več dejanj konverzij »Prodaja v trgovini (neposredno nalaganje)«, lahko po ustvarjanju stolpca po meri izvajate segmentiranje.

Nalaganje transakcij za več računov iz ene datoteke

To lahko storite samo, če so vsi zadevni računi povezani z računom upravitelja (MCC) v skupni rabi. Datoteke boste naložiti v ta račun upravitelja.

 • Če je omogočeno sledenje konverzijam v več računih: uvožena dejanja konverzij boste morali ustvariti na ravni računa upravitelja in zagotoviti, da vsi posamezni upravljani računi uporabljajo upravitelja kot »račun za konverzije«. Ko naložite transakcije v račun upravitelja, so v namene primerjanja uporabljeni vsi računi v računu upravitelja, ki upravitelja uporabljajo kot »račun za konverzije«.
 • Če nekateri računi ne uporabljajo računa upravitelja kot račun za konverzije: za vsakega od teh računov boste morali ustvariti konverzijo za prodaje v trgovini in vanje ločeno uvoziti transakcije. Upoštevajte, da podvojene konverzije za prodajo v trgovini ne bodo odstranjene v računih, ki ne uporabljajo sledenja konverzijam v več računih.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave