Last opp transaksjoner utenfor nettet

Når du har konfigurert «Butikksalg (direkteopplasting)» som konverteringstype, er du klar for å begynne å laste opp transaksjoner utenfor nettet til Google.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer transaksjoner utenfor nettet og aktivitetsdata, og laster dem opp til Google Ads.

Sånn fungerer det

Du må konfigurere transaksjons- og hendelsesdata fra utenfor Internett for at disse skal lastes opp til Google. Du kan enten laste opp transaksjonsdata direkte i Google Ads, eller samarbeide med tredjepartspartnere. Spør kontorepresentanten din om hvordan du kan bruke en tredjepartspartner for å spore konverteringer utenfor nettet. 

Veiledning

Følg veiledningen nedenfor for å konfigurere transaksjons- eller hendelsesdata uten nett. Du kan laste opp en liste med private kundedata du allerede har hash-kodet ved hjelp av SHA256-algoritmen. Hvis du laster opp en liste med private kundedata som ren tekst via engangsopplastinger av CSV-data i Google Ads-grensesnittet, blir disse dataene hash-kodet automatisk ved hjelp av den samme SHA256-algoritmen, som er bransjestandarden for enveis hash-koding.

Vær oppmerksom på følgende

Du trenger ikke å oppgi alle datatypene som er knyttet til kundeinformasjon (4.2–4.8). Det kan imidlertid bli enklere å øke samsvarsfrekvensen din hvis du oppgir så mange datatyper som mulig.

Last opp data som ren tekst uten hash-koding

 1. Last ned CSV-malen for opplasting av konverteringer. (Vær oppmerksom på følgende: Hashing fra klienten støttes ikke for opplastinger i Excel eller Google Regneark.) Sørg for at du ikke fjerner raden som begynner med «Email» – da fungerer nemlig ikke importen.
  1. Sørg for at dataene ikke inneholder tilleggskolonner eller annen informasjon enn det som er nødvendig i malen.
  2. Sørg for å oppgi begge disse parameterne:
   • Loyalty Rate: Dette er den delen av det totale salget du kan knytte til et kundeloyalitetsprogram. Delen må være mellom 0 og 1 (den kan ikke være 0).
   • Transaction Upload Rate: Dette er forholdet mellom salget du laster opp, og det totale salget du kan knytte til en kunde. Delen må være mellom 0 og 1. Hvis du for eksempel laster opp halvparten av salget du kan knytte til en kunde, er opplastingsfrekvensen for transaksjoner 0,5 (altså 50 %).
 2. Velg hvordan du ønsker å angi tidssoner i filen:
  1. Hvis alle konverteringstidspunktene dine er i den samme tidssonen, angir du tidssonen én gang i «Parameters»-raden.
  2. Hvis konverteringstidspunktene er i forskjellige tidssoner, legger du til tidssonen for hvert enkelt konverteringstidspunkt, i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Se veiledningen og tabellen under «Conversion Time» i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du oppgi lojalitetsfrekvens og opplastingsfrekvens for transaksjoner i denne raden.
  3. Som et alternativ kan du angi en tidssone både i «Parameters»-raden og under «Conversion Time». «Conversion Time»-verdien brukes der den er angitt, og for konverteringer der tidssonen mangler, brukes verdien i «Parameters»-raden i stedet.
 3. Angi tidssonen i et av følgende formater:
  1. Angi en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler bruk av denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  2. Angi GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 4. Legg så inn en ny rad for hver transaksjon utenfor nettet, og fyll ut kolonnene på følgende måte:
  1. Email:
   • E-postadressene blir automatisk SHA-256-hashet i Google Ads ved opplasting.
   • Du kan oppgi inntil tre e-postadresser. Avhengig av hvor mange e-postadresser du oppgir, kan du ha inntil tre kolonner med «Email»-overskriften.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i e-postadressen.
   • Fjern alle punktum som kommer umiddelbart før @-tegnet.
   • Eksempler: bruker1@gmail.com, bruker2@yahoo.com, bruker3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Telefonnummeret blir automatisk SHA-256-hashet i Google Ads ved opplasting.
   • Du kan oppgi inntil tre telefonnumre. Avhengig av hvor mange telefonnumre (eller forskjellige formater) du oppgir, kan du ha inntil tre kolonner med «Phone Number»-overskriften.
   • Telefonnumre skal formateres i henhold til E.164-standarden og bestå av «+»-prefikset, etterfulgt av landskode og abonnentnummer (som kan inkludere en nasjonal destinasjonskode eller retningsnummer).
   • Eksempler: +12038271234, +442071838750
  3. First Name:
   • Fornavnet blir automatisk SHA-256-hashet i Google Ads ved opplasting.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i fornavnet
   • Eksempler: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Last Name:
   • Etternavnet blir automatisk SHA-256-hashet i Google Ads ved opplasting.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i etternavnet.
   • Eksempler: gundersen, wollesund, kalhovde, mikkelsen
  5. City:
   • Bynavnet blir ikke hashet.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Eksempler: oslo, paris, münchen, san francisco
  6. State:
   • Delstatsnavn blir ikke hashet.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Vi godtar også forkortede amerikanske delstatsnavn på to bokstaver (de kan skrives med store bokstaver).
   • Eksempler: ca, california, new york, maharastra
  7. Zip Code:
   • Postnummeret (eller zip-koden) blir ikke hashet.
   • Vi godtar amerikanske og internasjonale postnumre.
   • For USA:
    1. 5-sifrede postnumre er tillatt.
    2. 5 sifre etterfulgt av en 4-sifret utvidelse er også tillatt, og kan føre til at du får mer nøyaktige treff.
   • For alle andre land:
    1. Utelat utvidelser i postnumre.
   • Eksempler: 9410, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country:
   • Navnet på landet blir ikke hashet.
   • Bruk ISO-landskoder på to bokstaver.
   • Ta med landskoden selv om alle kundedataene er fra samme land.
   • Eksempler: NO, US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: Dette er navnet på konverteringshandlingen du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  10. Conversion Time: Dette er datoen og klokkeslettet for konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i et av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen.
   Formater Eksempler
   MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   åååå-MM-dd TT:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Dette er et tall som representerer det konverteringen er verdt for bedriften din (bare positive tall godtas).
  12. Conversion Currency: Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn valutaen som konverteringsverdien angis i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar.

Last opp hashede data

 1. Last ned malen for opplasting av konverteringer (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Sørg for at du ikke fjerner raden som begynner med «Email» – da fungerer nemlig ikke importen.
  1. Sørg for at dataene ikke inneholder tilleggskolonner eller annen informasjon enn det som er nødvendig i malen.
  2. Sørg for å oppgi begge disse parameterne:
   • Loyalty Rate: Dette er den delen av det totale salget du kan knytte til et kundeloyalitetsprogram. Delen må være mellom 0 og 1 (den kan ikke være 0).
   • Transaction Upload Rate: Dette er forholdet mellom salget du laster opp, og det totale salget du kan knytte til en kunde. Delen må være mellom 0 og 1. Hvis du for eksempel laster opp halvparten av salget du kan knytte til en kunde, er opplastingsfrekvensen for transaksjoner 0,5 (altså 50 %).
 2. Velg hvordan du ønsker å angi tidssoner i filen:
  1. Hvis alle konverteringstidspunktene dine er i den samme tidssonen, angir du tidssonen én gang i «Parameters»-raden.
  2. Hvis konverteringstidspunktene er i forskjellige tidssoner, legger du til tidssonen for hvert enkelt konverteringstidspunkt, i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Se veiledningen og tabellen under «Conversion Time» i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du oppgi lojalitetsfrekvens og opplastingsfrekvens for transaksjoner i denne raden.
  3. Som et alternativ kan du angi en tidssone både i «Parameters»-raden og under «Conversion Time». «Conversion Time»-verdien brukes der den er angitt, og for konverteringer der tidssonen mangler, brukes verdien i «Parameters»-raden i stedet.
 3. Angi tidssonen i et av følgende formater:
  1. Angi en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler bruk av denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  2. Angi GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 4. Legg så inn en ny rad for hver transaksjon utenfor nettet, og fyll ut kolonnene på følgende måte:
  1. Email:
   • E-postadressene må SHA-256-hashes.
   • Du kan oppgi inntil tre e-postadresser. Avhengig av hvor mange e-postadresser du oppgir, kan du ha inntil tre kolonner med «Email»-overskriften.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i e-postadressen.
   • Fjern alle punktum som kommer umiddelbart før @-tegnet.
   • Eksempler: bruker1@gmail.com, bruker2@yahoo.com, bruker3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Telefonnummeret må hashes med SHA-256-algoritmen.
   • Du kan oppgi inntil tre telefonnumre. Avhengig av hvor mange telefonnumre (eller forskjellige formater) du oppgir, kan du ha inntil tre kolonner med «Phone Number»-overskriften.
   • Telefonnumre skal formateres i henhold til E.164-standarden og bestå av «+»-prefikset, etterfulgt av landskode og abonnentnummer (som kan inkludere en nasjonal destinasjonskode eller retningsnummer).
   • Eksempler: +12038271234, +442071838750
  3. First Name:
   • Fornavnet må hashes med SHA-256-algoritmen.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i fornavnet
   • Eksempler: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Last Name:
   • Etternavnet må hashes med SHA-256-algoritmen.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i etternavnet.
   • Eksempler: gundersen, wollesund, kalhovde, mikkelsen
  5. City:
   • Bynavnet skal ikke hashes.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Aksenttegn er tillatt.
   • Eksempler: oslo, paris, münchen, san francisco
  6. State:
   • Navnet på statens skal ikke hashes.
   • Bruk bare små bokstaver.
   • Vi godtar også forkortede amerikanske delstatsnavn på to bokstaver (de kan skrives med store bokstaver).
   • Eksempler: ca, california, new york, maharastra
  7. Zip Code:
   • Postnummeret (eller zip-koden) skal ikke hashes.
   • Vi godtar amerikanske og internasjonale postnumre.
   • For USA:
    1. 5-sifrede postnumre er tillatt.
    2. 5 sifre etterfulgt av en 4-sifret utvidelse er også tillatt, og kan føre til at du får mer nøyaktige treff.
   • For alle andre land:
    1. Utelat utvidelser i postnumre.
   • Eksempler: 9410, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Country:
   • Navnet på landet skal ikke hashes.
   • Bruk ISO-landskoder på to bokstaver.
   • Ta med landskoden selv om alle kundedataene er fra samme land.
   • Eksempler: NO, US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: Dette er navnet på konverteringshandlingen du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  10. Conversion Time: Dette er datoen og klokkeslettet for konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i et av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen.
   Formater Eksempler
   MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   åååå-MM-dd TT:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Dette er et tall som representerer det konverteringen er verdt for bedriften din (bare positive tall godtas).
  12. Conversion Currency: Dette er et valgfritt felt der du kan skrive inn valutaen som konverteringsverdien angis i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar.

Last opp hendelsesdata uten nett

Du må laste opp konverteringsfilen din til Google Ads- eller managerkontoen (MCC-kontoen) din før konverteringene utenfor nettet kan importeres til Google Ads.

Viktig: Når du har opprettet en ny konverteringshandling, bør du vente i 4–6 timer før du laster opp konverteringer for denne konverteringshandlingen. Hvis du laster opp konverteringer de første 4–6 timene, får du en feilmelding, og du må laste opp konverteringene på nytt.

Engangsopplastinger

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under «Måling».
 4. Klikk på Opplastinger i sidemenyen.
 5. Klikk på plussknappen .
 6. Klikk på Se på malene for å laste ned malen som passer til konverteringstypen du vil importere. Du kan velge å laste opp konverteringer fra klikk, anrop eller butikksalg i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Velg «kilden» du vil laste opp fra: Last opp en fil, Google Regneark, HTTPS eller SFTP.
  1. Hvis du valgte Last opp en fil eller Google Regneark, klikker du Velg en fil for å velge filen du vil laste opp.
  2. Hvis du valgte HTTPS eller SFTP, skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 9. Klikk på Last opp og se en forhåndsvisning- eller Last opp og bruk-knappen.
  1. Hvis du klikker på «Last opp og se en forhåndsvisning», kan du se en forhåndsvisning av hvor mange rader som ble lastet opp, og hvor mange feil som oppsto. Når du er fornøyd med dataene, klikker du på Bruk filen for å starte behandlingen etter at alle radene er lastet opp. (Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres.)
  2. Hvis du klikker på «Last opp og bruk», blir filen behandlet etter at alle radene er lastet opp.
 10. For å se flere detaljer om opplastingsstatusen (inkludert eventuelle feil med opplastingen) klikker du på linkene i «Resultater»-kolonnen.

Planlagt opplasting

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under «Måling».
 4. Klikk på Opplastinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Planer.
 6. Klikk på plussknappen .
 7. Velg «kilden» du vil laste opp fra: Google Regneark, HTTPS eller SFTP.
  1. Hvis du valgte Google Regneark, klikker du på Velg en fil for å velge filen du vil laste opp.
  2. Hvis du valgte HTTPS eller SFTP, skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 8. Angi en tidsplan ved å velge «Frekvens» og «Tidspunkt» for når opplastingene skal utføres. Du kan velge ukentlig eller daglig opplasting og et tidspunkt når som helst på dagen.
 9. Klikk på Forhåndsvis og lagre for å lagre tidsplanen.
 10. Du ser den lagrede tidsplanen din i tabellen. For å redigere eller fjerne tidsplanen eller sette den på pause, gå til «Handlinger»-kolonnen og klikk på Alternativer. Velg Endre, sett på pause eller Fjern.
 11. Klikk på Forhåndsvis og lagre når du har gjort endringer. Hvis du skal fjerne en tidsplan, må du bekrefte at du ønsker å fjerne den, ved å klikke på Fjern.

Bruk Google Ads API (AdWords API)

Kontoeiere eller administratorer kan også bruke Google Ads API (AdWords API) for å laste opp datafiler og administrere konverteringer for «Butikksalg (direkteopplasting)». Annonsører kan opprette konverteringshandlinger, laste opp datafiler eller redigere konfigurasjoner via API. Finn ut mer om Google Ads API (AdWords API).

Andre retningslinjer

Klikk på delene nedenfor for å se hvilke retningslinjer du må følge når du skal importere transaksjoner.

Tidsramme for opplastinger

Transaksjoner utenfor nettet som lastes opp senere enn 90 dager etter transaksjonsdatoen, importeres ikke til Google Ads. Slike transaksjoner inngår altså ikke i konverteringsstatistikken.

Opplasting av samme transaksjon flere ganger

Én og samme transaksjonen importeres bare én gang. Hvis du forsøker å laste opp en transaksjon med samme kombinasjon av kundeinformasjon, «Conversion Name», «Conversion Value», dato og klokkeslett, blir denne ignorert for å unngå at konverteringer dupliseres.

Se status for opplastingen

Når filen er lastet opp, ser du en ny oppføring for den aktuelle filen øverst i tabellen. Kontrollér «Status»-kolonnen for å sjekke om oppgaven er fullført. Det kan ta flere minutter å importere filen. Når filen er ferdig behandlet, vises et sammendrag i statuskolonnen med følgende oppdateringer:

Status Detaljer
Forhåndsviser … Hvis du klikker på Last opp og se en forhåndsvisning, ser du en forhåndsvisning av opplastede oppføringer. For å starte behandlingen, klikk på Handling-rullegardinmenyen og velg Bruk. (Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres.)
Behandler … Hvis du klikker på Bruk eller Last opp og bruk, begynner vi å behandle de opplastede oppføringene dine.
Klar til å tas i bruk Filen er lastet opp, og du kan klikke på Bruk for å behandle den.
Brukt Filen er behandlet, og konverteringer er lagt til i kontoen din.
Mislyktes Det har enten oppstått problemer før behandlingen av filen, eller så fikk du et lavt antall samsvarende oppføringer etter behandlingen.

Fremgangsmåte ved feil i filen

Det kan av og til oppstå problemer som gjør at filen ikke blir behandlet. Hvis dette skjer, kan du følge denne fremgangsmåten for å feilsøke filen.

 1. Klikk på linkene i «Resultater»-kolonnen for å se mer informasjon om opplastingsstatusen (inkludert eventuelle feil med opplastingen). Disse linkene blir tilgjengelige i tre dager fra opplastingstidspunktet.
 2. Gå gjennom den nye «Status»-kolonnen for å identifisere alle rader med feil. I «Endre»-kolonnen finner du radnummeret som du kan bruke til å identifisere den tilsvarende raden i transaksjonsfilen din.
 3. Gjør de nødvendige endringene, lagre filen, og last den deretter opp på nytt. Det er trygt å laste opp hele filen på nytt, inkludert tidligere endringer (ettersom rader som allerede er importert, blir oversett i Google Ads). 

Se de importerte konverteringene i Google Ads

Det kan ta opptil 48 timer før konverteringsstatistikken din vises i Google Ads-kontoen din. Konverteringer for «Butikksalg (direkteopplasting)» blir lagt til i «Alle konverteringer»-kolonnen i kampanjerapportene dine. Hvis du ikke allerede har lagt til denne kolonnen i rapportene, må du gjøre det nå:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Velg Endre kolonner på rullegardinmenyen.
 5. Klikk på Konverteringer under «Velg beregninger».
 6. Velg Alle konv. ved å klikke på pilikonet.

«Alle konverteringer»-kolonnen vises heretter i rapportene dine. «Butikksalg (direkteopplasting)» er tilgjengelige på kampanje-, annonsegruppe- og søkeordnivå, og de kan segmenteres etter enhet. For å se butikksalg atskilt fra de andre konverteringene dine, for eksempel telefonsamtaler eller handlinger på nettstedet, følger du veiledningen nedenfor for å segmentere kolonnene. Før du setter i gang, må du påse at du har lagt til Alle konverteringer-kolonnen i rapportene dine.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på segmentikonet Segment. Velg Konverteringer og så Konverteringsnavn.
 4. Nå er dataene i radene oppført etter type konverteringshandling. Du kan se dataene om butikksalg i den aktuelle raden for konverteringshandlinger fra «Butikksalg (direkteopplasting)».

Hvis du vil se butikksalgene i en separat kolonne uten å måtte segmentere kampanjene dine, kan du også legge til en egendefinert kolonne ved å følge veiledningen nedenfor. Før du setter i gang, må du påse at du har lagt til Alle konverteringer-kolonnen i rapportene dine.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner, og velg deretter Endre kolonnene.
 4. Velg «Egendefinerte kolonner»-kategorien til venstre.
  1. Hvis du aldri før har opprettet egendefinerte kolonner, vises det en dialogboks.
  2. Hvis du har opprettet egendefinerte kolonner tidligere, klikker du på + Kolonne.
 5. Skriv inn navnet på den nye kolonnen i Kolonnenavn-feltet. Dette navnet vises i overskriften.
 6. I «Kolonnebeskrivelse»-feltet skriver du en beskrivelse av kolonnen. Teksten du skriver her vises når du holder markøren over ? ved siden av kolonnenavnet.
 7. Klikk på Beregning-menyen, og velg Konverteringer og så Alle konv
 8. Klikk på Konverteringer i listen nedenfor, og velg så Konverteringskilde
 9. Under «Valgt segment» velger du «Butikksalg (direkteopplasting)» som kilde. 
 10. Klikk på Lagre. Den nye kolonnen legges automatisk til blant kolonnene dine.
 11. Klikk på Bruk for å bruke den egendefinerte kolonnen i datatabellen din.

Merk: Hvis du har flere butikksalg (direkteopplasting), kan du segmentere etter konverteringsnavn etter at du har opprettet den egendefinerte kolonnen.

Slik laster du opp transaksjoner for flere kontoer fra én fil

Alle de aktuelle kontoene må være knyttet sammen via en delt managerkonto (Mitt kundesenter-konto) for å kunne gjøre dette. Du laster opp filene dine til denne managerkontoen.

 • Hvis konverteringssporing via flere kontoer er aktivert: Du må opprette de importerte konverteringshandlingene dine på managerkontonivå, og du må sørge for at alle de enkelte administrerte kontoene har managerkontoen som konverteringskonto. Samsvar registreres i alle de underordnede kontoene som bruker managerkontoen som «konverteringskonto», når du laster opp transaksjoner til managerkontoen.
 • Hvis managerkontoen ikke brukes som konverteringskonto for enkelte kontoer: Du må opprette konverteringshandlinger for butikksalg for hver av disse kontoene og importere transaksjoner separat til disse kontoene. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet blir ikke konverteringer for butikksalg deduplisert for kontoene som ikke bruker konverteringssporing via flere kontoer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt