Качване на офлайн транзакции

След като настроите Продажби в магазини (директно качване) като тип реализация, имате готовност да започнете да качвате офлайн транзакции в Google.

В тази статия се обяснява как да настроите данните си за офлайн транзакции и събития и как да ги качвате в Google Ads.

Начин на работа

Ще трябва да настроите данните за офлайн транзакции/събития за качване в Google. Можете да качвате данните за транзакции директно в Google Ads или да работите с партньори трети страни. Попитайте представителя за профила си за използването на партньор трета страна за проследяване на офлайн реализациите си. 

Инструкции

Изпълнете инструкциите по-долу, за да настроите данните си за офлайн транзакции/събития. Можете да качвате поверителни данни за клиенти, които вече сте хеширали, чрез алгоритъма SHA256, или може да качвате такива данни като неформатиран текст чрез еднократни качвания на CSV файлове в рамките на интерфейса на Google Ads и те автоматично ще бъда хеширани вместо Вас чрез същия алгоритъм SHA256, който е отрасловият стандарт за еднопосочно хеширане.

Имайте предвид следното

Не е необходимо да предоставяте всички типове данни, свързани с информацията за клиенти (4b-4h). Но ако предоставяте възможно най-много, ще помогнете за увеличаване на процента Ви на съответствие.

Качване на хеширани данни като неформатиран текст

 1. Изтеглете CSV шаблона за качване на реализации (Забележка: Хеширане от страната на клиента не се поддържа за качвания с Excel или Google Таблици). Не премахвайте реда, започващ с „Имейл“. В противен случай импортирането няма да работи.
  1. Уверете се, че данните Ви не включват допълнителни графи или друга информация, различна от изискваната в шаблона.
  2. Не забравяйте да предоставите и двата параметъра:
   • Процент на лоялност: Това е частта от общите продажби, която можете да свържете с програма за лоялност на клиентите. Частта трябва да е между 0 и 1 (като изключваме 0).
   • Процент на качване на транзакциите: Това е съотношението на продажбите, които качвате, към общите продажби, които можете да свържете с клиент. Частта трябва да е между 0 и 1. Ако например качвате половината продажби, които можете да свържете с клиент, процентът на качване на транзакции ще бъде 0,5 или 50% (като изключваме 0).
 2. Изберете как да въведете часовата си зона във файла:
  1. Ако датата и часът на различните реализации са изцяло в една и съща зона, настройте часовата зона само веднъж в реда „Параметри“.
  2. Ако датата и часът на различните реализации попадат в различни часови зони, добавете часовата зона за всяка дата и час на реализация, като използвате графата „Conversion Time“. Вижте инструкциите и таблицата под „Conversion Time“ в стъпка 4 по-долу. Ако не въведете часова зона в реда „Параметри“, ще трябва да предоставите в него само процента на лоялност и процента на качване на транзакциите.
  3. Също така можете да въведете часова зона както в реда „Параметри“, така и в „Conversion Time“. Часовата зона, посочена в „Conversion Time“, ще се използва първо, а ако в някоя реализация липсва часовата зона, ще се използва посочената в „Параметри“.
 3. Използвайте един от следните формати за въвеждане на часовата зона:
  1. Въведете идентификационния номер на часовата си зона от този списък. Този метод се препоръчва с цел избягване на грешки при преминаването към лятно часово време.
  2. Посочете отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „-“, следвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100.) Ако използвате средно време по Гринуич, трябва само да въведете +0000.
 4. След това добавете нов ред за всяка офлайн транзакция, като попълните графите по следния начин:
  1. Имейл:
   • Имейл адресите ще бъдат хеширани автоматично в Google Ads чрез SHA256 след изпращането
   • Можете да предоставите до 3 имейл адреса. В зависимост от броя на предоставяните от Вас имейл адреси, можете да имате до 3 графи със заглавка „Имейл“.
   • Използвайте само малки букви
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на имейл адреса
   • Премахнете интервалите пред знака „@“
   • Примери: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Телефонен номер:
   • Телефонният номер ще бъде хеширан автоматично в Google Ads чрез SHA256 след изпращането
   • Можете да предоставите до 3 телефонни номера. В зависимост от броя на предоставяните от Вас телефонни номера (или други формати), можете да имате до 3 графи със заглавка „Телефонен номер“
   • Телефонните номера трябва да бъдат форматирани в съответствие със стандарта E.164 и се състоят от префикса „+“, последван от кода на държавата и номера на абоната (който може да включва национален код за дестинация или регионален код)
   • Примери: +12038271234, +442071838750
  3. Собствено име:
   • Собственото име ще бъде хеширано автоматично в Google Ads чрез SHA256 след изпращането
   • Използвайте само малки букви
   • Допускат се ударения
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на името
   • Примери: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Фамилия:
   • Фамилното име ще бъде хеширано автоматично в Google Ads чрез SHA256 след изпращането
   • Допускат се ударения
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на името
   • Примери: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Град:
   • Името на града ще остане нехеширано
   • Използвайте само малки букви
   • Допускат се ударения
   • Примери: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Щат:
   • Имената на щати ще останат нехеширани
   • Използвайте само малки букви
   • Приемаме и 2-буквени съкратени имена на щати за САЩ (те могат да са с главни букви)
   • Пример: CA, california, new york, maharastra
  7. Пощенски код:
   • Пощенският код ще остане нехеширан
   • Приемаме американски и международни пощенски кодове
   • За САЩ:
    1. Допускат се 5-цифрени кодове
    2. Допускат се също 5-цифрени кодове с 4-цифрено разширение след тях, като това може да подобри процента на съответствие
   • За всички останали държави
    1. Не въвеждайте разширения на пощенски кодове
   • Пример: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Държава:
   • Името на държавата ще остане нехеширано
   • Използвайте двубуквените кодове на държавите по ISO
   • Включете кода на държавата дори ако всичките Ви данни на клиенти са от една и съща държава
   • Пример: US, DE, FR, AU, JP
  9. Име на реализацията: Името на действието, водещо до реализация, за което искате да импортирате реализацията. Важно е да го изписвате точно по същия начин, включително главните букви, както при създаването на действието в профила си в Google Ads.
  10. Conversion Time: Датата и часът на осъществяване на реализацията. В таблицата по-долу е даден списък с приемливите формати на датата (напр. ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс). Можете да добавите часова зона към датата и часа на реализациите, като използвате един от последните четири посочени формата. Заменете „+z“ с отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „–“, последвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е -0500, а за Берлин е +0100.) Също така можете да замените „zzzz“ с идентификационния номер на часовата зона от този списък.
   Формат Примери
   ММ/дд/гггг чч:мм:сс пп „08/14/2012 5:01:54 PM“
   МММ дд,гггг чч:мм:сс пп „Aug 14, 2012 5:01:54 PM“
   ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс „08/14/2012 17:01:54“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс „2012-08-14 13:00:00“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс „2012-08-14T13:00:00“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14 13:00:00+0500“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14T13:00:00-0100“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“

    

  11. Conversion Value: Число, представляващо стойността, която придавате на реализацията (приемат се само положителни числа).
  12. Conversion Currency (незадължително поле): валутата, в която ще бъде предоставена стойността на реализацията Ви. Ще използвате това, ако отчитате стойността на реализациите в повече от една валута или имате няколко профила, които биват таксувани в различни валути. Използвайте трибуквените валутни кодове по стандарт ISO 4217, като например USD за американски долари или JPY за японски йени.

Качване на хеширани данни

 1. Изтеглете шаблона за качване на реализации (изтегляне: Excel, CSV или Google Таблици). Не премахвайте реда, започващ с „Имейл“. В противен случай импортирането няма да работи.
  1. Уверете се, че данните Ви не включват допълнителни графи или друга информация, различна от изискваната в шаблона.
  2. Не забравяйте да предоставите и двата параметъра:
   • Процент на лоялност: Това е частта от общите продажби, която можете да свържете с програма за лоялност на клиентите. Частта трябва да е между 0 и 1 (като изключваме 0).
   • Процент на качване на транзакциите: Това е съотношението на продажбите, които качвате, към общите продажби, които можете да свържете с клиент. Частта трябва да е между 0 и 1. Ако например качвате половината продажби, които можете да свържете с клиент, процентът на качване на транзакции ще бъде 0,5 или 50%.
 2. Изберете как да въведете часовата си зона във файла:
  1. Ако датата и часът на различните реализации са изцяло в една и съща зона, настройте часовата зона само веднъж в реда „Параметри“.
  2. Ако датата и часът на различните реализации попадат в различни часови зони, добавете часовата зона за всяка дата и час на реализация, като използвате графата „Conversion Time“. Вижте инструкциите и таблицата под „Conversion Time“ в стъпка 4 по-долу. Ако не въведете часова зона в реда „Параметри“, ще трябва да предоставите в него само процента на лоялност и процента на качване на транзакциите.
  3. Също така можете да въведете часова зона както в реда „Параметри“, така и в „Conversion Time“. Часовата зона, посочена в „Conversion Time“, ще се използва първо, а ако в някоя реализация липсва часовата зона, ще се използва посочената в „Параметри“.
 3. Използвайте един от следните формати за въвеждане на часовата зона:
  1. Въведете идентификационния номер на часовата си зона от този списък. Този метод се препоръчва с цел избягване на грешки при преминаването към лятно часово време.
  2. Посочете отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „-“, следвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100.) Ако използвате средно време по Гринуич, трябва само да въведете +0000.
 4. След това добавете нов ред за всяка офлайн транзакция, като попълните графите по следния начин:
  1. Имейл:
   • Имейл адресът трябва да бъде хеширан чрез SHA256
   • Можете да предоставите до 3 имейл адреса. В зависимост от броя на предоставяните от Вас имейл адреси, можете да имате до 3 графи със заглавка „Имейл“.
   • Използвайте само малки букви
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на имейл адреса
   • Премахнете интервалите пред знака „@“
   • Примери: user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@googlemail.com
  2. Телефонен номер:
   • Телефонният номер трябва да е хеширан чрез SHA256
   • Можете да предоставите до 3 телефонни номера. В зависимост от броя на предоставяните от Вас телефонни номера (или други формати), можете да имате до 3 графи със заглавка „Телефонен номер“
   • Телефонните номера трябва да бъдат форматирани в съответствие със стандарта E.164 и се състоят от префикса „+“, последван от кода на държавата и номера на абоната (който може да включва национален код за дестинация или регионален код)
   • Примери: +12038271234, +442071838750
  3. Собствено име:
   • Собственото им трябва да е хеширано чрез SHA256
   • Използвайте само малки букви
   • Допускат се ударения
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на името
   • Примери: tom, renée, marie-astrid, john
  4. Фамилия:
   • Фамилията трябва да е хеширана чрез SHA256
   • Допускат се ударения
   • Премахнете допълнителните интервали преди, след или в рамките на името
   • Примери: gupta, o'calloway, cox-cohen, mcdonnell
  5. Град:
   • Името на града не трябва да е хеширано
   • Използвайте само малки букви
   • Допускат се ударения
   • Примери: san francisco, new york, paris, münchen
  6. Щат:
   • Името на щата не трябва да е хеширано
   • Използвайте само малки букви
   • Приемаме и 2-буквени съкратени имена на щати за САЩ (те могат да са с главни букви)
   • Пример: CA, california, new york, maharastra
  7. Пощенски код:
   • Пощенският код не трябва да е хеширан
   • Приемаме американски и международни пощенски кодове
   • За САЩ:
    1. Допускат се 5-цифрени кодове
    2. Допускат се също 5-цифрени кодове с 4-цифрено разширение след тях, като това може да подобри процента на съответствие
   • За всички останали държави
    1. Не въвеждайте разширения на пощенски кодове
   • Пример: 94109, 94109-1234, 103-8011, W1J 0BH
  8. Държава:
   • Името на държавата не трябва да е хеширано
   • Използвайте двубуквените кодове на държавите по ISO
   • Включете кода на държавата дори ако всичките Ви данни на клиенти са от една и съща държава
   • Пример: US, DE, FR, AU, JP
  9. Име на реализацията: Името на действието, водещо до реализация, за което искате да импортирате реализацията. Важно е да го изписвате точно по същия начин, включително главните букви, както при създаването на действието в профила си в Google Ads.
  10. Conversion Time: Датата и часът на осъществяване на реализацията. В таблицата по-долу е даден списък с приемливите формати на датата (напр. ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс). Можете да добавите часова зона към датата и часа на реализациите, като използвате един от последните четири посочени формата. Заменете „+z“ с отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „–“, последвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е -0500, а за Берлин е +0100.) Също така можете да замените „zzzz“ с идентификационния номер на часовата зона от този списък.
   Формат Примери
   ММ/дд/гггг чч:мм:сс пп „08/14/2012 5:01:54 PM“
   МММ дд,гггг чч:мм:сс пп „Aug 14, 2012 5:01:54 PM“
   ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс „08/14/2012 17:01:54“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс „2012-08-14 13:00:00“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс „2012-08-14T13:00:00“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14 13:00:00+0500“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14T13:00:00-0100“
   гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles“
   гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“

    

  11. Conversion Value: Число, представляващо стойността, която придавате на реализацията (приемат се само положителни числа).
  12. Conversion Currency (незадължително поле): валутата, в която ще бъде предоставена стойността на реализацията Ви. Ще използвате това, ако отчитате стойността на реализациите в повече от една валута или имате няколко профила, които биват таксувани в различни валути. Използвайте трибуквените валутни кодове по стандарт ISO 4217, като например USD за американски долари или JPY за японски йени.

Качване на данни за офлайн събития

За да импортирате офлайн реализациите си в Google Ads, трябва да качите съдържащия ги файл в профила си в програмата или в профил на мениджър (МКЦ).

Важно: След като създадете ново действие, водещо до реализация, изчакайте от 4 до 6 часа, преди да качите реализации за него. Ако качите реализации в рамките на първите от 4 до 6 часа, ще получите грешка и ще трябва повторно да ги качите.

Еднократно качване

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху Качвания от страничното меню.
 5. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 6. За да изтеглите шаблона, съответстващ на типа реализации, които искате да импортирате, кликнете върху Към шаблоните. Можете да изберете Excel, CSV или Google Таблици, за да качите реализациите от кликвания, обаждания или продажби в магазини.
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Изберете „Източник“, от който искате да качвате: Качване на файл, Google Таблици, HTTPS или SFTP.
  1. Ако изберете Качване на файл или Google Таблици, кликнете върху Избор на файл, за да изберете файла, който искате да качите.
  2. Ако изберете HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и парола за достъп до него.
 9. Кликнете върху бутона Качване и визуализация или Качване и прилагане.
  1. Ако кликнете върху „Качване и визуализация“, ще видите визуализация за това колко реда са качени успешно и колко грешки са възникнали. Когато сте доволни от данните си, кликнете върху Прилагане на файла, за да започнете обработката, след като всички редове бъдат качени. (Не забравяйте, че след този момент няма опция за отмяна.)
  2. Ако кликнете върху „Качване и прилагане“, файлът ще започне да се обработва, след като всички редове бъдат качени.
 10. За да видите повече подробности за състоянието на качването (включително всякакви грешки при качването), кликнете върху графата „Резултати“.

Насрочено качване

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху Качвания от страничното меню.
 5. Кликнете върху Графици.
 6. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 7. Изберете „Източник“, от който искате да качвате: Google Таблици, HTTPS, или SFTP.
  1. Ако изберете Google Таблици, кликнете върху Избор на файл file, за да изберете файла, който искате да качите.
  2. Ако изберете HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и парола за достъп до него.
 8. Задайте график, като изберете „Честота“ и „Час“ от деня, когато искате да се осъществяват качванията Ви. Можете да насрочвате ежеседмични или ежедневни качвания за всяко време от деня.
 9. Кликнете върху Запазване и визуализация, за да запазите графика си.
 10. Ще видите запазения си график в таблицата. За да редактирате, поставяте на пауза или премахвате график, отидете на графата „Действия“ и кликнете върху Опции. Изберете Редактиране, Поставяне на пауза или Премахване.
 11. След всяка редакция кликвайте върху Запазване и визуализация. Ако премахнете график, потвърдете, че искате да го премахнете, като кликнете върху Премахване.

Използване на API на Google Ads (API на AdWords)

Собствениците или администраторите на профили могат да използват и API на Google Ads (API на AdWords) за качване на файлове с данни и управление на реализациите си от Продажби в магазина (директно качване). Рекламодателите могат да създават действия, водещи до реализация, да качват файлове с данни или да редактират конфигурации чрез API. Научете повече за API на Google Ads (API на AdWords).

Допълнителни указания

Кликнете върху разделите по-долу за указания, които да следвате, докато импортирате транзакциите си.

Определяне на момента за качване

Офлайн транзакциити, качени повече от 90 дни след датата на транзакцията, няма да бъдат импортирани в Google Ads, което означава, че няма да се показват в статистическите данни за реализациите Ви.

Качване на една и съща транзакция няколко пъти

Една и съща транзакция не може да бъде импортирана повече от един път. Затова, ако опитате да качите транзакция със същата комбинация от информация за клиента, „Име на реализацията“, „Стойност на реализацията“, дата и час, Google Ads няма да я вземе под внимание, за да не допусне дублиране на реализации.

Преглед на състоянието на качването

Щом файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него в горната част на таблицата. Проверете графата „Състояние“, за да видите дали работата Ви е завършена. Импортирането на файла може да отнеме няколко минути. След като завърши, в графата „Състояние“ ще видите обобщена информация, съдържаща следните актуализирани данни:

Състояние Подробности
Визуализира се... Ако кликнете върху Качване и визуализация, ще видите визуализация на качените записи. За да започнете да обработвате, кликнете върху падащото меню Действие и изберете Прилагане. (Не забравяйте, че след този момент няма опция за отмяна.)
Обработва се... Ако кликнете върху Прилагане или Качване и прилагане, ще започнете да обработвате качените си записи.
В готовност за прилагане Файлът е качен и можете да кликнете върху Прилагане, за да започнете да го обработвате.
Приложен Файлът Ви е обработен успешно и реализациите са добавени към профила Ви.
Неуспешно Файлът Ви има проблеми с обработката или броят на съответстващите записи след обработката е нисък.

Какво да направите, ако има грешки

Понякога е възможно да възникне проблем, поради който целият файл не може да бъде обработен. Ако това се случи, изпълнете следните стъпки, за да отстраните неизправностите с файла си:

 1. Кликнете върху връзките в графата „Резултати“, за да видите повече подробности за състоянието на качването (включително всякакви грешки при качването). Тези връзки ще са налице за 3 дни след качването.
 2. Прегледайте новата графа „Състояние“, за да намерите всички редове, означени с грешка. Графата „Промяна“ съдържа номера на реда, който можете да използвате, за да откриете съответния ред в файла с транзакциите си.
 3. Направете необходимите корекции във файла си, запазете го и след това го качете отново. Можете да качите отново целия файл заедно с предходните промени (тъй като Google Ads няма да вземе под внимание редовете, които вече са импортирани). 

Преглед на импортираните Ви реализации в Google Ads

Може да са необходими до 48 часа, за да се покажат статистическите данни за реализациите в профила Ви в Google Ads Реализациите от Продажби в магазини (директно качване) ще бъдат добавени към графата „Всички реализации“ в отчетите за кампаниите Ви. Ако все още не сте добавили тази графа към отчетите си, трябва да го направите:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху иконата на графите Графи над таблицата със статистическите данни.
 4. Изберете Промяна на графи от падащото меню.
 5. В „Избиране на показатели“ кликнете върху Реализации.
 6. Изберете Всички реал., като кликнете върху иконата на стрелка.

Графата „Всички реализации“ вече ще се показва във всичките Ви отчети. Продажби в магазини (директно качване) са налице на ниво кампания, рекламна група и ключова дума и могат да бъдат сегментирани по устройство. За да видите продажбите в магазина си отделно от останалата част от реализациите си, като например действия на уебсайта или обаждания, изпълнете инструкциите по-долу, за да сегментирате графите си. Преди да започнете, уверете се, че вече сте добавили графата „Всички реализации“ към отчетите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране. Изберете Реализации, след което – Име на реализацията.
 4. Вече ще виждате редове, посочващи данни за всяко действие, довело до реализация. Потърсете реда за действието, довело до реализация от Продажби в магазини (директно качване), за да видите тези данни.

За да виждате продажбите в магазина в отделна графа, без да сегментирате кампаниите си, може да добавите и персонализирана графа, като изпълните инструкциите по-долу. Преди да започнете, уверете се, че вече сте добавили графата „Всички реализации“ към отчетите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху иконата на графите Графи, след което изберете Промяна на графи.
 4. Изберете категорията „Персонализирани графи“ вляво.
  1. Ако никога преди не сте създавали персонализирана графа, ще видите диалогов прозорец.
  2. Ако вече сте създавали персонализирана графа, кликнете върху + Графа.
 5. В полето „Име на графата“, въведете името на новата си графа. То ще се показва в заглавката.
 6. В полето „Описание на графата“ въведете описанието й. Текстът, който въведете тук, ще се показва винаги когато задържите курсора на мишката върху иконата на ? до името на графата.
 7. Кликнете върху менюто Показател и изберете Реализации, след което Всички реал
 8. В списъка по-долу кликнете върху Реализации, след което изберете Източник на реализациите
 9. Под „Избран сегмент“ изберете източника на Продажби в магазини (директно качване). 
 10. Кликнете върху Запазване. Новата персонализирана графа се добавя автоматично към графите Ви.
 11. Кликнете върху Прилагане, за да приложите персонализирането на графите към таблицата с данните си.

Забележка: Ако имате няколко действия, водещи до реализация, за Продажби в магазини (директно качване), можете да сегментирате по имената на реализациите, след като създадете персонализираната графа.

Как да качите транзакции за няколко профила от един файл

За целта всички въпросни профили трябва да бъдат свързани от споделен профил на мениджър (МКЦ). Ще качвате всичките си файлове в този профил.

 • Ако е активирано проследяване на реализациите към профил в МКЦ: Трябва да създадете импортираните си действия, водещи до реализация, на ниво профил на мениджър и да се уверите, че всички отделни управлявани профили използват профила на мениджър като „профил за реализации“.
 • Ако някои профили не използват профила на мениджър като профил за реализации: Ще трябва да създадете действията си, водещи до реализация от Продажби в магазини, за всеки един от тези профили и да импортирате транзакциите поотделно за тях. Обърнете внимание, че в този случай дублирането на реализациите от Продажби в магазини няма да бъде премахнато от профилите, които не използват проследяване на реализациите към профил в МКЦ.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си