Tworzenie i planowanie raportów skuteczności na koncie menedżera

Możesz tworzyć i pobierać raporty skuteczności na poziomie konta i kampanii dotyczące wszystkich zarządzanych kont, w tym połączonych z podrzędnymi kontami menedżera. Możesz także zarządzać tymi raportami.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć raporty i zarządzać nimi na koncie menedżera.
 

Edytowanie raportów na koncie menedżera 

W nowej wersji Google Ads dla niektórych reklamodawców możesz pobrać raporty konta menedżera utworzone w poprzedniej wersji, ale nie możesz wprowadzać w nich żadnych zmian.

Pobieranie raportów na poziomie konta

Ze stron „Skuteczność”, „Ustawienia subkonta” i „Budżet” na koncie menedżera możesz pobrać raporty na poziomie konta dla wybranych kont lub dla wszystkich kont klientów. W tym celu:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.

 2. Kliknij Konta w menu po lewej stronie.
 3. Sprawdź, czy tabela zawiera zakres dat, kolumny, filtry i segmenty, które chcesz umieścić w raporcie. Segmenty zastosowane do danych w tabeli są wyświetlane w raporcie w postaci kolumn.
 4. Kliknij ikonę pobierania download icon.
 5. Wybierz format raportu (na przykład CSV, PDF). Pobieranie raportu rozpocznie się automatycznie.

Tworzenie raportów i zarządzanie nimi na stronie „Raporty”

Na stronie „Raporty” na koncie menedżera można tworzyć i planować raporty dla wszystkich zarządzanych kont, a także zarządzać nimi. Przechowujemy wszystkie zaplanowane raporty oraz maksymalnie 100 niezaplanowanych raportów i wyświetlamy je na stronie „Raporty”. Ta liczba nie jest wliczana do limitów raportów, które można przechowywać w centrach raportów na poszczególnych kontach klientów. Gdy osiągniesz limit, stare raporty będą zastępowane nowymi.

Aby utworzyć raport na stronie Raporty:

 1. Kliknij ikonę raportowania  w prawym górnym rogu konta i wybierz Raporty.
 2. Kliknij przycisk plusa  w lewym górnym rogu strony i określ, jak mają być prezentowane dane w raporcie (wybierz tabelę lub typ wykresu).

Nowy raport otworzy się w edytorze raportów. Możesz go dostosować, używając opisanych niżej opcji.

Wskazówka

Zamiast tworzyć raport od podstaw, możesz kliknąć menu Wstępnie zdefiniowane raporty na stronie raportów i wybrać jeden z gotowych szablonów pozwalających uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania związane z Twoimi danymi. Więcej informacji o wstępnie zdefiniowanych raportach. Na kontach menedżera dostępny jest dodatkowy wstępnie zdefiniowany raport „Konto”, który zawiera podstawowe dane o skuteczności zarządzanych kont.

Formaty raportów

Możesz pobrać raporty w jednym z następujących formatów:

 • .csv programu Excel

 • .csv
 • .tsv
 • .xml
 • .csv.gz
 • .pdf
 • .xml.gz

Zakres dat

Aby filtrować dane raportu według daty, kliknij selektor zakresu dat w prawym górnym rogu edytora raportów i wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych zakresów dat lub kliknij opcję Niestandardowy, by ustawić własny zakres dat. Możesz też wyświetlić raport, który porównuje dwa zakresy dat. Kliknij przełącznik Porównaj w lewym dolnym rogu selektora zakresu dat i wybierz zakresy dat do porównania.

Segmenty

Stosowanie segmentów w raportach wygląda tak samo jak na kontach klientów. Po wyświetleniu raportu kliknij ikonę segmentowania Segmentuj, a następnie wybierz opcję, według której chcesz segmentować dane, np. Typ kliknięcia lub Urządzenie.

Konta i kampanie

Możesz wyświetlać w raportach dane ze wszystkich lub tylko z wybranych kont klientów i kampanii.

Aby wyświetlać dane tylko z wybranych kont:

 1. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok opcji „Wszystkie konta” w prawym górnym rogu edytora raportów.
 2. W menu wybierz, jak mają być porządkowane konta – według nazwy konta lub etykiety konta.
 3. Zaznacz pole obok kont, które chcesz dodać do raportu.
 4. Kliknij Zapisz. Jeśli wybierzesz kilka kont, zobaczysz podgląd raportu, a niektóre dane zostaną wyszarzone. Dane ze wszystkich wybranych kont będą widoczne dopiero po pobraniu raportu.

Wiersze i kolumny

Podczas tworzenia nowego raportu określasz, które dane mają zostać w nim uwzględnione. Aby dodać wiersze i kolumny do raportu, przeciągnij kafelki z paska bocznego po lewej stronie do niebieskiego obszaru na środku strony. Aby usunąć kafelki, kliknij znak X obok ich nazwy.

Jeśli otworzysz jeden z gotowych, wstępnie zdefiniowanych raportów, będzie on zawierał zestaw domyślnych wierszy i kolumn. Możesz dodać kolumny do wstępnie zdefiniowanego raportu lub je usunąć w taki sam sposób, jak w przypadku raportów utworzonych samodzielnie.

Oprócz standardowych kolumn, które można dodać do każdego raportu, w przypadku kont menedżera dostępne są następujące kolumny:

 • Konto: nazwa konta wpisana przez użytkownika, który utworzył konto.
 • Identyfikator klienta: identyfikator klienta przypisany do konta Google Ads.
 • Etykiety na koncie: etykiety zapisane na poziomie konta.

Filtry

Za pomocą filtrów możesz uwzględnić w raporcie tylko te dane, które Cię najbardziej interesują.

 1. Kliknij ikonę filtrowania Filtruj w prawym górnym rogu strony.
 2. Wybierz opcję filtrowania i utwórz filtr.
  • Wszystkie filtry raportu umożliwiają wybór elementów z listy.
  • Niektóre filtry raportu oferują również możliwość określenia warunku filtra. Możesz na przykład zastosować filtr raportu wyświetlający tylko reklamy, które uzyskały co najmniej 1000 kliknięć.
 3. Po utworzeniu filtra kliknij Zastosuj.

Możesz wysłać jednorazowo e-maila z raportem lub zaplanować wysyłanie raportów w określonych odstępach czasu do siebie i innych użytkowników mających dostęp do Twojego konta. Pamiętaj, że użytkownicy, którzy mają dostęp tylko do e-maili na Twoim koncie menedżera, będą otrzymywać raporty, jeśli zdecydujesz się udostępnić raport „Wszystkim użytkownikom konta z dostępem do wyświetlania raportów”. Dowiedz się, jak udostępnić raport e-mailem.

Edytowanie zapisanych raportów

Utworzony raport pojawi się na stronie „Raporty” razem z informacjami o czasie jego utworzenia i użytkowniku, który go utworzył. Ikona obok raportu wskazuje, że można go edytować. Kliknij raport, by wprowadzić w nim zmiany w edytorze raportów. Więcej informacji o dostosowywaniu raportów w Edytorze raportów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem