Opprett egendefinerte rapporter med Rapportredigereren

Med Rapportredigereren kan du velge dataene som skal tas med i rapporten din, og hvordan de skal presenteres. Du kan også sortere og filtrere dataene slik du ønsker det, og velge blant en rekke formater for å laste ned rapportene eller sende dem via e-post. Med Rapportredigereren kan du enkelt tilpasse rapporter, slik at du kan fokusere på dataene som er viktigst for deg.

I denne artikkelen forklarer vi de forskjellige oppgavene du må utføre i Rapportredigereren når du oppretter rapporter.

Før du begynner

For å kunne bruke Rapportredigereren på en effektiv måte må du gjøre deg kjent med de ulike delene av verktøyet.

Veiledning

Slik oppretter du rapporter

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst til høyre i kontoen, og velg deretter Rapporter.
 3. Klikk på plussknappen øverst til venstre på siden, og velg deretter Tabell, Linjediagram, Stolpediagram, Sektordiagram eller Punktdiagram.
 4. Dra felt inn på lerretet, og slipp dem i et av de blå fremhevede områdene. Hyllen oppdateres automatisk, og du kan se dataene dine på lerretet.
  • Du kan også lage rapporter ved å skrive forespørselen din på engelsk i søkefeltet . Du kan for eksempel skrive «sort campaigns and clicks by cost» (sortér kampanjer og klikk etter kostnad), så opprettes en rapport for deg i Rapportredigereren. I Rapportredigereren kan du få forslag som er til hjelp for at du skal kunne sette deg inn i oppgavene du kan gjøre med denne funksjonen.

   Nedenfor ser du handlinger som støttes og eksempler på søk du kan bruke til å opprette rapporter. Du kan skrive inn kombinasjoner og varianter av disse søkene for å opprette rapporter.

   • Opprett en rapport: Angi opplysningene du ønsker å ta med i rapporten. Du kan for eksempel skrive dette:

    • Clicks, impressions, and cost (Klikk, visninger og kostnad)

    • Show me campaigns and clicks (Vis kampanjer og klikk)

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost (Klikk, visninger og kostnad, sortert etter kostnad). Opprett en rapport med informasjon om klikk, visninger og kostnader, og sortér den deretter etter pris.

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost (Klikk, visninger og kostnad siste de 14 dagene, sortert etter kostnad). Opprett en rapport med informasjon om klikk, visninger og kostnader, sortert etter pris, og filtrer dataene helt ned til de siste 14 dagene.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks (Vis kampanjer med mer enn 100 klikk). Opprett en rapport med informasjon om kampanjer og klikk, og filtrer den helt ned til kampanjene som har fått mer enn 100 klikk.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 (Vis kampanjer med mer enn 100 klikk). Opprett en rapport med informasjon om kampanjer og klikk, og filtrer den helt ned til kampanjene som har fått mer enn 100 klikk.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days (Vis kampanjer med mer enn 100 klikk de siste 30 dagene). Opprett en rapport med informasjon om kampanjer og klikk, og filtrer den helt ned til kampanjer som har fått mer enn 100 klikk i løpet av de siste 30 dagene.

   • Endre rapporter: Du kan også endre rapporten du ser på. Hvis du for eksempel har en rapport med informasjon om kontoens klikk for de siste sju dagene delt inn etter kampanje, filtrert etter kampanjene som har fått mer enn 100 klikk, kan du be om at dette utføres i Rapportredigereren:

    • Add impressions, ctr (Legg til visninger, klikkfrekvens). Legg til kolonner for visninger og klikkfrekvens («CTR») i den eksisterende rapporten.

    • Convert to line chart (Konverter til linjediagram). Konverter tabellen din til et linjediagram. Hvis tabellen har flere kolonner enn diagrammet har plass til, kan du velge hvilke kolonner du ønsker å beholde.

    • Filter for clicks less than 100 (Filtrer for færre enn 100 klikk). Behold resten av rapporten slik den er, men endre filteret for klikk til et «<100 filter». Du kan også skrive «lower than 100» (mindre enn 100) eller «less than 100» (færre enn 100), og det resulterer i de samme handlingene.

    • Remove clicks (Fjern klikk). Fjern kolonnen for klikk fra tabellen.

    • Remove click (Fjern klikk). Fjern kolonnen for klikk fra tabellen. Enkelte ord kommer til å samsvare, selv om du skriver inn en nær variant av kolonnenavnet, men du kan kontrollere resultatene handlingene dine vil innebære, før du utfører dem.

  • Validering foretas også i Rapportredigereren ved at du får se hva den har utledet ut fra forespørselen din. Du får i tillegg forslag til handlinger som kan utføres. Du kan velge å fortsette med de foreslåtte handlingene, ignorere forslagene eller redigere forespørselen din. 

 5. Hvis du har en managerkonto, kan du se data for flere kontoer i den samme rapporten:
  1. Klikk på blyantikonet Endre ved siden av «Alle kontoer» ovenfor lerretet.
  2. Velg på rullegardinmenyen om du vil se kontoer etter kontonavn eller kontoetikett.
  3. Merk av for kontoene du vil ta med i rapporten.
  4. Klikk på Lagre. Hvis du velger mer enn én konto, ser du en forhåndsvisning av hvordan rapporten kommer til å se ut, på lerretet. Noen av dataene er nedtonet. For å se dataene for alle valgte kontoer må du laste ned rapporten.
 6. Nå som du har opprettet rapporten, kan du begynne å finstemme analysen din:
  • For å omorganisere felter: dra og slipp dem i hyllen.
  • For å endre datoperioden for rapporten: Bruk datovelgeren øverst til høyre på siden.
  • For å fjerne en dimensjon eller beregning fra rapporten: Finn den aktuelle dimensjonen eller beregningen i hyllen, og klikk på lukkeknappen (X) ved siden av navnet.
 7. For å se eller redigere rapporten senere: Lagre rapporten. Finn ut hvordan du åpner lagrede rapporter.

Slik sorterer du data i tabeller

Når du sorterer, blir ingenting fjernet fra eller skjult i tabellen. Dataene blir bare omorganisert. Hvis du vil sortere en kolonne, klikker du på kolonneoverskriften:

 • Første gang du klikker på overskriften, sorteres kolonnen i stigende rekkefølge.
 • Den andre gangen du klikker på overskriften, sorteres kolonnen i synkende rekkefølge.

Tips

Ved å sortere flere kolonner kan du organisere tabellene etter behov. Når du sorterer flere kolonner, er det viktig å huske på at sorteringsrekkefølgen har stor betydning. Det kan derfor være nyttig å ha prioriteringer i bakhodet. Prøv å sortere kolonnen med minst viktig informasjon først, og kolonnen med den viktigste informasjonen sist. Da blir de viktige dataene du sorterer sist, den primære sorteringskolonnen.

Slik bruker og fjerner du filtre

Du kan bruke rapport- og tabellfiltre for å skjule data fra tabellen som du ikke trenger å se. 

Bruk et rapportfilter

 1. Klikk på filterikonet Filter øverst til høyre i Rapportredigereren ovenfor hyllen.
 2. Klikk på filterfeltet som vises, for å se filtreringsalternativene.
 3. Velg et filtreringsalternativ, og opprett filteret.
  • For noen rapportfiltre er det mulig å velge elementer fra en liste.
  • For noen rapportfiltre er det også mulig å definere filtervilkår. Du kan for eksempel bruke et rapportfilter for å vise bare de annonsene som har mottatt 1000 klikk eller mer.
 4. Klikk på Bruk når du er ferdig med å opprette filteret.
 5. Gjenta trinn 2, 3 og 4 etter behov hvis du vil legge til flere filtre. Du ser alle filtrene du har opprettet, i filterfeltet.

For å fjerne et rapportfilter klikker du på det i filterfeltet, og klikker deretter på lukkeknappen (X) ved siden av navnet på filteret.

Bruk et tabellfilter

 1. Klikk på filterikonet Filter i kolonneoverskriften. Da åpnes vinduet for tabellfiltre.
 2. Opprett et filter.
  • Hvis du skal bruke et tabellfilter på en beregning, kan du definere et vilkår for å filtrere ut fra den aktuelle beregningen. Du kan for eksempel filtrere etter «Visninger», slik at rapporten bare inneholder data for annonser som har fått mer enn 1000 visninger.
  • Hvis du skal bruke et filter på en dimensjon, for eksempel typen enhet annonsene dine ble vist på, kan du velge fra en liste.
 3. Klikk på Bruk. Da legges filteret til i kolonnen.

For å fjerne et tabellfilter klikker du på filterikonet Filter i kolonneoverskriften, og klikker deretter på Fjern filteret.

Slik endrer du rapportpresentasjonen

I Rapportredigereren kan du se dataene dine i form av en tabell, et linjediagram, et sektordiagram, et stolpediagram eller et punktdiagram. Du har flere alternativer for visning av data, og kan dermed velge den mest effektive måten å analysere og presentere kontostatistikken på. Hvis du vil bytte fra ett alternativ til et annet, klikker du på rullegardinmenyen for tabell eller diagram ovenfor hyllen for Rapportredigereren og velger et alternativ.

Merk

Forskjellige diagrammer kan romme ulike typer data. Når du bytter mellom diagrammer, kan du bli bedt om å endre dimensjonene og beregningene dine for å se dataene i et bestemt diagram. Hvis du har tenkt å konvertere tabellen til et diagram, må du huske at ikke alle tabellfiltre kan overføres til diagrammer.

Slik lagrer du rapporter

Når du ser på en rapport i form av en tabell eller et diagram, kan du lagre den ved å klikke på enten Lagre eller Lagre som øverst til høyre på siden.

 • Bruk Lagre som for å opprette en ny lagret rapport på bakgrunn av den nåværende rapporten.
 • Bruk Lagre for å lagre de siste endringene i en rapport du tidligere har lagret.

For å finne de lagrede rapportene dine klikker du på rapporteringsikonet , og klikker deretter på Rapporter. Klikk på en rapport for å åpne den.

Lagrede rapporter du ikke har åpnet på over 18 måneder, fjernes automatisk fra kontoen din. Du får tilgang til en rapport ved å åpne den eller laste den ned, eller ved å åpne en oversikt som inneholder rapporten.

Slik laster du ned rapporter

Når du har opprettet en rapport, kan du laste den ned ved å klikke på nedlastingsikonet download icon øverst til høyre på Rapporter-siden. Du kan laste ned rapporten i en rekke formater, deriblant CSV og XML.

Slik planlegger og deler du rapporter

I Rapportredigereren kan du planlegge at rapportene dine skal sendes til deg eller andre som har tilgang til kontoen din, via e-post med bestemte intervaller.

 1. Når du ser på rapporten, klikker du på ikonet for e-post og planlegging Klokke.
 2. Fullfør følgende innstillinger:
  1. Velg en eller flere kontobrukere som rapporten skal sendes til.
  2. Velg hvor ofte rapportene skal sendes (f.eks. daglig eller ukentlig) og i hvilket format (f.eks. CSV eller XML).
 3. Klikk på Lagre. Hvis du ikke har lagret rapporten allerede, blir du bedt om å lagre den.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt