Chỉnh sửa hàng loạt từ khóa

Bạn có thể sửa đổi hàng loạt từ khóa bằng cách sử dụng các công cụ, chẳng hạn như Google Ads Editor, API Google Ads (API Google Ads (API AdWords)) hoặc bằng cách sử dụng menu Chỉnh sửa.

Google Ads Editor

Bạn có thể sử dụng Google Ads Editor để sửa đổi hàng loạt từ khóa, đây một ứng dụng có thể tải xuống miễn phí để quản lý tài khoản của bạn. Quy trình đơn giản này gồm các bước sau: tải tài khoản xuống, sửa đổi, rồi tải các chiến dịch đã sửa đổi lên khi bạn đã thay đổi xong.

API Google Ads (API Google Ads (API AdWords))

Bạn có thể sử dụng API Google Ads (API Google Ads (API AdWords)) (Giao diện lập trình ứng dụng), một công cụ cho phép nhà phát triển tạo ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ Google Ads. Nếu tài khoản của bạn lớn hơn hoặc phức tạp thì những ứng dụng này có thể giúp bạn quản lý tài khoản của mình hiệu quả hơn.

Menu chỉnh sửa

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng menu Chỉnh sửa để chỉnh sửa nhiều chi tiết cho nhiều từ khóa cùng lúc.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào chiến dịch chứa từ khóa bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Từ khóa.
  4. Chọn từ khóa bạn muốn chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào danh sách thả xuống Chỉnh sửa và chọn nội dung bạn muốn chỉnh sửa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố