Групово редактиране на ключови думи

Можете да извършите групови промени в ключовите си думи с помощта на инструменти, като Google Ads Редактор или API на Google Ads, или от менюто „Редактиране“.

Google Ads Редактор

Можете да използвате Google Ads Редактор, безплатно приложение за управление на профила Ви, което можете да изтеглите, за да извършвате групови промени в ключовите си думи. Процедурата е лесна: изтегляте профила си, нанасяте промените и когато са окончателни, качвате коригираните си кампании.

API на Google Ads

Можете да използвате API (приложен програмен интерфейс) на Google Ads, инструмент, позволяващ на програмистите да създават приложения, които взаимодействат пряко със сървъра на Google Ads. Ако профилът Ви е по-голям или сложен, тези приложения могат да Ви помогнат да го управлявате по-ефективно.

Меню „Редактиране“

Можете да спестите време, като използвате менюто „Редактиране“, за да правите повече редакции в няколко ключови думи едновременно.

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху кампанията, съдържаща ключовите думи, които искате да редактирате.
  3. Кликнете върху Ключови думи.
  4. Изберете ключовата дума, която искате да редактирате.
  5. Кликнете върху падащия списък Редактиране и изберете какво искате да редактирате.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню