Áp dụng các thay đổi của bạn cho chiến dịch gốc

Với bản nháp, bạn có thể phản chiếu cài đặt chiến dịch của mình và chuẩn bị nhiều thay đổi cho chiến dịch cùng một lúc. Nếu không cần chạy thử nghiệm để kiểm tra xem các thay đổi ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất chiến dịch, bạn có thể áp dụng các thay đổi của bản nháp cho chiến dịch ban đầu bất cứ lúc nào. Bài viết này hướng dẫn bạn cách áp dụng các thay đổi của bản nháp cho chiến dịch. Để tìm hiểu cách tạo thử nghiệm từ bản nháp của bạn, hãy xem Thiết lập thử nghiệm chiến dịch.

Sau khi bạn áp dụng bản nháp cho chiến dịch, chiến dịch sẽ phản ánh những thay đổi bạn đã đưa ra trong bản nháp. Hãy nhớ rằng không thể chỉnh sửa bản nháp sau khi áp dụng bản nháp đó cho chiến dịch.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa tạo bản nháp, hãy đọc Thiết lập bản nháp chiến dịch.

Hướng dẫn

Áp dụng các thay đổi của bản nháp cho chiến dịch gốc

  1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm, sau đó nhấp vào Bản nháp chiến dịch ở đầu trang.
  3. Bạn sẽ thấy một trong các thông số sau:
    • Nếu xuất phát từ một trang chiến dịch cụ thể, bạn sẽ thấy bảng chỉ hiển thị các bản nháp cho chiến dịch đó.
    • Nếu xuất phát từ trang "Tất cả chiến dịch", bạn sẽ thấy một bảng hiển thị bản nháp bên dưới chiến dịch mà bản nháp được tạo từ đó. Để thay đổi chế độ xem này, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải và trong phần "Nhóm hàng", hãy chọn Không có. Sau đó, bạn sẽ thấy bản nháp được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên và xem chiến dịch nào được tạo từ đó trong cột "Chiến dịch". Để xem bản nháp được nhóm theo chiến dịch, hãy chọn Chiến dịch.
  4. Nhấp vào bản nháp mà bạn muốn áp dụng cho chiến dịch gốc.
  5. Ở đầu trang, nhấp vào Áp dụng.
  6. Chọn Áp dụng thay đổi cho chiến dịch gốc

Khi bạn thực hiện việc này, chiến dịch sẽ phản ánh các thay đổi bạn đã thực hiện trong bản nháp của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố