Thêm từ khóa

Thêm từ khóa phù hợp giúp bạn hiển thị quảng cáo với khách hàng mình mong muốn vào đúng thời điểm.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo cho chiến dịch video/Hiển thị hoặc Tìm kiếm. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về từ khóa.

Chọn loại đối sánh cho từ khóa trong chiến dịch Tìm kiếm

Khi bạn thêm một từ khóa vào nhóm quảng cáo cho chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể chọn loại đối sánh mong muốn bằng cách nhập từ khóa ở một trong các định dạng sau. 

 • Đối với đối sánh rộng, hãy nhập từ khóa không có định dạng (ví dụ: mũ dành cho nữ)
 • Đối với công cụ sửa đổi đối sánh rộng, hãy nhập từ khóa có một dấu + trước mục được sửa đổi (ví dụ: +mũ +dành cho nữ)
 • Đối với đối sánh cụm từ, hãy nhập từ khóa vào trong ngoặc kép (ví dụ: "mũ dành cho nữ")
 • Đối với đối sánh chính xác, hãy nhập từ khóa vào trong ngoặc (ví du: [mũ dành cho nữ])

Sử dụng ký hiệu trong từ khóa

Bạn có thể sử dụng hai ký hiệu, dấu và (&) và dấu trọng âm (á), trong từ khóa của mình. Từ khóa có các ký hiệu này được coi là hai từ khóa, như quán cafe vỉa hè và quán café vỉa hè.

Dưới đây là một số loại ký hiệu mà hệ thống của chúng tôi không nhận ra:

 • Ký hiệu bị bỏ qua: Bạn có thể thêm dấu chấm (.) hoặc dấu gạch ngang (-) vào từ khóa của mình, nhưng các ký hiệu này sẽ bị bỏ qua. Điều đó có nghĩa là các từ khóa Fifth Ave. và Fifth Ave chẳng hạn được coi là hai từ khóa giống nhau
 • Ký hiệu không hợp lệ: Bạn sẽ thấy thông báo lỗi nếu bạn thêm các từ khóa có chứa một số ký hiệu nhất định. Một số ký hiệu mà bạn không được sử dụng trong từ khóa của mình là: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Các toán tử trang web và tìm kiếm: Toán tử "trang web:" sẽ bị xóa khỏi từ khóa của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thêm từ khóa [site:www.example.com sô cô la đen], từ khóa đó sẽ được coi là giống với [sô cô la đen]. Các toán tử tìm kiếm cũng sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: nếu bạn thêm toán tử tìm kiếm "OR" vào từ khóa sô cô la đen, như OR sô cô la đen, lệnh "OR" sẽ bị bỏ qua và từ khóa của bạn sẽ chỉ là sô cô la đen.

Hướng dẫn cho chiến dịch Tìm kiếm và Hiển thị

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Các bước để thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo của bạn thay đổi tùy thuộc vào loại chiến dịch của bạn là "Tìm kiếm hoặc Hiển thị" hãy Mua sắm hoặc Video. Nếu không chắc loại chiến dịch của mình là gì, bạn có thể tìm chiến dịch bằng cách nhấp vào Tất cả chiến dịch và chọn loại chiến dịch.

Thêm từ khóa vào chiến dịch ("Chỉ Mạng tìm kiếm" hoặc "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị")
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Từ khóa. Keywords tab
 3. Nhấp vào nút + Từ khóa ở đầu bảng từ khóa.
 4. Chọn nhóm quảng cáo bạn muốn thêm từ khóa vào. Add keywords
 5. Thêm từ khóa của bạn vào hộp từ khóa, một từ khóa trên mỗi dòng (từ khóa của bạn có thể bao gồm nhiều từ).

  Mẹo

  Bạn có thể thấy danh sách ý tưởng từ khóa ở bên phải của hộp từ khóa. Nhấp vào liên kết thêm bên cạnh bất kỳ từ khóa nào bạn muốn thêm vào nhóm quảng cáo của mình. Bạn có thể nhận ước tính nhanh về số lượng người sử dụng mỗi từ khóa mà bạn thêm bằng cách nhấp vào nút Ước tính lưu lượng tìm kiếm bên dưới hộp văn bản.

 6. Nhấp vào Lưu.
Truy cập vào AdWords

Lưu ý

Khi tạo nhóm quảng cáo lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo. Trừ khi bạn thêm giá thầu cụ thể theo từ khóa từ bảng từ khóa, giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo sẽ được sử dụng cho các từ khóa của bạn.

Thêm từ khóa vào các chiến dịch nhắm mục tiêu chỉ Mạng hiển thị
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
 3. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu bên trên biểu đồ.
 4. Chọn nhóm quảng cáo bạn muốn thêm từ khóa vào.
 5. Nhấp vào menu thả xuống "Thêm nhắm mục tiêu" và chọn "Từ khóa hiển thị". Thêm từ khóa của bạn vào hộp từ khóa, một từ cho mỗi dòng (từ khóa của bạn có thể bao gồm nhiều từ) và nhấp vào Thêm từ khóa. Hoặc nhập từ khóa của bạn vào hộp và nhấp vào Tìm từ khóa có liên quan để lấy các ý tưởng từ khóa. Sau đó, nhấp vào mũi tên đôi bên cạnh mỗi từ khóa mà bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Đóng để lưu thay đổi của bạn.

Mẹo

Thử sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa mới cùng với ước tính lưu lượng truy cập.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố