Lägga till sökord

När du lägger till rätt sökord kan dina annonser visas för rätt kunder vid rätt tidpunkt.

I denna artikel beskriver vi hur du lägger till sökord i dina annonsgrupper för sök- eller display-/videokampanjer. Börja gärna med att läsa om sökord.

Välja matchningstyper för sökord i sökkampanjer

När du lägger till ett sökord i annonsgrupper för sökkampanjer kan du välja vilken matchningstyp du vill använda genom att skriva sökordet med ett av följande format.

 • För bred matchning skriver du sökord utan formatering (till exempel röda handskar).
 • För modifierare av breda matchningar lägger du till sökord med ett plustecken framför de modifierade termerna (till exempel +röda +handskar).
 • För frasmatchning skriver du sökord inom citattecken (till exempel ”röda handskar”)
 • För exakt matchning skriver du sökord inom hakparentes (till exempel [röda handskar])

Vi rekommenderar att du använder en kombination av bredare (bred matchning och modifierare av bred matchning) och snävare matchningstyper (frasmatchning och exakt matchning) för att få rätt trafikvolym för värdefulla termer. Genom att kombinera bredare matchningstyper med Smart Bidding kan du öka trafikvolymen för relevanta sökfrågor samtidigt som du når dina mål. Läs mer om Smart Bidding.

Använda specialtecken i sökord

Du kan använda två specialtecken i dina sökord: och-tecken (&) och accent (á). Sökord som innehåller dessa specialtecken tolkas som separata sökord, till exempel ”kafe” och ”kafé”.

Detta är några av de specialtecken som vårt system inte kan tolka:

 • Tecken som ignoreras: Du kan lägga till punkt (.) i sökorden, men de ignoreras. Sökorden ”Kungsgat.” och ”Kungsgat” tolkas med andra ord som samma sökord.
 • Ogiltiga specialtecken: Det visas ett felmeddelande om du lägger till sökord som innehåller vissa specialtecken. Detta är några av de tecken som inte kan användas i sökord: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Asterisker (*) kan endast läggas till i negativa sökord.
 • Plustecken (+): Plustecken framför sökordet ignoreras (med undantag för när du aktiverar en modifierare för breda matchningar). Om du lägger till plustecken på andra positioner i sökorden ignoreras de vanligtvis (till exempel blå+bil). Plustecken som läggs till i slutet av ett ord (till exempel C ++) ignoreras inte i vissa fall.
 • Minustecken (-): Minustecken ignoreras vid matchning men påverkar hur termerna i sökorden matchas. Om du lägger till ett minustecken framför en term i sökordet medför det att termen ignoreras vid sökordsmatchning. Om du till exempel har det negativa sökordet ”mörk -choklad” tolkas det som bara ”mörk”. Också blanksteg påverkar resultatet. Om du placerar minustecknet mellan två ord (till exempel ”choklad-kaka”) eller om det finns ett blanksteg mellan minustecknet och termen (till exempel ”- röd”) ignoreras tecknet.
 • Webbplats- och sökoperatorer: Operatorn ”site” tas bort från de negativa sökorden. Det innebär att om du lägger till sökordet [site:www.example.com mörk choklad] tolkas det som [mörk choklad]. Sökoperatorer ignoreras också. Om du till exempel lägger till sökoperatorn ELLER i sökordet ”mörk choklad”, som ”ELLER mörk choklad”, ignoreras kommandot ELLER och sökordet blir enbart ”mörk choklad”.

Anvisningar för sök- och displaykampanjer

Hur du ska lägga till sökord i en annonsgrupp varierar beroende på vilken kampanjtyp du använder. Om du inte är säker på vilken kampanjtyp du använder kan du kontrollera detta högst upp på kampanjsidan. Där visas kampanjtypen tillsammans med kampanjens status och genomsnittliga dagliga budget.

Lägg till sökord i sökkampanjer

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Sökord på sidmenyn till vänster och sedan på Sökord för sök högst upp.
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Välj en annonsgrupp. Välj den kampanj och tillhörande annonsgrupp där du vill lägga till sökord i dialogrutan som öppnas.
 5. Du kan lägga till sökord på ett av följande sätt:
  1. Skriv eller klistra in sökord, ett per rad. Du kan välja en matchningstyp för varje sökord genom att lägga till det med ett av följande format.
  2. För bred matchning skriver du sökord utan formatering (till exempel röda handskar).
  3. För modifierare av breda matchningar skriver du sökord med ett plustecken framför de modifierade termerna (till exempel +röda +handskar).
  4. För frasmatchning skriver du sökord inom citattecken (till exempel ”röda handskar”).
  5. För exakt matchning skriver du sökord inom hakparentes (till exempel [röda handskar]).
  6. Se sökordsförslag. När du väl har valt en annonsgrupp visas sökordsförslag som kan vara relevanta för din annonsgrupp till höger. Du kan även ange en relaterad webbplats och din produkt eller tjänst. Klicka på plustecknet vid de sökord du vill lägga till i annonsgruppen. Du kan ändra matchningstypen efter att du har lagt till sökorden.
 6. Klicka på Spara.

Lägga till sökord i display-/videokampanjer

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Sökord på sidmenyn till vänster och sedan på Sökord för Display/video högst upp
 3. Klicka på plusknappen .
 4. Klicka på Välj en annonsgrupp och välj den kampanj och annonsgrupp där du vill lägga till sökord.
 5. Du kan lägga till sökord på ett av följande sätt:
  1. Skriv eller klistra in sökord, ett per rad.
  2. Se sökordsförslag. När du väl har valt en annonsgrupp visas sökordsförslag som kan vara relevanta för din annonsgrupp till höger. Du kan även ange en relaterad webbplats och din produkt eller tjänst. Klicka på plustecknet bredvid de sökord som du vill lägga till i din annonsgrupp.
 6. Välj antingen Målgrupp eller Innehåll som sökordsinställning.
 7. Klicka på Spara.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt