Dodajanje ključnih besed

Če boste dodali ustrezne ključne besede, boste lažje prikazali oglase želenim strankam ob želenem času.

V tem članku je opisano, kako dodate ključne besede v skupine oglasov za oglaševalske akcije v iskalnem oziroma prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za Odkrivanje ali oglaševalske akcije z videooglasi. Za začetek vam svetujemo, da preberete več o ključnih besedah.

Izbira vrste ujemanja za ključne besede za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju

Ko dodate ključno besedo v skupine oglasov za oglaševalske akcije v iskalnem omrežju, lahko izberete želeno vrsto ujemanja, tako da ključno besedo vnesete v eni od naslednjih oblik.

 • Za široko ujemanje vnesite ključne besede brez posebnega oblikovanja (na primer ženski klobuki).
 • Za frazno ujemanje vnesite ključne besede v narekovajih (na primer "ženski klobuki").
 • Za natančno ujemanje vnesite ključne besede v oklepajih (na primer [ženski klobuki]).

Svetujemo vam, da uporabite kombinacijo širokega ujemanja in natančnejšega ciljanja, da si zagotovite ustrezno količino prometa za dragocene izraze. Če uporabite široko ujemanje s pametnimi ponudbami, lahko povečate število ustreznih poizvedb in hkrati dosežete svoje cilje. Preberite več o pametnih ponudbah.

Uporaba simbolov v ključnih besedah

V ključnih besedah lahko uporabite znak »&« in naglasna znamenja (á). Ključne besede s temi simboli se obravnavajo kot dve različni ključni besedi, npr. »goveji hašé« in »goveji haše«.

Nekaj simbolov, ki jih naš sistem ne prepozna:

 • Prezrti simboli: Ključnim besedam lahko dodate pike (.), vendar bodo ti simboli prezrti. To pomeni, da sta ključni besedi »Fifth Ave.« in »Fifth Ave« obravnavani kot enaki ključni besedi.
 • Neveljavni simboli: Če bodo vaše ključne besede vsebovale določene simbole, se bo prikazalo sporočilo o napaki. Nekateri simboli, ki jih ne morete uporabiti v ključnih besedah, so: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Zvezdico (*) lahko dodate samo negativnim ključnim besedam.
 • Če v ključne besede dodate znake plus (+), bodo ti običajno prezrti (primer: moder+avtomobil), v določenih primerih pa ne, če je + na koncu besede (npr. C++).
 • Simbol »-«: operator minus (-) je sicer prezrt pri ujemanju, vendar vpliva na način ujemanja izrazov v ključnih besedah. Če pred izraz v ključni besedi dodate operator minus (-), bo ta ključna beseda pri ujemanju negativnih ključnih besed prezrta. Če imate na primer negativno ključno besedo »temna -čokolada«, bo sistem to obravnaval enako kot »temna«. Pomembni so tudi presledki. Če je simbol »-« med dvema besedama (npr. »črno-belo«) ali če je med simbolom »-« in izrazom presledek (npr. »- rdeča«), bo simbol prezrt.
 • Operatorji za spletna mesta in iskanje: Operator »site:« bo odstranjen iz ključnih besed. Če torej dodate ključno besedo [site:www.example.com temna čokolada], bo obravnavana enako kot [temna čokolada]. Operatorji za iskanje bodo prav tako prezrti. Če ključni besedi »temna čokolada« na primer dodate operator za iskanje »OR« (npr. OR temna čokolada), se ukaz »OR« prezre, tako da je vaša ključna beseda samo »temna čokolada«.

Navodila za oglaševalske akcije v iskalnem in prikaznem omrežju

Postopek dodajanja ključnih besed v skupino oglasov se razlikuje glede na vrsto oglaševalske akcije. Če ne veste, kakšne vrste je vaša oglaševalska akcija, to lahko preverite na vrhu strani oglaševalske akcije. Tam je prikazana vrsta oglaševalske akcije, vključno s stanjem oglaševalske akcije in povprečnim dnevnim proračunom.

Dodajanje ključnih besed v oglaševalske akcije v iskalnem omrežju

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite Ključne besede v meniju strani na levi, nato na vrhu kliknite Ključne besede v iskalnem omrežju.
 3. Kliknite gumb z znakom plus .
 4. Kliknite Izberi skupino oglasov. V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite oglaševalsko akcijo in povezano skupino oglasov, kamor želite dodati ključne besede.
 5. Ključne besede lahko dodate na enega od teh načinov:
  1. Vnesite ali prilepite ključne besede, po eno v vsako vrstico. Izberete lahko vrsto ujemanja za posamezno ključno besedo, tako da jo dodate v eni od naslednjih oblik.
  2. Za široko ujemanje vnesite ključne besede brez posebnega oblikovanja (na primer ženski klobuki).
  3. Za frazno ujemanje vnesite ključne besede v narekovajih (na primer "ženski klobuki").
  4. Za natančno ujemanje vnesite ključne besede v oklepajih (na primer [ženski klobuki]).
  5. Pridobite predloge ključnih besed. Ko izberete skupino oglasov, boste na desni strani videli predloge za ključne besede, ki bi lahko bile ustrezne za vašo skupino oglasov. Če želite, lahko vnesete povezano spletno mesto in vaš izdelek oziroma storitev. Kliknite znak plus ob ključnih besedah, ki jih želite dodati v skupino oglasov. Ko dodate ključne besede, lahko prilagodite vrste ujemanja.
 6. Kliknite Shrani.

Dodajanje ključnih besed v oglaševalske akcije v prikaznem omrežju, oglaševalske akcije za Odkrivanje in oglaševalske akcije z videooglasi

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V levem meniju strani kliknite Ključne besede, nato kliknite Ključne besede v prikaznem omrežju/za video.
 3. Kliknite gumb z znakom plus .
 4. Kliknite Izberi skupino oglasov in izberite oglaševalsko akcijo ter skupino oglasov, katerima želite dodati ključne besede.
 5. Ključne besede lahko dodate na enega od teh načinov:
  1. Vnesite ali prilepite ključne besede, po eno v vsako vrstico.
  2. Pridobite predloge ključnih besed. Ko izberete skupino oglasov, boste na desni strani videli predloge za ključne besede, ki bi lahko bile ustrezne za vašo skupino oglasov. Če želite, lahko vnesete povezano spletno mesto in vaš izdelek oziroma storitev. Kliknite znak plus poleg ključnih besed, ki jih želite dodati v skupino oglasov.
 6. Za nastavitev ključnih besed izberite »Ciljna skupina« ali »Vsebina«.
 7. Kliknite Shrani.

Sorodni povezavi

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave