Pridanie kľúčových slov

Pridaním správnych kľúčových môžete reklamy zobrazovať požadovaným zákazníkom vtedy, keď si to prajete.

V tomto článku sa dozviete, ako pridať kľúčové slová do reklamných skupín v kampaniach vo Vyhľadávacej sieti alebo Obsahovej sieti, prípadne vo videokampaniach. Na začiatok vám odporúčame prečítať si ďalšie informácie o kľúčových slovách.

Výber typov zhody pre kľúčové slová kampane vo Vyhľadávacej sieti

Pri pridávaní kľúčového slova do reklamnej skupiny pre kampane vo Vyhľadávacej sieti môžete vybrať požadovaný typ zhody prostredníctvom zadania kľúčového slova v jednom z nasledujúcich formátov. 

 • V prípade voľnej zhody zadajte kľúčové slová bez formátovania (napríklad dámske čiapky).
 • V prípade modifikátora voľnej zhody zadajte kľúčové slová so znamienkom + pred modifikovanými výrazmi (napríklad +dámske +čiapky).
 • V prípade frázovej zhody zadajte kľúčové slová v rovných horných úvodzovkách (napríklad "dámske čiapky").
 • V prípade presnej zhody zadajte kľúčové slová v hranatých zátvorkách (napríklad [dámske čiapky]).

Používanie symbolov v kľúčových slovách

V kľúčových slovách môžete použiť dva druhy symboly: symbol & a znaky s diakritikou (napr. á). Kľúčové slová s týmito symbolmi sú považované za rôzne kľúčové slová, napríklad domdóm.

Uvádzame niektoré zo symbolov, ktoré náš systém nerozoznáva:

 • Ignorované symboly: Ku kľúčovým slovám môžete pridať bodky (.) alebo pomlčky (–), no tieto symboly budú ignorované. To znamená, že napríklad kľúčové slová Zvolenská ul. a Zvolenská ul sú považované za identické kľúčové slová.
 • Neplatné symboly: Ak pridáte kľúčové slová obsahujúce určité symboly, zobrazí sa chybové hlásenie. Niektoré zo symbolov, ktoré nemôžete použiť v kľúčových slovách: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Operátor „site:“ a operátory vyhľadávania: Z kľúčových slov odstránime operátor „site:“. To znamená, že ak ste pridali kľúčové slovo [site:www.example.com horká čokoláda], bude považované za rovnaké ako [horká čokoláda]. Operátory vyhľadávania budú takisto ignorované. Ak napríklad pridáte operátor vyhľadávania OR ku kľúčovému slovu horká čokoláda, t. j. OR horká čokoláda, príkaz OR bude ignorovaný a za kľúčové slovo sa bude považovať iba horká čokoláda.

Pokyny pre kampane vo Vyhľadávacej sieti a Obsahovej sieti

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Kroky na pridanie kľúčových slov v reklamnej skupine sa líšia podľa typu kampane, teda či ide o kampaň vo Vyhľadávacej sieti alebo v Obsahovej sieti, kampaň v Nákupoch, alebo videokampaň. Ak nepoznáte typ svojej kampane, zistíte ho kliknutím na tlačidlo Všetky kampane a výberom typu kampane.

Pridanie kľúčových slov do kampaní (Iba Vyhľadávacia sieť alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou)
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kľúčové slová. Keywords tab
 3. Kliknite na tlačidlo + Kľúčové slová v hornej časti tabuľky kľúčových slov.
 4. Vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať kľúčové slovo. Add keywords
 5. Kľúčové slová pridajte do príslušného poľa tak, aby každé bolo v samostatnom riadku (môžu pozostávať z viacerých slov).

  Tip

  Napravo od poľa pre kľúčové slová sa môže zobrazovať zoznam návrhov kľúčových slov. Vedľa každého kľúčového slova, ktoré chcete pridať do svojej reklamnej skupiny, kliknite na odkaz Pridať. Kliknutím na tlačidlo Odhadnúť návštevnosť z vyhľadávania pod textovým poľom získate okamžitý odhad počtu ľudí, ktorí používajú jednotlivé kľúčové slová.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Prejsť do služby AdWords

Poznámka

Pri vytvorení reklamnej skupiny sa zobrazí výzva na nastavenie predvolenej cenovej ponuky na reklamnú skupinu. Ak v tabuľke s kľúčovými slovami nepriradíte kľúčovým slovám konkrétnu cenovú ponuku, použije sa predvolená cenová ponuka reklamnej skupiny.

Pridanie kľúčových slov do kampaní, ktoré zacieľujú iba na Obsahovú sieť
 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Obsahová sieť.
 3. Kliknite na položku + Zacielenie nad grafom.
 4. Vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať kľúčové slovo.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenie a vyberte možnosť Kľúčové slová v Obsahovej sieti. Pridajte kľúčové slová do príslušného poľa tak, aby bolo každé v samostatnom riadku (môžu zahŕňať viacero slov), a kliknite na tlačidlo Pridať kľúčové slová. Nápady na kľúčové slová získate aj tak, že do poľa zadáte kľúčové slovo a kliknete na položku Nájsť súvisiace kľúčové slová. Potom kliknite na dvojité šípky vedľa jednotlivých kľúčových slov, ktoré chcete pridať.
 6. Zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Zavrieť.

Tip

Skúste použiť Plánovač kľúčových slov a získajte nápady na nové kľúčové slová a odhady návštevnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory