Zoekwoorden toevoegen

Door goedgekozen zoekwoorden toe te voegen, kunt u uw advertenties op het juiste moment weergeven aan de juiste klanten.

In dit artikel leest u hoe u zoekwoorden toevoegt aan uw advertentiegroepen voor campagnes in het zoeknetwerk, campagnes in het Display Netwerk en videocampagnes. Het is handig om eerst meer te lezen over zoekwoorden.

Het zoektype aangeven voor zoekwoorden in campagnes in het zoeknetwerk

Wanneer u zoekwoorden toevoegt aan een advertentiegroep in een campagne in het zoeknetwerk, kunt u het gewenste zoektype aangeven door uw zoekwoorden in te voeren met een van de volgende notatiewijzen: 

 • Voor breed zoeken: voer uw zoekwoorden in zonder een speciale notatiewijze te gebruiken (bijvoorbeeld: rode jurk).
 • Voor een modifier voor breed zoeken: voer uw zoekwoorden in met een plusteken voor de brede termen (bijvoorbeeld: +rode +jurk).
 • Voor zoeken op woordgroep: voer uw zoekwoorden in tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld: "rode jurk").
 • Voor exact zoeken: voer uw zoekwoorden in tussen rechte haken (bijvoorbeeld: [rode jurk]).

Speciale tekens gebruiken in zoekwoorden

U kunt in uw zoekwoorden de volgende speciale tekens gebruiken: het &-teken (ampersand) en letters met accenten (á, ê, ï enz.). Zoekwoorden met deze speciale tekens worden gezien als twee verschillende zoekwoorden, zoals buurtcafe en buurtcafé.

Hieronder volgen enkele speciale tekens die ons systeem niet herkent:

 • Genegeerde speciale tekens: U kunt punten (.) of streepjes (-) toevoegen aan uw zoekwoorden, maar deze speciale tekens worden genegeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de zoekwoorden Hoofdstr. en Hoofdstr als identieke zoekwoorden worden beschouwd.
 • Ongeldige speciale tekens: Er wordt een foutmelding weergegeven als u zoekwoorden met bepaalde speciale tekens toevoegt. Enkele van de speciale tekens die niet mogen worden gebruikt in zoekwoorden, zijn: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • De operator 'site:' en andere zoekoperators: De operator 'site:' wordt verwijderd uit uw zoekwoorden. Als u bijvoorbeeld het zoekwoord [site:www.example.com pure chocolade] toevoegt, wordt dit beschouwd als identiek aan [pure chocolade]. Andere zoekoperators worden ook genegeerd. Voegt u bijvoorbeeld de zoekoperator 'OR' toe aan het zoekwoord pure chocolade (resulterend in OR pure chocolade), dan wordt de opdracht 'OR' genegeerd en is het zoekwoord gewoon pure chocolade.

Instructies voor campagnes in het zoeknetwerk en campagnes in het Display Netwerk

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

De stappen voor het toevoegen van zoekwoorden aan uw advertentiegroep verschillen afhankelijk van het type campagne dat u heeft: een campagne in het zoeknetwerk of het Display Netwerk, een Shopping-campagne of een videocampagne. Als u niet zeker weet wat uw campagnetype is, kunt u dit vinden door op Alle campagnes te klikken en het campagnetype te selecteren.

Zoekwoorden toevoegen aan een campagne ('Alleen in het Zoeknetwerk' of 'Zoeknetwerk met Display Select')
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Zoekwoorden. Keywords tab
 3. Klik boven aan de zoekwoordentabel op de knop + Zoekwoorden.
 4. Selecteer de advertentiegroep waaraan u het zoekwoord wilt toevoegen. Add keywords
 5. Voeg uw zoekwoorden toe in het vak 'Zoekwoorden', één per regel (uw zoekwoorden mogen uit meerdere woorden bestaan).

  Tip

  Naast het vak 'Zoekwoorden' wordt mogelijk een lijst met zoekwoordideeën weergegeven. Klik op de link Toevoegen naast een zoekwoord dat u aan uw advertentiegroep wilt toevoegen. U kunt onmiddellijk een schatting krijgen van het aantal mensen dat elk zoekwoord gebruikt dat u heeft toegevoegd, door onder het tekstvak op de knop Zoekverkeer schatten te klikken.

 6. Klik op Opslaan.
Naar AdWords

Opmerking

De eerste keer dat u een advertentiegroep maakt, wordt u gevraagd een standaardbod voor de advertentiegroep in te stellen. Voor uw zoekwoorden wordt het standaardbod voor advertentiegroepen gebruikt, tenzij u een zoekwoordspecifiek bod toevoegt uit de zoekwoordentabel.

Zoekwoorden toevoegen aan campagnes die alleen het Display Netwerk targeten
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Display Netwerk.
 3. Klik op + Targeting boven de grafiek.
 4. Selecteer de advertentiegroep waaraan u het zoekwoord wilt toevoegen.
 5. Klik op het dropdown-menu 'Targeting toevoegen' en selecteer 'Displayzoekwoorden'. Voeg uw zoekwoorden toe in het vak 'Zoekwoorden', één per regel (uw zoekwoorden mogen uit meerdere woorden bestaan), en klik op de knop Zoekwoorden toevoegen. Of typ het zoekwoord in het vak en klik op Gerelateerde zoekwoorden vinden voor zoekwoordideeën. Klik vervolgens op de dubbele pijl naast elk zoekwoord dat u wilt toevoegen.
 6. Klik op Sluiten om de wijzigingen op te slaan.

Tip

Gebruik de Zoekwoordplanner om nieuwe zoekwoordideeën en verkeersschattingen op te vragen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe