Προσθήκη λέξεων-κλειδιών

Προσθέτοντας τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, μπορείτε να προβάλλετε ευκολότερα τις διαφημίσεις σας στους πελάτες που θέλετε, όταν θέλετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος προσθήκης λέξεων-κλειδιών στις ομάδες διαφημίσεων για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, για καμπάνιες Discovery ή για καμπάνιες βίντεο. Καλό θα ήταν να ξεκινήσετε μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά.

Επιλογή τύπων αντιστοίχισης για λέξεις-κλειδιά καμπάνιας του δικτύου αναζήτησης

Όταν προσθέτετε μια λέξη-κλειδί σε ομάδες διαφημίσεων για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αντιστοίχισης που θέλετε καταχωρίζοντας τη λέξη-κλειδί σε μία από τις παρακάτω μορφές.

 • Για ευρεία αντιστοίχιση, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά χωρίς μορφοποίηση (για παράδειγμα: γυναικεία καπέλα)
 • Για αντιστοίχιση φράσης, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα: "γυναικεία καπέλα")
 • Για ακριβή αντιστοίχιση, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά μέσα σε αγκύλες (για παράδειγμα: [γυναικεία καπέλα])

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό τύπων ευρύτερης και πιο στοχευμένης αντιστοίχισης, προκειμένου να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο όγκο επισκεψιμότητας για όρους που έχουν αξία για εσάς. Χρησιμοποιώντας την ευρεία αντιστοίχιση με την Έξυπνη υποβολή προσφορών, μπορείτε να αυξήσετε τον όγκο των συναφών ερωτημάτων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Έξυπνη υποβολή προσφορών.

Χρήση συμβόλων σε λέξεις-κλειδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο σύμβολα στις λέξεις-κλειδιά: συμπλεκτικά σύμβολα (&) και τόνους (á). Οι λέξεις-κλειδιά με αυτά τα σύμβολα θεωρούνται δύο διαφορετικές λέξεις, όπως παραδοσιακό cafe και παραδοσιακό café.

Ακολουθούν ορισμένα από τα σύμβολα που δεν αναγνωρίζονται από το σύστημά μας:

 • σύμβολα που παραβλέπονται: Μπορείτε να προσθέσετε τελείες (.) στις λέξεις-κλειδιά, αλλά τα σύμβολα αυτά θα παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι λέξεις-κλειδιά Λεωφ. Βουλιαγμένης και Λεωφ Βουλιαγμένης θεωρούνται πανομοιότυπες.
 • μη έγκυρα σύμβολα: Αν προσθέσετε λέξεις-κλειδιά που περιέχουν συγκεκριμένα σύμβολα, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Ορισμένα από τα σύμβολα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις λέξεις-κλειδιά σας είναι: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Οι αστερίσκοι (*) μπορούν να προστεθούν μόνο στις αρνητικές λέξεις-κλειδιά.
 • Τα σύμβολα συν (+) που προσθέτετε στις λέξεις-κλειδιά συνήθως παραβλέπονται (για παράδειγμα: μπλε+αυτοκίνητο). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το σύμβολο + δεν παραβλέπεται, όταν βρίσκεται στο τέλος μιας λέξης (για παράδειγμα: C++).
 • σύμβολο -: Ο τελεστής συμβόλου μείον (-) παραβλέπεται κατά την αντιστοίχιση, ωστόσο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχίζονται οι όροι των λέξεων-κλειδιών. Αν προσθέσετε το σύμβολο "-" στην αρχή ενός όρου μιας λέξης-κλειδιού, αυτός ο όρος δεν θα χρησιμοποιηθεί για αντιστοίχιση λέξεων-κλειδιών. Για παράδειγμα, η αρνητική λέξη-κλειδί "μαύρη -σοκολάτα" θα θεωρηθεί ίδια με τη λέξη-κλειδί "μαύρη". Η χρήση των κενών είναι επίσης σημαντική. Αν το σύμβολο "-" βρίσκεται ανάμεσα σε δύο λέξεις (για παράδειγμα: "ευ-ζην") ή αν υπάρχει κενό μεταξύ του συμβόλου "-" και του όρου (για παράδειγμα: "- κόκκινο"), τότε το σύμβολο αυτό θα παραβλεφθεί.
 • τελεστές ιστοτόπων και αναζήτησης: Ο τελεστής "site:" θα καταργείται από τις λέξεις-κλειδιά. Αυτό σημαίνει ότι αν προσθέσετε τη λέξη-κλειδί [site:www.example.com μαύρη σοκολάτα], θα θεωρηθεί πανομοιότυπη με τη λέξη-κλειδί [μαύρη σοκολάτα]. Θα παραβλέπονται επίσης οι τελεστές αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε τον τελεστή αναζήτησης OR στη λέξη-κλειδί "μαύρη σοκολάτα", όπως στην έκφραση "OR μαύρη σοκολάτα", η εντολή OR θα παραβλεφθεί και η λέξη-κλειδί θα είναι απλώς "μαύρη σοκολάτα".

Οδηγίες για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης και καμπάνιες δικτύου προβολής

Τα βήματα για την προσθήκη λέξεων-κλειδιών σε μια ομάδα διαφημίσεων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της καμπάνιας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιος είναι ο τύπος της καμπάνιας, ανατρέξτε στο επάνω μέρος της σελίδας της καμπάνιας. Θα δείτε τον τύπο της καμπάνιας, μαζί με την κατάσταση της καμπάνιας και τον ημερήσιο προϋπολογισμό.

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών σε καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά στο μενού σελίδων στα αριστερά και μετά στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά αναζήτησης στο επάνω μέρος.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν .
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ομάδας διαφημίσεων. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέξτε την καμπάνια και τη σχετική ομάδα διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά.
 5. Μπορείτε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Καταχωρίστε ή επικολλήστε μία λέξη-κλειδί ανά γραμμή. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο αντιστοίχισης για κάθε λέξη-κλειδί, προσθέτοντάς τον σε μία από τις ακόλουθες μορφές.
  2. Για ευρεία αντιστοίχιση, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά χωρίς μορφοποίηση (για παράδειγμα: γυναικεία καπέλα).
  3. Για αντιστοίχιση φράσης, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά μέσα σε εισαγωγικά (για παράδειγμα: "γυναικεία καπέλα").
  4. Για ακριβή αντιστοίχιση, καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά μέσα σε αγκύλες (για παράδειγμα: [γυναικεία καπέλα]).
  5. Λάβετε ιδέες για λέξεις-κλειδιά. Αφού επιλέξετε μια ομάδα διαφημίσεων, θα δείτε ιδέες για λέξεις-κλειδιά που μπορεί να είναι σχετικές με την ομάδα διαφημίσεων στα δεξιά. Αν θέλετε, καταχωρίστε έναν σχετικό ιστότοπο και το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" που βρίσκεται δίπλα στις λέξεις-κλειδιά τις οποίες θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα διαφημίσεων. Μπορείτε να τροποποιήσετε τους τύπους αντιστοίχισης, αφού προσθέσετε τις λέξεις-κλειδιά.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη λέξεων-κλειδιών σε καμπάνιες δικτύου προβολής, Discovery και βίντεο

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά στο μενού σελίδων στα αριστερά και μετά στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά προβολής/βίντεο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί συν .
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ομάδας διαφημίσεων και επιλέξτε την καμπάνια και την ομάδα διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά.
 5. Μπορείτε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Καταχωρίστε ή επικολλήστε μία λέξη-κλειδί ανά γραμμή.
  2. Λάβετε ιδέες για λέξεις-κλειδιά. Αφού επιλέξετε μια ομάδα διαφημίσεων, θα δείτε ιδέες για λέξεις-κλειδιά που μπορεί να είναι σχετικές με την ομάδα διαφημίσεων στα δεξιά. Αν θέλετε, καταχωρίστε έναν σχετικό ιστότοπο και το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" δίπλα στις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα διαφημίσεων.
 6. Επιλέξτε είτε "Κοινό" είτε "Περιεχόμενο" για τη ρύθμιση λέξεων-κλειδιών.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας