Добавяне на ключови думи

Добавянето на ключови думи Ви помага да показвате рекламите си на желаните от Вас клиенти, когато поискате.

Тази статия Ви показва как да добавяте ключови думи към рекламните си групи за кампании в мрежата за търсене или дисплейната мрежа/видеокампании. Може да започнете, като научите повече за ключовите думи.

Избор на типове на съвпадението за ключови думи за кампании в мрежата за търсене

Когато добавяте ключова дума към рекламни групи за кампании в мрежата за търсене, можете да изберете типа на съвпадението, като въведете ключовата дума в един от следните формати: 

 • За широко съвпадение въвеждайте ключови думи без форматиране (например дамски шапки).
 • За модификатор на широко съвпадение въвеждайте ключови думи със знака плюс „+“ пред променените термини (например + дамски + шапки).
 • За съвпадение по фраза въвеждайте ключовите думи в кавички (например „дамски шапки“).
 • За точно съвпадение въвеждайте ключовите думи в скоби (например [дамски шапки]).

Използване на символи в ключовите думи

В ключовите си думи можете да използвате два символа – амперсанд (&) и символ за ударение (à). Ключовите думи с такива символи се считат за две отделни, например зелени пари и зелени пàри.

Следват някои от символите, които системата ни не разпознава:

 • Игнорирани символи: Можете да добавяте точки (.) или тирета (-) към ключовите си думи, но тези символи ще бъдат игнорирани. Това означава, че например ключовите думи „ул. Незабравка“ и „ул Незабравка“ ще се считат за еднакви.
 • Невалидни символи: Ще видите съобщение за грешка, ако добавите ключови думи, които съдържат определени символи. Някои от символите, които не могат да се използват в ключовите Ви думи, са: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Оператори за търсене: Ще премахнем оператора „site:“ от ключовите Ви думи. Това означава, че ако добавите ключовата дума [site:www.example.com черен шоколад], тя ще се счита за идентична с [черен шоколад]. Оператори за търсене също ще бъдат игнорирани. Ако например добавите оператора за търсене „OR“ към ключовата дума черен шоколад, т.е. OR черен шоколад, командата „OR“ ще бъде игнорирана и ключовата Ви дума ще бъде само черен шоколад.

Инструкции за кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Стъпките за добавяне на ключови думи към рекламната Ви група се различават в зависимост от това, дали кампанията е от типа „За мрежата за търсене или дисплейната мрежа“, за Пазаруване, или видеокампания. Ако не сте сигурни какъв е типът на кампанията, можете да го намерите, като кликнете върху Всички кампании и изберете типа на кампанията.

Добавяне на ключови думи към кампании („Само за мрежата за търсене“ или „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“)
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Ключови думи. Keywords tab
 3. Кликнете върху бутона + Ключови думи в горната част на таблицата с ключовите думи.
 4. Изберете рекламната група, в която искате да добавите ключовата си дума. Add keywords
 5. Добавете ключовите думи по една на ред в съответното поле (те могат да съдържат по няколко елемента).

  Съвет

  Отдясно на полето за въвеждане може да видите списък с идеи за ключови думи. Кликнете върху връзката Добавяне до всяка ключова дума, която искате да добавите към рекламната си група. Можете да получите незабавна прогноза за броя на хората, използващи всяка от добавените от Вас ключови думи, като кликнете върху бутона Прогноза за трафика от търсене под текстовото поле.

 6. Кликнете върху Запазване.
Посетете AdWords

Забележка

При първото създаване на рекламна група ще бъдете помолени да зададете стандартна оферта за нея. Тази оферта ще се използва за ключовите Ви думи, освен ако не добавите стандартна оферта за конкретна ключова дума от таблицата с тях.

Добавяне на ключови думи към кампании, насочени само към дисплейната мрежа
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Дисплейна мрежа.
 3. Кликнете върху + Насочване над графиката.
 4. Изберете рекламната група, в която искате да добавите ключовата си дума.
 5. Кликнете върху падащото меню „Добавяне на насочване“ и изберете „Ключови думи за дисплейната мрежа“. Добавете ключовите си думи по една на ред в съответното поле (могат да съдържат по няколко елемента) и кликнете върху Добавяне на ключови думи. Или въведете ключовата си дума в полето и кликнете върху Намиране на сродни ключови думи, за да получите идеи за ключови думи. След това кликнете върху двойната стрелка до всяка ключова дума, която искате да добавите.
 6. Кликнете върху Затваряне, за да запазите промените си.

Съвет

Опитайте да използвате инструмента за планиране на ключови думи, за да получите идеи за нови ключови думи и прогнози за трафика.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?