Odpravljanje težav pri povezovanju strank, povezanih z nalaganjem seznama, majhnim seznamom ali malo prometa

Dve pogosti težavi pri povezovanju strank: težave, povezane z nalaganjem, in majhni seznami za povezovanje strank. Razlog za obe težavi je lahko neustrezno oblikovanje datotek ali nepravilno zgoščevanje.

Poleg opisa uporabnih orodij za zgoščevanje so v tem članku na voljo tudi navodila, kako zagotovite, da bodo vaše datoteke in podatki v datoteki v zahtevani obliki za čim uspešnejše povezovanje. Poleg tega bomo pojasnili pogoste razloge za prejemanje malo prometa ter opisali, kako odpravite to težavo in težave z obdelovanjem seznamov.

Preden začnete

Velikokrat je težko razlikovati med številom zapisov v naloženi datoteki in velikostjo seznama v programu Google Ads.

Ko naložite datoteko, bo sistem najprej preveril, ali so vaši podatki o strankah v obliki, ki je sprejemljiva za nalaganje. Po preverjanju in končanem nalaganju bo prikazan podatek o tem, kolikšen odstotek vaših podatkov o strankah je uspešno opravil preverjanje, je bil uspešno naložen in bo povezan z računi Google. Ko bo postopek povezovanja končan, bo v stolpcu, ki prikazuje velikost seznama strank, prikazano združeno število podatkov o strankah, ki so bile uspešno povezane. Preberite več o tem, kako Google uporablja podatke povezovanja strank.

Upoštevajte, da morda ni vsak zapis v okviru povezovanja strank, ki ste ga naložili, povezan z aktivnim računom Google. Zato število naloženih zapisov morda ne bo enako velikosti seznama za povezovanje strank.

Odpravljanje težav v zvezi z nalaganjem in majhnim seznamom

Podatkovne datoteke za povezovanje strank morajo biti v skladu z določenimi smernicami za oblikovanje, sicer ne bodo sprejete. Napačno oblikovanje, vključno z napačnim zgoščevanjem, lahko vodi v napako pri nalaganju ali nizko število ujemajočih se zapisov.

Preverite vse spodnje elemente, saj lahko vsak od njih povzroči, da je seznam majhen. Dodatne smernice za oblikovanje so opisane v članku Nalaganje podatkovnih datotek in upravljanje ciljnih skupin na podlagi povezovanja strank.

 1. Datoteke morajo biti v obliki CSV
 2. Vsi identifikatorji za en uporabniški zapis morajo biti med seboj ločeni z vejico. Različni uporabniški zapisi morajo biti ločeni s standardnim znakom za novo vrstico Unix \n ali s prelomom vrstice. Ne smejo biti ločeni s presledkom ali podpičjem
 3. Naslovi morajo biti samo: Email, Phone, First Name, Last Name, Country, Zip in Mobile Device ID (E-pošta, Telefon, Ime, Priimek, Država, Poštna številka in ID mobilne naprave) (če imate več e-poštnih naslovov, naslovov za pošiljanje ali telefonskih številk za eno stranko, lahko datoteka vsebuje več stolpcev »Email«, »Zip« ali »Phone«)
 4. Vključite ime domene za vse e-poštne naslove (na primer gmail.com ali hotmail.co.jp)
 5. Imena ne smejo vključevati predpone (na primer Ga.)
 6. Za ujemanje naslova za pošiljanje mora podatkovna datoteka vsebovati vse te štiri naslove stolpcev: »First Name«, »Last Name«, »Country« in »Zip«
 7. Vključite klicno številko države za telefonske številke

Če želite zgostiti podatke pred nalaganjem datoteke, upoštevajte tudi naslednje:

 1. Ne zgostite stolpca »Country« ali »Zip«
 2. Vse znake zapišite z majhnimi črkami in odstranite vse dodatne presledke pred, za ali med e-poštnimi naslovi ter imeni
 3. E-poštni naslovi z naglasi ne bodo povezani z Google Računi (na primer è, é, ê in ë). Naglase pa lahko uporabite v poljih stolpcev »First Name« in »Last Name«
 4. Oblikujte telefonske številke z obliko E.164

Primer oblikovanja

Oglejte si primer pravilnega oblikovanja datoteke z uporabo vrstic in stolpcev. Prva vrstica mora vsebovati naslove.

Email Email First Name Last Name Country Zip Phone
test@gmail.com test2@gmail.com janez novak us 94016  
test3@gmail.com   newtest test cn 101300 1 (234) 567-8910

Primer pravilne oblike datoteke z datoteko CSV.

Email,First Name,Last Name,Country,Zip,Phone
test@gmail.com,test2@gmail.com,janez,novak,us,94016,1(234)567-8910
test3@gmail.com,newtest,test,cn,101300,101500,12354789

V obeh primerih je mogoče dodati več stolpcev/vrednosti za e-poštni naslov in poštno številko, naslovi pa morajo biti v angleščini.

Nizek odstotek uspeha pri nalaganju
Prvih 1000 vrstic podatkovne datoteke sistem pred nalaganjem pregleda, ali vsebujejo napake. Sporočila o napakah pojasnijo, za kakšne napake gre.

Vrstice, ki sledijo prvim 1000 vrsticam, ne bodo predhodno pregledane – prikazan bo odstotek uspešno naloženih vrstic. Preverite, ali ste zadovoljni z odstotkom. Če niste, preglejte podatkovno datoteko v skladu z zgornjimi merili.

Težave z zgoščevanjem
Če je bilo nepravilno zgoščevanje izvedeno, preden je bila datoteka naložena, ali če se vaši podatki o strankah ne ujemajo s smernicami za oblikovanje, bo podatkovna datoteka morda še vedno sprejemljiva, vendar Google Ads ne bo povezal podatkov o strankah z računi Google, zaradi česar bo seznam majhen.

Predhodno zgoščeni e-poštni naslovi, ki izpolnjujejo naše zahteve glede oblikovanja, se bodo morda uspešno naložili, vendar Google Ads v primeru nepravilne metode zgoščevanja ne bo mogel povezati zgoščene vsebine z računom Google. Primer: če vaši e-poštni naslovi vsebujejo presledke, zgoščena vsebina ne bo enaka e-poštnemu naslovu, ki ga je mogoče prepoznati, za povezovanje z računom Google.

Če se odločite za zgoščevanje podatkovnih datotek pred nalaganjem, nadaljujte z razdelkom »Kako zgostiti podatkovne datoteke«, kjer so na voljo nadaljnja navodila za odpravljanje težav.

Kako zgostiti podatkovne datoteke

Če boste v programu Google Ads naložili podatkovno datoteko z nezgoščenimi podatki o strankah, bo Google Ads zgostil podatkovno datoteko namesto vas. Zasebni podatki o strankah iz datoteke (»Email«, »Phone«, »First Name« in »Last Name«) bodo samodejno oblikovani in zgoščeni v vašem računalniku, preden bodo varno poslani v Googlove strežnike. Zgoščevanje se izvede lokalno v računalniku, ki ga uporabite za nalaganje podatkovnih datotek, zato ga je mogoče izvesti varno v omrežju podjetja oglaševalca.

Če izberete predhodno zgoščevanje datotek:

 1. Preden nadaljujete, preverite, ali ste upoštevali zgornje najboljše postopke za nalaganje podatkovnih datotek. Majhni seznami so lahko posledica kombinacije težav v zvezi z oblikovanjem podatkovnih datotek in nepravilnega zgoščevanja.
 2. to orodje za oblikovanje seznamov za povezovanje strank (Uporabite to orodje za oblikovanje seznamov za povezovanje strank), da preverite, ali je bila izbrana metoda zgoščevanja pravilna oziroma da zgostite podatkovne datoteke.
  1. Opomba: Google vam je te informacije posredoval za vašo lastno uporabo, in sicer za zgoščevanje podatkov, ki bodo uporabljeni za povezovanje strank. So izključno informativnega namena in sami ste odgovorni za to, kako jih boste uporabili.
  2. Ko prenesete datoteko, jo odprite v spletnem brskalniku. Na voljo imate tri orodja:
   1. Preverjanje zgoščevanja – en vnos:
    1. Primer uporabe: zgostili boste lastne podatke in želite preveriti izpis z enim vnosom. To orodje vam bo pokazalo, kaj bi konverzija, ki uporablja algoritem SHA256, izpisala. Izpis v tej predstavitvi se mora ujemati z izpisom, pridobljenim z vašo metodo zgoščevanja.
    2. Opomba: to orodje ne bo okrajšalo podatkov pred zgoščevanjem (npr. presledki ne bodo odstranjeni, črke ne bodo izključno male, pike pred znakom @ ne bodo odstranjene). Okrajšajte podatke, preden jih zgostite, da zagotovite kar najvišjo stopnjo ujemanja.
   2. Predstavitev zgoščevanja – izpis v obliki CSV:
    1. Primer uporabe: zgostite serijo podatkov iz datoteke CSV z nalaganjem. Izpis bo v obliki CSV. Velike črke bodo spremenjene v male črke, presledki in pike pred znakom @ pa bodo odstranjene pred zgoščevanjem. Izpis je mogoče naložiti v Google Ads.
   3. Predstavitev zgoščevanja – izpis v besedilni obliki:
    1. Primer uporabe: zgostite serijo podatkov iz datoteke CSV s funkcijo kopiraj/prilepi. Izpis bo prikazan v oknu na desni strani. Velike črke bodo spremenjene v male črke, presledki bodo odstranjeni in pike pred znakom @ bodo odstranjene pred zgoščevanjem. Ko shranite podatke v obliki CSV, jih lahko naložite v program Google Ads.
  3. Če uporabljate Python, uporabi ta skript (uporabite ta skript) za zgoščevanje podatkovnih datotek.

Odpravljanje težav v zvezi z malo prometa

Težava »Ni prometa ali prometa je malo« je običajno rezultat premajhnega seznama, preveč omejenega ciljanja in/ali nizkih ponudb ali proračuna v primerjavi z drugimi oglaševalskimi akcijami za ponovno trženje.

Da se oglasi s funkcijo povezovanja strank lahko prikazujejo, morajo imeti vsaj najnižje določeno število aktivnih uporabnikov v času, ko se oglas prikazuje (aktivni uporabniki predstavljajo število uporabnikov na vašem seznamu, ki so aktivni v Gmailu, iskalnem omrežju, YouTubu ali prikaznem omrežju). V poljubnem trenutku bo število aktivnih uporabnikov verjetno manjše od skupne velikosti seznama ciljnih skupin – vsi uporabniki niso ves čas prijavljeni. Priporočamo, naj seznam ciljnih skupin vsebuje vsaj 1000 uporabnikov, da se bodo oglasi zagotovo prikazovali.

Vsaka dodatna omejitev ciljanja, ki jo dodate seznamu za povezovanje strank, bo dodatno omejila seznam ciljnih skupin s potencialnimi uporabniki, na katere lahko cilja oglaševalska akcija, zaradi tega pa boste v končni fazi prejeli malo ali nič prometa.

Popravljanje seznamov, ki imajo ves čas stanje »V teku«

Obdelava nalaganja za povezovanje strank lahko traja do 48 ur. Če vsak dan nalagate vsebino v sezname ciljnih skupin ali jih spreminjate, je morda ves čas prikazano stanje »V teku«.

Recimo, da obdelava vaših seznamov ciljnih skupin traja 6 ur. Nove posodobitve seznamov ciljnih skupin naložite vsake 4 ure, vsak dan. Vsakič, ko naložite nov seznam ciljnih skupin, to sproži stanje »V teku«, zato bo za vaše sezname ciljnih skupin vedno prikazano stanje »V teku«, tudi če so bile prejšnje posodobitve že obdelane.

Popravljanje napak v zvezi s seznami

Napaka/težava Rešitev
V datoteki ni podatkov Zagotovite, da bo datoteka vsebovala podatke, nato jo naložite znova. 
Napake oblikovanja Preverite, ali datoteka morda vsebuje naslednje napake:
 • Preverite, ali so v vrsticah morda vrednosti, ki so nepravilno oblikovane, ali pa so vrstice morda prazne
 • Če predhodno zgostite podatke, zagotovite, da se podatki v datoteki ujemajo z obvezno obliko SHA-256 in da je za telefonske številke upoštevana oblika E.164
 • Zagotovite, da bodo podatki v datoteki pravilno oblikovani (kot je opisano v članku z zahtevami za nalaganje podatkovne datoteke) 
 • Preverite oblikovanje in ločite podatke o strankah s prelomom vrstice ali vejico. Ne ločite jih s presledkom ali podpičjem
Datoteka ne vsebuje vseh naslovov stolpcev, ki so obvezni za povezovanje naslovov za pošiljanje Za povezovanje e-poštnih naslovov potrebujete samo e-poštne naslove. Za povezovanje naslovov za pošiljanje potrebujete podatke o strankah za vse te stolpce: »First Name«, »Last Name«, »Country« in »Zip«. Naložite datoteko znova, tako da uporabite vse zahtevane stolpce in imena naslovov stolpcev za izbrano vrsto podatkov o strankah.
Vaša datoteka vsebuje vrstice, v katerih je preveč ali premalo vrednosti Poskrbite, da bo število vrednosti na vrstico enako številu naslovov stolpcev v datoteki. V primeru vrstic z delnimi podatki vnesite vsako preostalo vrednost z znakom nič in vejico. 
Primer: če vaš seznam strank vsebuje naslove stolpcev »First Name«, »Last Name«, »Country« in »Zip«, mora vsaka vrstica v datoteki vsebovati 4 vrednosti, ki so med seboj ločene z vejico. V primerih, ko imate samo delne podatke (na primer ime stranke, ne pa tudi priimka), uporabite znak nič namesto manjkajoče vrednosti.
Naslednji stolpci v vaši datoteki vsebujejo nepravilne podatke Poskrbite, da se bodo vrednosti v vrsticah ujemale z naslovi stolpcev. Primer: vsi podatki v stolpcu »Email« morajo vsebovati samo veljaven e-poštni naslov, ne pa tudi poštne številke ali imena. 
Naslovi stolpcev v vaši datoteki niso pravilno označeni Google Ads zahteva uporabo določenih imen za naslove stolpcev, zato zagotovite, da bodo v datoteki imena naslovov stolpcev pravilna: »Email«, »Phone«, »First Name«, »Last Name«, »Country«, »Zip«, »User ID« in »Mobile Device ID«. Za polje »Zip« lahko uporabite poštne številke.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave