Løs problemer med Kundematch knyttet til opplasting av lister, små lister eller lavt volum

To vanlige problemer med Kundematch er opplastingsproblemer og små rapporterte Kundematch-lister. Begge problemene kan spores til problematisk formatering av datafiler eller feilaktig hashing.

I tillegg til nyttige verktøy for hashing inneholder denne artikkelen også en veiledning for å sikre at filene dine og dataene i filen din har korrekt format, slik at du oppnår en så høy grad samsvar som mulig. I tillegg forklarer vi vanlige årsaker til og løsninger på problemer som skyldes lite trafikk og behandling av lister.

Før du begynner

Forskjellen mellom antallet poster i den opplastede filen og listestørrelsen som vises i Google Ads, kan være kilde til forvirring.

Når du laster opp en fil, kontrolleres det først om du laster opp kundedataene dine i et godkjent format. Når dataene er godkjent og lastet opp, ser du hvor stor prosentdel av kundedataene dine som ble godkjent og lastet opp, og blir matchet med Google-kontoer. Når samsvarsprosessen er fullført, ser du antallet kundedata som ble matchet, i kolonnen med størrelsen på kundelisten din. Finn ut mer om hvordan Google bruker Kundematch-data

Merk: Det kan hende at ikke alle Kundematch-oppføringene du lastet opp, knyttes til en aktiv Google-konto. Dermed kan det oppstå et avvik mellom antallet opplastede oppføringer og størrelsen på Kundematch-listen.

Slik feilsøker du opplastingsproblemer og problemer med små lister

Kundematch-datafiler må følge bestemte retningslinjer for formatering før de kan godkjennes. Feil formatering (innbefattet feil hashing) kan føre til opplastingsfeil eller få samsvarende transaksjoner.

Se gjennom alle punktene nedenfor. Hvert enkelt av dem kan forårsake at du får små lister. Du finner nærmere retningslinjer om formatering i artikkelen Opprett kundelister.

 1. Filene må være i CSV-format.
 2. Alle identifikatorer for én brukeroppføring må være atskilt med komma. Ulike brukeroppføringer må atskilles med unix-standardtegnet for ny linje (\n), eller linjeskift. Oppføringene kan ikke være atskilt med mellomrom eller semikolon.
 3. Du kan utelukkende bruke disse overskriftene: Email, Phone, First Name, Last Name, Country, Zip og Mobile Device ID(Hvis du har flere e-postadresser, postadresser eller telefonnumre for én kunde, kan filen inneholde flere «Email»-, «Zip»- eller «Phone»-kolonner.)
 4. Alle e-postadresser må inneholde et domenenavn (f.eks. gmail.no eller hotmail.com).
 5. Navn kan ikke ha et prefiks (f.eks. «Mr.»).
 6. For samsvar for postadresser må datafilen inneholde samtlige av disse fire kolonneoverskriftene: «First Name» (fornavn), «Last Name» (etternavn), «Country» (land) og «Zip» (postnummer).
 7. Ta med landskoden for telefonnumre.

Følgende retningslinjer gjelder hvis du hasher før du laster opp filen:

 1. Ikke hash kolonnene Country (land) og Zip (postnummer).
 2. Bruk bare små bokstaver, og fjern alle ekstra mellomrom før, etter eller mellom e-postadresser og navn.
 3. E-postadresser med aksenter matches ikke med Google-kontoer (f.eks. è, é, ê og ë). Aksenter er derimot tillatt i feltene for «First Name» (fornavn) og «Last Name» (etternavn).
 4. Telefonnumre må være angitt i E.164-formatet.

Eksempel på formatering

Her er et eksempel på korrekt filformatering med rader og kolonner der den første raden må være overskrifter.

Email (e-postadresse) Email (e-postadresse) First Name (fornavn) Last Name (etternavn) Country (land) Zip (postnummer) Phone (telefon)
test@gmail.com test2@gmail.com John Hansen us 94016  
test3@gmail.com   nytest test cn 101300 1 (234) 567-8910

Her er et eksempel på korrekt filformatering i en CSV-fil.

Email, First Name, Last Name, Country, Zip, Phone
test@gmail.com,test2@gmail.com, john,smith, us, 94016, 1(234)567-8910
test3@gmail.com, newtest, test, cn, 101300, 101500,12354789

I begge eksemplene kan flere kolonner/verdier legges til for e-post (Email) og postnummer (Zip), og overskriftene må være på engelsk.

Feilmeldinger

Lav suksessrate for opplastinger

De første 1000 radene i datafilen din forhåndskontrolleres for problemer før du laster opp. Tiltak for feilretting fremgår i feilmeldingene.

Radene som kommer etter de første 1000, kontrolleres ikke på forhånd. En prosentdel av antall rader som ble lastes opp, vises. Sørg for at du er fornøyd med prosentdelen. Hvis ikke bør du sjekke datafilen opp mot kriteriene ovenfor.

Problemer med hashing

Hvis dataene ble hashet på galt vis før filen ble lastet opp, eller hvis kundedataene dine ikke overholder retningslinjene for formatering, kan datafilen fortsatt bli godkjent. Google Ads kommer imidlertid ikke til å finne samsvar mellom kundedataene og de aktuelle Google-kontoene, noe som fører til at det blir få oppføringer i listen.

E-poster som er hashet på forhånd, og som teknisk sett overholder formateringskravene våre, kan bli lastet opp. Feilaktig hashing fører derimot til at Google Ads ikke finner samsvar mellom de hashede dataene og en Google-konto. Hvis du for eksempel har mellomrom i e-postadressene dine, sitter du ikke igjen med en hashet e-postadresse som det kan etableres at samsvarer med en Google-konto.

Hvis du velger å hashe datafilene dine før opplasting, kan du gå videre til delen «Hashing av datafiler» for videre feilsøking.

Hashing av datafiler

Hvis du velger å laste opp en datafil med uhashede kundedata til Google Ads, hashes datafilen for deg. De private kundedataene i filen din (Email, Phone, First Name og Last Name – e-postadresse, telefonnummer, fornavn og etternavn) blir automatisk formatert og hashet på datamaskinen din før de sikkert overføres til Googles tjenere. Hashingen utføres lokalt på datamaskinen datafilene lastes opp fra. Du kan altså trygt utføre hashingen på en datamaskin i bedriftsnettverket.

Hvis du velger å hashe filene dine på forhånd:

 1. Sørg for at du har fulgt instruksjonene for gode fremgangsmåter for opplasting av datafiler ovenfor, før du går videre. Små lister kan skyldes en kombinasjon av formateringsproblemer med datafiler og feilaktig hashing.
 2. Bruk dette formateringsverktøyet for Kundematch-lister for å bekrefte at du bruker riktig hashingmetode, eller for å hashe datafilene dine.
  • Merk: Google formidler denne informasjonen til deg for at du selv skal kunne hashe dataene du bruker i Kundematch. Dette er bare ment som informasjon, og du er ene og alene ansvarlig for hvordan du bruker informasjonen.
  • Når du har lastet ned filen, åpner du den i nettleseren. Det finnes tre tilgjengelige verktøy:
   • Hashing-validering – én oppføring:
    • Eksempel på bruk: Du hasher dine egne data og ønsker å bekrefte resultatet ved hjelp av én oppføring. I dette verktøyet kan du se hva slags utdata du får ved å konvertere ved hjelp av SHA256-algoritmen. Utdataene fra denne demonstrasjonen skal normalt samsvare med utdataene fra hashemetoden du har valgt.
    • Merk: Data renses ikke i dette verktøyet før hashingen utføres (dvs. at mellomrom ikke fjernes, store bokstaver ikke gjøres om til små bokstaver, og punktum umiddelbart før @-tegnet, ikke fjernes). Rens dataene dine før du hasher dem, for å sikre best mulig samsvarsfrekvens.
   • Demonstrasjon av hashing – CSV-utdata:
    • Eksempel på bruk: Hash en gruppe data fra en CSV-fil via opplasting. Utdataene kommer i en CSV-fil. Store bokstaver blir til små bokstaver, og mellomrom og punktum som kommer rett før @-tegnet, fjernes før hashingen. Utdataene kan lastes opp til Google Ads.
   • Demonstrasjon av hashing – tekstutdata:
    • Eksempel på bruk: Hash en gruppe data fra en CSV-fil ved å kopiere og lime dem inn. Utdataene vises i ruten til høyre. Store bokstaver blir til små bokstaver, mellomrom fjernes, og punktum som kommer rett før @-tegnet, fjernes før hashingen. Når du har lagret dataene som en CSV-fil, kan filen lastes opp til Google Ads.
  • Hvis du bruker Python, Bruk dette skriptet for å hashe datafilene dine.

Feilsøk problemer knyttet til lite trafikk

Problemer med lite eller ingen trafikk skyldes ofte for små lister, for begrenset målretting og/eller for lave bud eller budsjetter sammenlignet med andre remarketingkampanjer.

For at Kundematch-annonser skal vises, må det være et visst antall aktive brukere på tidspunktet når annonsen vises (aktive brukere er antallet brukere på listen din som er aktive på Gmail, YouTube, i Søkenettverket eller Displaynettverket). Til enhver tid er antallet aktive brukere sannsynligvis mindre enn den totale størrelsen på målgruppelisten din, ettersom ikke alle er logget på hele tiden. Vi anbefaler målgruppelister på minst 1000 brukere for å hindre at annonsene ikke vises.

Eventuelle andre begrensninger for målretting som du legger til i Kundematch-listen, fører til at målgruppen avgrenses ytterligere med tanke på hvor mange potensielle brukere kampanjen din kan målrettes mot. Til slutt fører dette til lave volumer eller ingen trafikk i det hele tatt.

Korriger lister som har en konstant «Under behandling»-status

Det kan ta opptil to døgn å behandle Kundematch-opplastinger. Hvis du laster opp eller foretar endringer i målgruppelistene dine hver dag, kan det hende du ser «Under behandling»-statusen til enhver tid.

Tenk deg at det tar seks timer å behandle målgruppelistene dine. Du laster opp nye, oppdaterte målgruppelister hver fjerde time hver dag. Hver gang du laster opp en ny målgruppe, utløses en «Under behandling»-status, slik at målgruppelistene dine alltid vises som «Under behandling» selv om tidligere oppdateringer er fullført.

Korriger feil med listen

Feil/problem Retting
Det finnes ingen data i filen din Sørg for at filen inneholder data, og last den opp på nytt.
Formateringsfeil Gå gjennom filen din, og se etter disse feilene:
 • Se etter rader med verdier som kan være feilformaterte eller tomme.
 • Hvis du hasher dataene dine på forhånd, må du sørge for at dataene i filen samsvarer med det påkrevde SHA-256-formatet og at telefonnumrene følger E.164-formatet.
 • Sørg for at dataene i filen din er formatert i henhold til instruksjonene i artikkelen om opplasting av datafiler.
 • Kontroller formateringen, og skill mellom kundedata med linjeskift eller komma. Oppføringer kan ikke være atskilt med mellomrom eller semikolon.
Filen din har ikke alle de nødvendige kolonneoverskriftene for postadresser For å kunne matche e-postadresser må du bare ha e-postadresser. For å kunne matche postadresser må du ha kundedata for alle disse kolonnene: «First Name», «Last Name», «Country», «Zip» og «Phone». Last opp filen på nytt med navnene på alle de nødvendige kolonnene og kolonneoverskriftene for typen kundedata du vil bruke.
Filen din inneholder rader med for mange eller for få verdier Kontroller at antall verdier per rad tilsvarer antall kolonneoverskrifter i filen. For rader med ufullstendige data skriver du inn et nulltegn og et komma for hver av de gjenværende verdiene. Hvis kundelisten din for eksempel har kolonneoverskriftene «First Name», «Last Name», «Country», «Zip» og «Phone», må hver rad i filen din inneholde fem verdier, og alle må atskilles med komma. For scenarioer der du har ufullstendige data, for eksempel kundens fornavn, men ikke etternavn, bruker du nulltegnet i stedet for verdien som mangler.
Følgende kolonner i filen din inneholder feil data Kontrollér at verdiene i radene dine samsvarer med kolonneoverskriften. Alle dataene i «Email»-kolonnen (e-postadresse) skal for eksempel bare inneholde gyldige e-postadresser, ikke fornavn eller postnumre.
Kolonneoverskrifter i filen din er feilmerket Google Ads krever spesifikke navn på kolonneoverskrifter, så sørg for at du bruker de riktige navnene: «Email», «Phone», «First Name», «Last Name», «Country», «Zip» og «Mobile Device ID». Postnumre kan brukes som «Zip»-data.

Har du problemer knyttet til Kundematch-lister?

Kontakt oss

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt