Klantenmatch-problemen met lijstuploads, kleine lijstformaten of lage volumes oplossen

Twee veelvoorkomende problemen met Klantenmatch zijn uploadproblemen en kleine Klantenmatch-lijstformaten die worden gerapporteerd. Beide problemen zijn terug te voeren op problemen met de opmaak van het gegevensbestand of onjuist hashen.

Dit artikel bevat, naast nuttige hashing-tools, informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw bestanden en de gegevens daarin juist zijn ingedeeld voor maximale overeenkomsten. Verder geven we uitleg over veelvoorkomende oorzaken van en oplossingen voor problemen met weinig verkeer en lijstverwerking.

Voordat u begint

Er is vaak verwarring over het verschil tussen het aantal records in het geüploade bestand en de lijstgrootte die in Google Ads wordt weergegeven.

Wanneer u een bestand uploadt, wordt eerst gecontroleerd of uw klantgegevens op de juiste wijze zijn opgemaakt voor de upload. Zodra validatie en upload voltooid zijn, ontvangt u het percentage van uw klantgegevens dat is gevalideerd, geüpload en aan Google-accounts wordt gekoppeld. Zodra het matchingproces is voltooid, verschijnt in de kolom met het formaat van uw klantenlijst een bucketaantal klantgegevens dat is gekoppeld. Meer informatie over hoe Google gegevens van Klantenmatch gebruikt

Houd er rekening mee dat niet elk klantenmatchrecord dat u heeft geüpload, wordt gekoppeld aan een actief Google-account. Daarom kan het aantal geüploade records afwijken van uw Klantenmatch-lijstformaat.

Problemen met uploads en kleine lijstformaten oplossen

Klantenmatch-gegevensbestanden moeten aan specifieke opmaakrichtlijnen voldoen om te worden geaccepteerd. Een onjuiste opmaak, inclusief onjuist hashen, kan leiden tot uploadfouten of een laag aantal gekoppelde records.

Controleer alle onderstaande items, omdat deze allemaal tot kleine lijstformaten kunnen leiden. Lees het artikel Gegevensbestanden uploaden en uw Klantenmatch-doelgroepen beheren voor meer opmaakrichtlijnen.

 1. Bestanden moeten een csv-indeling hebben.
 2. Alle ID's voor de gegevens van één gebruiker moeten door komma's zijn gescheiden. Gegevens van gebruikers moeten van elkaar worden gescheiden door het standaard Unix-teken voor een nieuwe regel '\n' of een regeleinde. Ze mogen niet van elkaar worden gescheiden door een spatie of een puntkomma.
 3. Kopteksten mogen alleen het volgende zijn: Email, Phone, First Name, Last Name, Country, Zip en Mobile Device ID. (Als u voor dezelfde klant meerdere e-mail- of postadressen heeft, mag uw bestand meerdere kolommen bevatten met de kop 'Email', 'Zip' of 'Phone'.)
 4. Geef voor alle e-mailadressen een geldige domeinnaam op, zoals 'gmail.com' of 'hotmail.co.jp'.
 5. Namen mogen geen voorvoegsel hebben (bijv.: Dhr.).
 6. Zorg ervoor dat wanneer u overeenkomsten zoekt aan de hand van postadressen uw gegevensbestand alle volgende kolomkoppen bevat: 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip'.
 7. Vermeld de landcode voor telefoonnummers.

Let daarnaast op het volgende als u hasht voordat u uw bestand uploadt:

 1. De kolommen 'Country' of 'Zip' mogen niet worden gehasht.
 2. Gebruik uitsluitend kleine letters en verwijder alle extra spaties voor, na of tussen e-mailadressen en namen.
 3. E-mails met accenten worden niet gekoppeld aan Google-accounts (bijvoorbeeld: è, é, ê en ë). Accenten mogen wel worden gebruikt in de velden 'First Name' en 'Last Name'.
 4. Deel telefoonnummers in volgens het E.164-formaat.

Opmaakvoorbeelden

Hier volgt een voorbeeld van de juiste bestandsopmaak met rijen en kolommen, waarbij de eerste rij uit kopteksten bestaat.

Email Email First Name Last Name Country Zip Telefoon
test@gmail.com test2@gmail.com kees smit us 94016  
test3@gmail.com   newtest test nl 1234 +12345678910

Hier volgt een voorbeeld van de juiste bestandsopmaak bij een csv-bestand.

Email, First Name, Last Name, Country, Zip, Phone
test@gmail.com,test2@gmail.com, john,smith, us, 94016, 1(234)567-8910
test3@gmail.com, newtest, test, cn, 101300, 101500,12354789

In beide voorbeelden kunnen meerdere e-mail- en postcodekolommen/waarden worden toegevoegd en moeten de koppen in het Engels zijn.

Laag succespercentage van uploads
De eerste duizend rijen in uw gegevensbestand worden voorafgaand aan de upload gecontroleerd op problemen. In foutmeldingen wordt uitgelegd wat de oplossingen zijn.

De rijen na de eerste duizend worden niet vooraf gecontroleerd. Er wordt een percentage weergegeven van het aantal geüploade rijen. Controleer of u tevreden bent met het percentage. Zo niet, controleer dan uw gegevensbestand met behulp van bovenstaande criteria.

Problemen met hashing
Als hashing onjuist is uitgevoerd voordat het bestand werd geüpload, of als uw klantgegevens niet volgens de opmaakrichtlijnen zijn ingedeeld, kan uw gegevensbestand nog wel zijn geaccepteerd. Google Ads koppelt de klantgegevens echter niet aan Google-accounts, wat resulteert in een klein lijstformaat.

E-mails die vooraf zijn gehasht en technisch gezien voldoen aan onze opmaakvereisten, kunnen worden geüpload. Een onjuiste hashing-methode kan er echter toe leiden dat Google Ads de gehashte output niet aan een Google-account kan koppelen. Als uw e-mailadressen bijvoorbeeld spaties bevatten, komt de gehashte uitvoer niet overeen met een herkenbare e-mail voor koppeling aan een Google-account.

Als u uw gegevensbestanden wilt hashen voordat u ze uploadt, leest u het gedeelte 'Gegevensbestanden hashen' om problemen op te lossen.

Gegevensbestanden hashen

Google Ads hasht het gegevensbestand voor u als u een gegevensbestand met niet-gehashte klantgegevens uploadt naar Google Ads. De privéklantgegevens in uw bestand (e-mail, telefoon, voornaam en achternaam) worden automatisch opgemaakt en gehasht op uw computer voordat ze veilig naar de servers van Google worden verzonden. Hashing wordt lokaal uitgevoerd op de computer die wordt gebruikt voor de upload van gegevensbestanden. Hierdoor kan dit proces veilig worden uitgevoerd vanaf het bedrijfsnetwerk van een adverteerder.

Als u uw bestanden vooraf wilt hashen:

 1. Voordat u doorgaat, zorgt u ervoor dat u bovenstaande praktische tips voor het uploaden van gegevensbestanden heeft gelezen. Kleine lijstformaten kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van problemen met de opmaak van gegevensbestanden en onjuist hashen.
 2. deze opmaaktool voor Klantenmatch-lijsten als u wilt controleren of uw hashing-methode correct is of als u uw gegevensbestanden wilt hashen.
  1. Opmerking: Google verstrekt deze informatie aan u, zodat u gegevens kunt hashen voor gebruik met Klantenmatch.Dit is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. U bent als enige verantwoordelijk voor de manier waarop u dit gebruikt.
  2. Nadat u het bestand heeft gedownload, opent u het in uw internetbrowser. Er zijn drie tools beschikbaar:
   1. Hashing-validatie - Enkelvoudige invoer:
    1. Gebruiksvoorbeeld: U hasht uw eigen gegevens en wilt de uitvoer verifiëren met een enkelvoudige invoer. Deze tool laat zien wat de conversie met het SHA256-algoritme aan uitvoer oplevert. De uitvoer van deze demo en die van uw hashing-methode moeten overeenkomen.
    2. Opmerking: Deze tool verwijdert gegevens niet vóór het hashen (bijv. spaties worden niet verwijderd, geen kleine letters, punten voor het @-teken worden niet verwijderd). Verwijder uw gegevens voordat u hasht voor het hoogst mogelijke overeenkomstpercentage.
   2. Hashing-demo - csv-uitvoer:
    1. Gebruiksvoorbeeld: Hash een reeks gegevens uit een csv-bestand met behulp van een upload. De uitvoer is een csv-bestand. Hoofdletters worden kleine letters, spaties en punten die voor het @-teken staan, worden vóór het hashen verwijderd. U kunt de uitvoer uploaden naar Google Ads.
   3. Hashing-demo - tekstuitvoer:
    1. Gebruiksvoorbeeld: Hash een reeks gegevens uit een csv-bestand met kopiëren/plakken. De uitvoer wordt in een vak aan de rechterkant weergegeven. Hoofdletters worden kleine letters, spaties worden verwijderd en punten die voor het @-teken staan, worden vóór het hashen verwijderd. Nadat u de gegevens als csv-bestand heeft opgeslagen, kunt u dit uploaden naar Google Ads.
  3. Als u Python gebruikt, dit script gebruiken om uw gegevensbestanden te hashen.

Problemen met weinig verkeer oplossen

'Geen of laag volume' wordt vaak veroorzaakt door een te kleine lijst, te beperkte targeting en/of lage biedingen of budget in vergelijking met andere remarketingcampagnes.

Als u Klantenmatch-advertenties wilt weergeven, moeten deze op het moment waarop de advertentie wordt weergegeven een minimumdrempel van actieve gebruikers hebben (actieve gebruikers zijn het aantal gebruikers op uw lijst die actief zijn op Gmail, YouTube, in het zoeknetwerk of het Display Netwerk). Het aantal actieve gebruikers is waarschijnlijk altijd minder dan de totale grootte van uw doelgroeplijst, want niet iedereen is altijd ingelogd. We adviseren dat doelgroeplijsten met een grootte van minstens duizend gebruikers voorkomen dat advertenties niet worden weergegeven.

Als u aanvullende targetingbeperkingen toevoegt aan de Klantenmatch-lijst, wordt de doelgroeplijst van potentiële gebruikers die uw campagne kan targeten, verder beperkt. Dit leidt uiteindelijk tot een laag of geen volume.

Oplossingen voor lijsten die de status 'In behandeling' blijven houden

Het kan maximaal 48 uur duren voordat Klantenmatch-uploads zijn verwerkt. Als u dagelijks uploads doet of wijzigingen aanbrengt in uw doelgroeplijsten, is het mogelijk dat de status 'In behandeling' steeds zichtbaar blijft.

Stel dat het zes uur duurt voordat uw doelgroeplijsten zijn verwerkt. U uploadt dagelijks, elke vier uur nieuwe updates van uw doelgroeplijst. Elke keer wanneer u een nieuwe doelgroeplijst uploadt, wordt de status 'In behandeling' geactiveerd. Hierdoor wordt uw doelgroeplijst altijd als 'In behandeling' weergegeven, zelfs als vorige updates zijn voltooid.

Fouten met uw lijst oplossen

Fout/probleem Oplossing
Uw bestand bevat geen gegevens Zorg ervoor dat uw bestand gegevens bevat en upload het opnieuw. 
Fouten in de opmaak Controleer uw bestand op de volgende fouten:
 • Controleer op rijen met waarden die een onjuiste opmaak hebben of leeg zijn.
 • Als u uw gegevens vooraf hasht, zorgt u ervoor dat de gegevens in uw bestand overeenkomen met de vereiste SHA-256-opmaak en dat uw telefoonnummer de E.164-opmaak heeft.
 • Zorg ervoor dat de opmaak van de gegevens in uw bestand klopt, zoals beschreven in het artikel over vereisten voor uploaden van gegevensbestanden. 
 • Controleer de opmaak en scheid klantgegevens van elkaar met een regeleinde of een komma. Scheid de klantgegevens niet van elkaar met een spatie of een puntkomma.
Uw bestand bevat niet alle vereiste kolomkoppen voor vergelijking op basis van postadres Vergelijking op basis van e-mailadres vereist alleen e-mailadressen. Vergelijking op basis van postadres vereist klantgegevens voor alle volgende kolommen: 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip'. Upload uw bestand opnieuw met alle vereiste kolommen en kolomkopnamen voor uw type klantgegevens.
Uw bestand bevat rijen met te veel of te weinig waarden. Zorg ervoor dat het aantal waarden per rij gelijk is aan het aantal kolomkoppen in uw bestand. Voor rijen met gedeeltelijke gegevens vult u elke resterende waarde aan met een null-teken en een komma. 
Als uw klantenlijst bijvoorbeeld de kolomkoppen 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip' heeft, moet elke rij in uw bestand vier waarden hebben die elk van elkaar gescheiden worden door een komma. Voor scenario's waarbij u slechts gedeeltelijke gegevens heeft, zoals de voornaam van een klant maar geen achternaam, gebruik dan een null-teken in plaats van de ontbrekende waarde.
De volgende kolommen in uw bestand bevatten onjuiste gegevens Zorg ervoor dat de waarden in uw rijen overeenkomen met de kolomkop. De kolom met de kop Email mag bijvoorbeeld alleen geldige e-mailadressen bevatten, geen postcodes of voornamen. 
De namen van de kolomkoppen in uw bestand zijn onjuist Google Ads vereist specifieke kolomkopnamen. Zorg ervoor dat de kolommen in uw bestand de juiste namen hebben: 'Email', 'First Name', 'Last Name', 'Country' en 'Zip'. Postcodes kunnen als postcodegegevens worden gebruikt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen